Gruppetilbud til pårørende

Billede af pårørende der taler sammen i gruppe i KABS Gruppetilbud for pårørende med CRAFT metoden

Er du pårørende til en person med et problematisk forbrug af rusmidler – det være sig enten alkohol eller stof, har KABS et gruppetilbud til pårørende – læs mere herunder.

At være pårørende til et menneske med et problematisk forbrug af rusmidler kan være meget svært.

Det kan føles som at være en ensom linedanser på en stram line højt over cirkusmanegen.
Al energi bruges på at bevare balancen og opretholde stabiliteten. Det er ikke en mulighed at kigge ned eller miste fodfæstet.

At være pårørende til en person, som kæmper med et forbrug af rusmidler, er hjerteskærende svært og præget af konstante dilemmaer. Det kan føre til en overvældende følelse af magtesløshed og bekymring for det menneske, man holder af og ønsker at hjælpe.

Konsekvenser for de pårørende

Utallige undersøgelser har vist, at det at være pårørende til en person med en afhængighed af rusmidler, kan have store konsekvenser for den pårørendes mentale helbred og livskvalitet. Som pårørende kan det være grænseoverskridende at række ud efter hjælp. Det kan være ensomt, hvis man ikke har nogen fortrolige at betro sig til. Samtidig kan det være forbundet med skyld og skam at åbne op. Dette af frygt for at andre dømmer én for ikke at have forladt den misbrugende. Når man er pårørende, er situationen sjældent så simpel, at den kan opdeles i enten/eller. Der kan være mange grunde til, at man som pårørende ikke forlader den pågældende med et misbrug: Frygten for konsekvenserne af ikke at være til stede for at hjælpe og støtte hende eller ham. Kærligheden til personen, og håbet om at en vedholdende indsats vil få denne til at vende tilbage til sit tidligere selv.

Så hvad gør man, når linen begynder at svaje så meget, at det ikke længere er muligt at holde balancen? Når det at skulle være der for – og måske dække over – sin næres forbrug af rusmidler, betyder at egne behov nedprioriteres og overskuddet til at passe på sig selv gradvist svinder?

Deltag i gruppetilbud til pårørende

I KABS har vi forståelse for, hvor ensomt og magtesløst det kan føles, at være pårørende til én der har et problematisk forbrug af rusmidler.

Derfor tilbyder KABS et gruppetilbud til pårørende, uanset om den nære er indskrevet i behandling eller ej. Her kan du som pårørende møde andre, der er i en lignende situation. Du kan tilegne dig strategier og redskaber til at motivere og støtte den rusmiddel-brugende, men vigtigst kan du arbejde mod at genoprette balancen i dit eget liv.

Om CRAFT gruppeforløbet

CRAFT er et gruppetilbud til pårørende. Det er baseret på metoden CRAFT fra USA, der står for Community Reinforcement and Family Training.
Der er lavet undersøgelser både i Danmark og udlandet, der har vist at CRAFT er effektiv metode til både at bedre den pårørendes livskvalitet. Samtidig kan CRAFT være med til at motivere den misbrugende til at søge behandling. Sundhedsstyrelsen anbefaler CRAFT som et redskab med henblik på at rådgive, vejlede og støtte pårørende til personer med problematisk forbrug. Gennem gruppen får den pårørende mulighed for at møde andre, der er i en lignende livssituation.

CRAFT-metoden er kendetegnet ved, at den på den ene side har til formål at støtte den pårørende i at tilegne sig redskaber og strategier, med henblik på at den pårørende bliver i stand til at passe bedre på sig selv i relationen. På den anden side har CRAFT også til formål at klæde den pårørende på til bedst muligt, at kunne fungere som en ressource for den drikkende, således at sandsynligheden for denne opsøger/fastholder behandling øges. I gruppeforløbet vil der bl.a. arbejdes med temaer som livskvalitet, kommunikationstræning og strategier til at fremme sunde relationer

Formål med forløbet

Formålet med CRAFT er kort fortalt:

  1. At den pårørendes livskvalitet forbedres.
  2. At reducere den afhængiges forbrug af alkohol/rusmidler.
  3. At motivere den afhængige til at starte/fastholde behandling.

Gruppeforløbet vil bestå af 7 sessioner og varetages af behandlere som er oplært i CRAFT metoden. Du vil som pårørende forinden opstart i gruppen, blive inviteret til forsamtale med en af gruppelederne, hvor forløbet introduceres nærmere og din aktuelle situation drøftes.

Praktisk info:

Gruppen vil bestå af op til 10 pårørende, og der vil være løbende optag i gruppen.

Hvor: Kirsten Walthers vej 2, 1. sal, 2500. Valby:

Hvornår: Mandage fra 16.00-18.30.

Hvordan: Kontakt KABS i Valby på Tlf.: 45 11 76 36 for tilmelding til gruppen.

Telefonen har åbent i hverdagene fra 9.00-14.00 og 9.00-16.00 om torsdagen.

Tilmelding kan også ske på mail til kabs.city@glostrup.dk.

Vil du høre mere eller tilmeldes gruppen? – ring til KABS:

RING OS OP