STOFBEHANDLING I DANMARK

 

Der er omtrent 19.500 indskrevet i stofbehandling i Danmark.

I KABS har vi omkring 620 borgere i stofbehandling på tværs af vores 5 behandlingsafdelinger i Storkøbenhavns-området.

Hvis vi ser på udviklingen af rusmiddelbrug i Danmark, sker der langsomt en udvikling af hvilke rusmidler der benyttes mest. 

Set ud fra angivet hovedstof (det stof der udgør det primære problem) er det Hash/Cannabis der topper med 57% af de indskrevne i behandlingen. Andelen af brugere i behandling, hvor hash er hovedproblem, er stigende. Det samme gør sig gældende med Kokain, som aktuelt udgør 20% af de indskrevne brugeres hovedstof.

Brugen af illegal heroin udgør efterhånden kun 13%, og det tal har været for nedadgående i en årrække.

Et andet områder der er i stigning er ”andre opiater” – herunder fx. stærk smertestillende medicin. Denne type rusmiddelbrug er i voldsom vækst, med en fordobling siden 2012.  ”Andre opiater” fylder nu mere i behandlingsbilledet end heroin.

Der ses også en en bekymrende stigning i forbruget af smertestillende medicin blandt unge. Dette både i fx. studiemiljøer og festmiljøer – med henblik på at dulme oplevet ubehag. Adgangen til medicin er tilsyneladende let, enten skaffet illegalt eller via familie og venner.

GRATIS BEHANDLING

KABS leverer lægelig og social rusmiddelbehandling til mere end 35 kommuner. Det er din bopælskommune der bevilliger din behandling hos os.

Vil du vide mere?

RING OS OP

BEHANDLING SOM PASSER TIL DEN ENKELTE

I KABS sammensætter vi behandlingen, så den passer præcis til modtageren, og det er ikke et krav, at man fx. stopper helt med at drikke og indtage rusmidler for at starte i behandling. Man vil efter første henvendelse blive henvist til den mest relevante af vores 5 behandlingsafdelinger i Storkøbenhavn, og vil her blive mødt af professionelt og erfarent personale. Vi har flere faggrupper, der kan behandling, her ibland fx. læger, psykiatere, sygeplejersker, socialrådgivere, pædagoger og psykologer.

STOFBRUGS MANGE KONSEKVENSER

Brug af rusmidler har ofte et rekreativt afsæt, hvor rusmidler indtages for at få en positiv oplevelse – fx. beruselse, energi, kontrol-oplevelse etc.

For mange sker der dog over tid en ændring, hvor det rekreative forbrug afløses af en afhængighed – muligvis både fysisk og psykisk, hvilket gør det vanskeligt at stoppe med at bruge rusmidlet – eller evt. flere i et blandingsmisbrug.

Vi opererer i KABS med en dynamisk skala, hvor man groft sagt kan bevæge sig fx. fra et overforbrug, over et skadeligt forbrug, og eventuelt ende med en afhængighed af et eller flere rusmidler.

Vi arbejder med alle typer misbrug – af alle rusmidler – da alle fortjener, og har ret til,  at få hjælp med deres rusmiddelproblem – ligegyldigt hvad de slås med.

INDIVIDUELT TILPASSET BEHANDLING

Vi aftaler altid individuelt, hvad behandlings-målsætningen og behandlingsplanen er – da den enkelte har ret til at vælge deres mål samt hvordan de bedst arbejde frem mod dette.

Tag vores Stof-test
Har du et stofmisbrug? TAG STOFTESTEN START TESTEN
KONTAKT
Har du brug for hjælp?

Så ring på 7174 9191 eller skriv til os.

Et overforbrug af rusmiddeler kan være svært at få under kontrol, derfor tilbyder vi et skræddersyet behandlingsforløb.

Tag det første skridt og start din behandling i dag.

    RING OP