ER DU PÅRØRENDE
TIL EN DER DRIKKER?

I KABS tilbyder vi samtaler til pårørende. Det er gratis, og kan være anonymt og uforpligtende.
Kontakt os og få en tid til en samtale, både hvis din pårørende er indskrevet i behandling, eller hvis det (endnu) ikke er tilfældet.

Vil du høre mere? – ring til KABS:

RING OS OP

 

Gruppetilbud til pårørende

KABS tilbyder et gruppeforløb til pårørende af personer med et problematisk forbrug af alkohol, uanset om din nærmeste er i behandling eller ej.

I denne gruppe, der bygger på CRAFT gruppeformatet,  kan du som pårørende møde andre der befinder sig i en lignende situation, samt tilegne dig strategier og redskaber der bidrager til at genoprette balancen i hverdagen.

Læs mere om gruppen til pårørende her. 

Vil du høre mere om gruppen eller tilmeldes gruppen? – ring til KABS:

RING OS OP

 

Hos os kan du få råd og vejledning i hvilke behandlingstilbud, der findes, og du kan få hjælp til at finde ud af, hvordan du bedst forholder dig til din pårørende og passer på dig selv.

Hvis din drikkende pårørende er i behandling, inddrager vi gerne dig som en støttende del af behandlingen – i et eller andet omfang vi drøfter sammen. Man kan ofte øge kvaliteten og udbyttet af behandlingen ved at inddrage pårørende til den, som er i behandling. Risikoen for tilbagefald mindskes typisk, da en af de sammenhænge hvori alkohol måske indtages ændres ved at de pårørende inddrages og bevidstgøres. Derudover kan man forebygge belastninger hos pårørende voksne og børn, når man hjælper dem direkte.

Vi er alle påvirket af de mennesker, der er tæt på os. At behandle eller støtte pårørende til mennesker der drikker for meget er en god samfundsmæssig investering – i lighed med behandling af den drikkende selv.
Dels forebygger man mange belastninger hos pårørende voksne og børn når man hjælper dem direkte.
Vi taler dagligt med pårørende, der er bekymrede eller føler sig magtesløse og kede af det.

TELEFONRÅDGIVNING

Du kan ringe til KABS via vores Callcenter
tlf. 7174 9191, hvor du kan få kontakt til en behandler du kan tale med.

 

DEN DER DRIKKER KOMMER
NEMT TIL AT BLIVE FAMILIENS CENTRUM

Nære pårørende cirkler ofte om hovedpersonen, har antennerne ude for at vejre dagens stemning og bliver påvirkede af den drikkendes tilstand. Gradvist fjerner de pårørende måske fokus fra sig selv og prøver på skift at få det hele til at glide eller at konfrontere og kræve forandring.

Mange håber og prøver at hjælpe eller bliver vrede og fortvivlede. Tiden går, misbruget vokser måske, og mange ender med at skamme sig både over det drikkende familiemedlem og over sig selv. Det er ofte svært at finde mod til at tale med nogen om det.

Risikoen for tilbagefald mindskes, fordi den sammenhæng alkoholen drikkes i også ændres og bevidstgøres.

Det betyder ikke, at pårørende skal være behandlere  – tværtimod. Det ses alt for ofte, at den pårørende er for optaget af den drikkende, og for lidt optaget af sin egen tilværelse. Det er ikke nyttigt, da den drikkende kun kan ændre adfærd i sit eget tempo og ud fra egen motivation. Derfor er det ofte mere nyttigt, at en pårørende træder tilbage og fokuserer mindre på den der drikker, og mere på sig selv og evt. børn.

SÅDAN GØR DU,
HVIS DU BOR LANGT VÆK FRA KABS

Det kan måske virke vanskeligt at finde et sted med støtte eller være svært at finde hjælp tæt på bopælen som pårørende. Alle kommuner kan yde råd og vejledning til pårørende og det kan de fleste behandlingssteder også. Derfor har du mulighed for at ringe til din kommune eller et behandlingssted i nærheden af din bopæl. Hvis du ikke kan få kontakt til den hjælp du har brug for, er du velkommen til at kontakte os, så kan vi forsøge at finde ud af hvordan du bedst får hjælp. Kontakt os på tlf. 71749191.

DIT RUM
– PÅRØRENDEBEHANDLING TIL BØRN OG UNGE

Børn og unge, der er i berøring med forældres, søskendes eller nære bedsteforældres problematiske forbrug af rusmidler, kan du få hjælp i Dit Rum. Også når der er tale om fx bonusforældre og stedsøskende.

Dit Rum tilbyder børn og unge (op til og med 15år) frirum og fællesskab i løbende, aldersinddelte grupper. I grupperne er der både plads til snak, grin og aktiviteter.

HUSK!

Børn og unge kan få hjælp i Dit Rum, selvom de ikke længere bor sammen med den, der har et misbrug/skadeligt forbrug af alkohol. Og husk også, at forældre og øvrigt netværk altid inddrages.

Ring eller SMS 24 23 03 00 – eller gå ind på www.ditrum.nu og læs mere.

Tag vores Alkohol-test
Drikker du for meget? TAG ALKOHOLTESTEN START TESTEN
KONTAKT
Har du brug for hjælp?

Så ring på 7174 9191 eller skriv til os.

Et overforbrug af rusmiddeler kan være svært at få under kontrol, derfor tilbyder vi et skræddersyet behandlingsforløb.

Tag det første skridt og start din behandling i dag.

    RING OP