Velkommen til KABS

  • For dig der har et alkoholmisbrug eller er pårørende til én, der har problemer med alkohol .

    Gå til KABS Alkohol
  • For dig der tager stoffer eller er pårørende til én, der har problemer med stoffer.

    Gå til KABS Stof
  • For dig der arbejder professionelt med misbrug, afhængighed eller relaterede problemer.

    Gå til KABS VIDEN

Om KABS

KABS Behandlingscenter leverer lægelig og social behandling for stofmisbrug og alkoholmisbrug til 837 borgere fra 46 kommuner lige nu.

Vi er et af de største behandlingscentre i dansk misbrugsbehandling, og udmærker os ved at tænke nyt, prioritere høj tværfaglighed og koble lægelige og sociale indsatser i en helhedsorienteret behandling med udgangspunkt i borgerens behandlingsbehov.

Hos KABS driver vi fem behandlingscentre, som er specialiseret i hash- og feststoffer, alkoholmisbrug, opioidmisbrug, samt integreret dobbelt diagnosebehandling.

Vi har mere end 125 ansatte pædagoger, socialrådgivere, psykologer, læger, psykiatere, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt AC-ere og administrativt personale.

Ved siden af den kommunale misbrugsbehandling driver vi Storkøbenhavns heroinklinik i Hvidovre samt behandlingstilbuddet “Dit Rum” til børn og unge fra familier med misbrug. Begge tilbud er gratis og finansieres af satspuljemidler.

 

Corona virus og KABS’ beredskab KABS har indført et Corona beredskab for at begrænse smitterisiko for brugere og medarbejdere. Det betyder, at du kun kan fremmøde i KABS, hvis du har en aftale om det med en behandler. Vores beredskabsafdelinger er indtil videre KABS Gentofte tlf. 4511 7626 og KABS Hvidovre tlf. 4511 7575. Her er kun åbent for opstart af behandling og medicinudlevering efter aftale. KABS KASA 4511 7555 laver telefonisk behandling og hjemmebesøg min 2 gange ugentligt. KABS City 4511 7636 laver telefonisk behandling og hvis du har brug for at fremmøde, så mødes vi i KABS Gentofte. KABS Stjernevang 4511 7525 laver telefonisk behandling og hvis du har brug for at fremmøde, så mødes vi i KABS Gentofte. Hvis du er i behandling i KABS og smittet med Corona-virus eller tror du er smittet, så skal du ringe til din afdeling. Så skal vi nok hjælpe dig! Alle afdelinger har telefontid mandag til fredag fra 9-14. KABS er omfattet af besøgsforbud ligesom plejehjem og hospitaler. Forbuddet betyder, at pårørende eller andre besøgende ikke må komme i KABS' afdelinger uden ærinde og kun efter aftale med afdelingslederen. Vi følger corona-situationen løbende og tilpasser behandlingen, hvis det bliver nødvendigt. Følg med på www.kabs.dk eller på vores facebookside KABS Behandlingscenter.
+