KABS VIDENs Nationale konference har 9 dedikerede spor!

KABS VIDENS Nationale konference om rusmidler 2022 præsenterer mere end 50 oplægsholdere på 30 oplæg. Mange oplæg dækker kompetenceløft indenfor flere områder. Derfor har vi valgt at sætte konferencens mange oplæg sammen som 9 forskellige spor, der skal klæde deltagerne på med den nyeste viden indenfor det enkelte tema.

De enkelte spor har vi illustreret som en toglinje, hvor oplæggene udgør stationerne. På stationen står du af og får ny viden på et givent område. Fra nogle stationer kan du skifte spor til en ny rejse eller fortsætte til en ny station på linjen. På nogle stationer kører toget uden stop mellem to stationer. Hvordan du sammensætter din rejse er op til dig, men her følger en beskrivelse af de enkelte spor.

I Psykiatrisporet har vi 11 relevante oplæg at standse op ved. Temaerne spænder vidt over Psykiatriens udviklingsplan, metoder til traumebehandling, psykedelika som lægemiddel og meget mere.

I Rusmiddelsporet har vi lavet en toglinje med 15 superspændende oplæg. Rusmidler som alkohol, GHB, Psykedelika, Buprenorphin, Heroin, Metadon er de rusmidler vi fremhæver eksplicit men i andre 6 oplæg vil rusmidlerne danne baggrunden for fx særlige behandlingsmetoder.

I et børnespor har vi samlet 7 oplæg som spænder fra makroniveau med fokus på den kommende reformpakke (forventeligt i efteråret) Børnene først til konkrete faglige oplæg med nyeste viden indenfor Signs of safety og workshop om fagprofessionelle risikovurderinger.

Vi har også et fuldt ungespor med 12 oplæg. Der er tale om unge som målgrupper, unges syn på og brug af rusmidler, ny udsathed og behandlingsmetoder til fx unges mentale mistrivsel og unges faglighed som peer to peer.

Behandlingssporet rummer op til 15 oplæg og dækker alt det nye hvad enten der er tale om helt nye behandlingstilbud rettet mod fx GHB eller videreudvikling af velkendte tilbud såsom heroinbehandling, ambulant-, dag- eller døgnbehandling.

Ledelsessporet består på dette års konference af hele 8 oplæg som vi finder relevante for ledere. Hvad kendetegner pissedårlig ledelse og hvordan undgår man det, kan vi bedrive støjfri ledelse er blot to vinkler på ledelsesopgaven. Dertil kommer oplæg med høj ledelsesrelevans når vi snakker faglig ledelse eller ledelse indenfor de lovhjemlede rammer på rusmiddelområdet.

Vores voksenspor retter sig mod de mange udfordringer vi genkender fra behandlingsarbejdet med voksne. Vi har i alt 16 relevante, faglige oplæg som i det ene eller andet perspektiv omhandler målgruppen af syge voksne borgere med rusmiddelproblemer.

Metodesporet er konferencen længste toglinje med hele 20 oplæg, der handler om konkrete, specifikke metoder med relevans for behandling af rusmidler og afledte problemer i tilknytning til rusmiddelbrug. 

Sidst men ikke mindst har vi et forebyggelsesspor med 9 stationer. Med den nyeste viden om Signs of safety sætter vi dette spor fokus på den tværsektorielle, helhedsorienterede forebyggelsesindsats som vi på rusmiddelområdet ved er helt afgørende både tidligt og sent for den enkelte, gennem familien eller via socialt frikort på arbejdsmarkedet.

Vi ønsker dig en god rejse.

HER kan du finde det fulde program.

Hvis du skal med på konferencen skal du tilmelde dig her!

På snarligt gensyn til to fantastiske dage med kompetenceudvikling, ny viden og networking.