ER DU PÅRØRENDE TIL EN STOFBRUGER?

Vi taler dagligt med pårørende, der er bekymrede eller føler sig magtesløse og kede af det. Vi har derfor samlet nogle gode råd og inspiration til, hvad du kan gøre, og hvor du kan gå hen for at få støtte og opbakning.

GODE RÅD OM AT HJÆLPE

Vil du gerne hjælpe én du kender, så prøv at flytte fokus til åbenhed, nysgerrighed og rummelighed – det hjælper ikke at skælde ud eller være fordømmende. Dét klarer din pårørende med stor sandsynlighed selv, da din pårørende oftest er fulde af skam og selv-stigmatiserende. Alligevel sidder de fast og har brug for hjælp.

Prøv i stedet at fortælle om din bekymring, hvad du ser og hvad du oplever – og hvad det gør ved dig. Du kan fx tale om hvad du oplever, når din pårørende er påvirket og fortælle, hvad du savner – måske noget I plejer at gøre sammen? Tag initiativ til at lave noget sjovt sammen, som I plejer. Prøv også at være nysgerrig på, hvad det er stofferne gør for din pårørende. Måske bruges stofferne til at lindre en følelse af utilstrækkelighed, angst, uro, ensomhed eller andet.

NÅR TINGENE ER GÅET I HÅRDKNUDE

Måske har problemerne allerede tårnet sig op. Stofbruget har stået på længe, og situationen er gået i hårdknude. Du kan som pårørende have brug for at tale med andre om din situation, dine tanker og bekymringer, og høre hvad andre har gjort i lignende situationer.

For mange pårørende er det meget belastende at være ufrivilligt vidne til, og det påvirker mange pårørendes hverdag, hvor stofbruget i perioder kan fylde det hele. Det kan være meget svært at stå med problemerne helt alene. Det er også vigtigt, at du er tro mod dig selv og f.eks. aflyser en aftale med din ven/familiemedlem/partner, hvis han/hun har taget stoffer. Det nytter heller ikke at sidde hjemme og vente. Du må give dig selv lov til at gøre noget, der kan fylde dig med energi.

Et længerevarende forbrug af stoffer kan være svært at stoppe fra den ene dag til den anden. Hvis afhængigheden stor, så kan det også tage tid at se det i øjnene. Du kan foreslå kontakt til et misbrugscenter, hvor man kan få en uforpligtende rådgivende samtale og måske tilbyde selv at gå med. Med andre ord så hold døren åben og vær tålmodig – også når vedkommende er afvisende og vred på dig. Det handler sjældent om dig, men du kan være nærmeste ”bokse-pude”.

GRUPPETILBUD TIL PÅRØRENDE

Læs mere om KABS´s Gruppetilbud til pårørende ved at klikke her.

KABS tilbyder et gruppeforløb til pårørende af personer med et problematisk forbrug af rusmidler, uanset om din nærmeste er i behandling eller ej.

I denne gruppe, der bygger på CRAFT gruppeformatet,  kan du som pårørende møde andre der befinder sig i en lignende situation, samt tilegne dig strategier og redskaber der bidrager til at genoprette balancen i hverdagen.

Læs mere om gruppen til pårørende her. 

Vil du høre mere om gruppen eller tilmeldes gruppen? – ring til KABS:

RING OS OP

DIT RUM
– PÅRØRENDEBEHANDLING TIL BØRN OG UNGE

Børn og unge, der er vokset op med forældres, søskendes eller nære bedsteforældres problematiske forbrug af alkohol, hash, stoffer eller medicin, kan du få hjælp i Dit Rum. Også når der er tale om fx bonusforældre og stedsøskende.

Dit Rum tilbyder børn og unge (op til og med 15år) frirum og fællesskab i løbende, aldersinddelte grupper. I grupperne er der både plads til snak, grin og aktiviteter.

Alle i Dit Rum har desuden mulighed for at blive frivillige LivsEksperter. Her kan man bruge løs af sine erfaringer med at leve tæt på misbrug– for at hjælpe andre børn og unge. Man kan blandt andet holde oplæg på skoler, være sparringspartner internt i Dit Rum og lave anbefalinger.

HUSK!

Børn og unge kan få hjælp i Dit Rum, selvom de ikke længere bor sammen med den, den har et misbrug/forbrug. Og husk også, at forældre og øvrigt netværk altid inddrages.

Tal om det!

Bryd tabuet – og tal om misbrug i familien.

For børnenes skyld.

Ring eller SMS 24 23 03 00 – eller gå ind på www.ditrum.nu og læs mere.

Tag vores Stof-test
Har du et stofmisbrug? TAG STOFTESTEN START TESTEN
KONTAKT
Har du brug for hjælp?

Så ring på 7174 9191 eller skriv til os.

Et overforbrug af rusmiddeler kan være svært at få under kontrol, derfor tilbyder vi et skræddersyet behandlingsforløb.

Tag det første skridt og start din behandling i dag.

    RING OP