Velkommen til KABS

  • For dig der har et alkoholmisbrug eller er pårørende til én, der har problemer med alkohol .

    Gå til KABS Alkohol
  • For dig der tager stoffer eller er pårørende til én, der har problemer med stoffer.

    Gå til KABS Stof
  • For dig der arbejder professionelt med misbrug, afhængighed eller relaterede problemer.

    Gå til KABS VIDEN

Om KABS

KABS Behandlingscenter leverer lægelig og social behandling for stofmisbrug og alkoholmisbrug til 837 borgere fra 46 kommuner lige nu. Du kan kontakte vores behandlingsafdelinger på telefon eller mail:

Vores telefonnummer til Kabs er 7174 9191.

KABS City – mail kabs.rus@glostrup.dk
KABS Gentofte – mail kabs.gentofte@glostrup.dk
KABS Hvidovre – mail kabs.hvidovre@glostrup.dk
KABS KASA – mail kabs.kasa@glostrup.dk
KABS Stjernevang – mail kabs.glostrup@glostrup.dk

Vi er et af de største behandlingscentre i dansk misbrugsbehandling, og udmærker os ved at tænke nyt, prioritere høj tværfaglighed og koble lægelige og sociale indsatser i en helhedsorienteret behandling med udgangspunkt i borgerens behandlingsbehov.

Hos KABS driver vi fem behandlingscentre, som er specialiseret i hash- og feststoffer, alkoholmisbrug, opioidmisbrug, samt integreret dobbelt diagnosebehandling.

Vi har mere end 125 ansatte pædagoger, socialrådgivere, psykologer, læger, psykiatere, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt AC-ere og administrativt personale.

Ved siden af den kommunale misbrugsbehandling driver vi Storkøbenhavns heroinklinik i Hvidovre. Tilbuddet er gratis og finansieres af Sundhedsministeriet.  Aktuelt varetager KABS undervisning i metoden MOVE sammen med Professionshøjskolen Absalon og Socialstyrelsen for kommuner der ønsker at implementere MOVE-metoden i 2022-2023. Undervisningen er gratis for deltagerkommunerne og finansieres af Socialstyrelsen.

KABS er også partner i behandlingstilbuddet “Dit Rum” til børn og unge fra familier med misbrug. Tilbuddet er gratis og finansieres af Socialstyrelsen.