Velkommen til KABS

  • For dig der har et alkoholmisbrug eller er pårørende til én, der har problemer med alkohol .

    Gå til KABS Alkohol
  • For dig der tager stoffer eller er pårørende til én, der har problemer med stoffer.

    Gå til KABS Stof
  • For dig der arbejder professionelt med misbrug, afhængighed eller relaterede problemer.

    Gå til KABS VIDEN

Om KABS

KABS Behandlingscenter leverer lægelig og social behandling for stofmisbrug og alkoholmisbrug til 837 borgere fra 46 kommuner lige nu. Du kan kontakte vores behandlingsafdelinger på telefon eller mail:

KABS City – Telefon 4511 7636, mail kabs.rus@glostrup.dk
KABS Gentofte – Telefon 71749191, mail kabs.gentofte@glostrup.dk
KABS Hvidovre – Telefon 4511 7575, mail kabs.hvidovre@glostrup.dk
KABS KASA – Telefon 4511 7555, mail kabs.kasa@glostrup.dk
KABS Stjernevang – Telefon 4511 7525, mail kabs.glostrup@glostrup.dk

Vi er et af de største behandlingscentre i dansk misbrugsbehandling, og udmærker os ved at tænke nyt, prioritere høj tværfaglighed og koble lægelige og sociale indsatser i en helhedsorienteret behandling med udgangspunkt i borgerens behandlingsbehov.

Hos KABS driver vi fem behandlingscentre, som er specialiseret i hash- og feststoffer, alkoholmisbrug, opioidmisbrug, samt integreret dobbelt diagnosebehandling.

Vi har mere end 125 ansatte pædagoger, socialrådgivere, psykologer, læger, psykiatere, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt AC-ere og administrativt personale.

Ved siden af den kommunale misbrugsbehandling driver vi Storkøbenhavns heroinklinik i Hvidovre samt behandlingstilbuddet “Dit Rum” til børn og unge fra familier med misbrug. Begge tilbud er gratis og finansieres af satspuljemidler.