DØGNBEHANDLING

I særlige tilfælde kan du have brug for at blive skærmet, og kommer væk fra de vante rammer. Her kan et intensivt behandlingstilbud på behandlingssteder, hvor du også bor, være et alternativ. Det hedder døgnbehandling, som foregår på eksterne behandlingssteder.

Døgnbehandling skal bevilliges af din kommune, hvis den er led i din gratis misbrugsbehandling.

KABS KAN HJÆLPE MED AT FINDE DET RIGTIGE DØGNTILBUD

Det er forskelligt fra kommune til kommune hvordan de afgør og beslutter om du kan få døgnbehandling.

KABS har en gruppe nøglepersoner, der har særlig viden om de forskellige dag- og døgnbehandlingssteder. Det betyder, at hver afdeling i KABS har 1- 2 socialrådgivere, der er nøglepersoner, og som har et særligt ansvar som tovholder i forhold til den, der skal i døgnbehandling samt  kommunen og døgnbehandlingsstedet.

Døgnmedarbejderen kan i samarbejde med kommunen være ansvarlig for at udarbejde indstillingen til kommunerne, følge op og fører tilsyn i den eksterne behandlingsperiode. I nogle tilfælde er det også nøglepersonen, som sørger for den individuelle forberedelse til det eksterne behandlingsforløb.

KABS kan efter aftale følge løbende op på behandlingen for at sikre kvaliteten og matchet med dig der søger behandlingen. Det handler bl.a. om behandlingsstedets ideologi, målgruppe, personalesammensætning og uddannelse, organisatoriske forhold, læge-/sundhedsfaglighed etc..

DØGNBEHANDLING – HER BOR DU I EN TID

Når du kommer i døgnbehandling, opholder du dig på det valgte behandlingssted hele døgnet. Ofte er formålet med døgnbehandling at blive stoffri, men det kan også handle om stabilisering eller reducering af stofbruget. Der kan også være tale om omsorgsbehandling.

Døgnbehandling er en intensiv behandlingsform, og kan være relevant, hvis den ambulante behandlingsmulighed ikke er tilstrækkelig, eller du har brug for at flytte dig væk fra dit vante miljø. 

DØGNTILBUD HAR FORSKELLIGE BEHANDLINGSTILGANGE

Døgn- og dagbehandlingsstederne er forskellige. De har forskellige tilbud, men er også forskellige i tilgang og speciale:

  • Socialpædagogiske/terapeutiske behandlingssteder
  • Minnesota inspirerede behandlingssteder
  • Specialbehandling, dvs. fokus på særlige forhold eller ud fra stedets fysiske rammer

Du kan altid ringe og få mere at vide om døgnbehandling, og hvordan KABS kan hjælpe dig med at komme i behandling.

Vil du høre mere?

Ring os op
KONTAKT
Har du brug for hjælp?

Så ring på 7174 9191 eller skriv til os.

Et overforbrug af rusmiddeler kan være svært at få under kontrol, derfor tilbyder vi et skræddersyet behandlingsforløb.

Tag det første skridt og start din behandling i dag.

    RING OP