Styrelsen for Patiensikkerhed - logo
Styrelsen for Patientsikkerhed laver tilsyn med behandlingssteder:

Styrelsen for Patientsikkerhed  har tilsynsforpligtelsen på alle klinikker etc. som yder sundhedsydelser med autoriseret sundhedspersonale.

STPS laver både såkaldte “reaktive tilsyn” – hvilket betyder at de kommer ud og laver tilsyn, hvis de gøres opmærksomme på forhold der kan være kritisable,

Herudover udtrykker de hvert år en række behandlingssteder til randomiserede stikprøver.

Om tilsynsrapporter – fra STPSs´hjemmeside:

Tilsynsrapporter er offentlige i 3 år.
Efter 3 år slettes de. Rapporter fra samme behandlingssted eller plejeenhed erstatter hinanden, og derfor kan du kun se den nyeste version.
Antallet af rapporter er altså ikke et udtryk for, hvor mange tilsyn vi har gået, og du kan ikke bruge oversigten til statistiske formål

Rapporter fra KABS:

Aktuelt er 2 af vores behandlingsafdelinger udtrukket til randomiseret besøg i 2023-24, hvorfor der kan forventes rapporter fra disse 2 afdelinger.

Styrelsen for Patientsikkerhed besøgte KABS CITY den 14.11.2023. Hvis du vil læse rapporten skal du klikke her

Styrelsen for Patientsikkerhed besøgte KABS KASA den 29.11.2024. Hvis du vil læse rapporten skal du klikke her

KABS Laver internt audit med afdelingerne, hvorved vi løbende sikrer vores praksis og drift ifht. gældende regler og retningslinjer.

Når vi får fra Styrelsen for Patiensikkerhed i en af vores afdelinger, linker vi til dem på STPS´s hjemmeside på denne side.

 

 

 

 

KONTAKT
Har du brug for hjælp?

Så ring på 7174 9191 eller skriv til os.

Et overforbrug af rusmiddeler kan være svært at få under kontrol, derfor tilbyder vi et skræddersyet behandlingsforløb.

Tag det første skridt og start din behandling i dag.

    RING OP