Xanax: Et rusmiddel i vækst i Danmark

Ungt menneske med hættetrøje - skjuler sig for verden, måske angst, måske med et misbrug af xanax

Xanax er et Amerikansk handelsnavn for et benzodiazepin-præparat, der kun bør bruges kortvarigt.
Xanax er det mest solgte medicinske produkt mod angst i USA. Det sælges ikke lovligt under Xanax-navnet i Danmark. De der skaffer og bruger Xanax i Danmark, har derfor skaffet det illegalt, og har måske et Xanax misbrug.

I de senere år har der været en mediemæssig opmærksomhed på angst-medicinen xanax, som omtales i både musik og flere sociale medier. Der ses en bekymrende stigning i brugen af Xanax blandt unge i Danmark. Xanax bruges oprindeligt til behandling af angst og søvnløshed. Det er et stærkt stof, der ligesom andre benzodiazepiner kan have alvorlige bivirkninger. Xanax er et rusmiddel, når det misbruges.

Stigningen i brug af benzodiazepin ses formodentligt, da netop xanax kan blive opfattet som et universelt nyttigt og ”almindeligt” præparat. Det roses jo (misforstået) i en del af de internationale musik og medier som også mange danske unge identificerer sig med. Tendensen er bekymrende, da Xanax kan være meget vanedannende og kan have alvorlige konsekvenser for den mentale og fysiske sundhed.
Xanax er derfor et meget bekymrende rusmiddel.

Hvad er Xanax?

Xanax er et korttidsvirkende benzodiazepin, der virker ved at hæmme aktiviteten i centralnervesystemet. Dette resulterer primært i en følelse af afslapning og angstlindring.

Xanax bruges medicinsk til behandling af en række tilstande, herunder:

 • Angst
 • Søvnløshed
 • Panikangst
 • Generaliseret angstlidelse
 • Social angstlidelse

Der er dog en række skadelige bivirkninger ved brug af Xanax. Læs mere herunder.

Specifikke danske benævnelser

 • Xanax er det Amerikanske handelsnavn for alprazolam, som er det aktive stof i Xanax. Præparatet kaldes alprazolam i Danmark, og er et benzodiazepin.
 • Xanax-bar er en slangbetegnelse for en tablet Xanax. Dette, da den oprindelige pille fra Amerika kan minde om en ”bar” – fx en sæbe-bar eller en chokolade-bar, med tydelige riller – se herunder. Senere er der kommet versioner i flere farver alt efter styrke, i faconer der ligner mere almindelige piller.
Billede af 2 Xanax-pille 2mg. Pillen er aflang med tre riller / delekærv på tværs, så de ligner en bar - enten sæbe eller chokolade-bar med tydelige opdelinger i felter.
 1. Benzo er en slangbetegnelse for benzodiazepin, som er den type stof, Xanax er en del af.
 2. Benzodiazepiner i bred forstand kaldes også mange andre navne – herunder:
  • BENZOER,
  • ROHYPNOL
  • STESOLID
  • TABS
  • BZD
  • KRYDSER
  • og STESOER

Xanax har bivirkninger. Disse omfatter:

 • Afhængighed
 • Tolerance
 • Abstinenssymptomer
 • Dårligt humør
 • Aggressivitet
 • Selvmordstanker

Problemet er også, at effekten af medicinen aftager, hvis den tages i en længere periode – fx flere måneder – hvorfor det ofte medfører stigende dosis for at opretholde samme oplevede effekt.

Vanskeligheder ved at trappe ud af Xanax

Det kan være meget svært at trappe ud af Xanax, især hvis det har været brugt i længere tid. Abstinenssymptomer kan være alvorlige og kan omfatte:

 • Søvnløshed
 • Angst
 • Svimmelhed
 • Kramper
 • Hjerteproblemer

Faktisk kan det være livsfarligt bare at stoppe med at tage xanax – da det ligesom andre benzodiazepiner giver fysisk afhængighed ved længere tids forbrug – hvilket kan give livsfarlige kramper, hvis man stopper brat med at tage det.

Husk – xanax er et rusmiddel, da det ikke udskrives af læger i Danmark. Læger kan bruge midlet, men så har det et andet navn i Danmark, og er i øvrigt underlagt skærpet kontrol grundet potentialet for misbrug, samt farerne ved forkert brug.

Sammenligning mellem angst og abstinenssymptomer ved ophør med Xanax

Sammenligning mellem angst og abstinenssymptomer

Angst og abstinenssymptomer ved Xanax kan ligne hinanden. Dette kan gøre det svært at skelne mellem de to, og kan gøre det endnu sværere at trappe ud af Xanax.
Det er særligt problematisk, at abstinenserne ved udtrapning er stort set de samme, som den belastning der medførte brugen til at starte med – fx angst og psykisk ubehag. Det kan derfor virke som om medicinen fortsat har god effekt – og at lidelsen fortsat er til stede – mens det muligvis blot er abstinenssymptomer. Det er derfor ofte vanskeligt at stoppe med medicinen, selv om den primært er tiltænkt til brug i korte perioder.

Sammenligning mellem de lidelser, Xanax ofte bruges til, og abstinenssymptomerne

 • Angst og abstinenssymptomer kan begge forårsage fysisk uro, angst, pustebesvær, hjertebanken, træthed, koncentrationsbesvær, humørsvingninger, aggressivitet og selvmordstanker.
 • Søvnløshed og abstinenssymptomer kan begge forårsage søvnløshed.
 • Panikangst og abstinenssymptomer kan begge forårsage fysisk uro og angst.
 • Generaliseret angstlidelse og abstinenssymptomer kan begge

Nogle af de ligheder, der er mellem angst og abstinenssymptomer, omfatter:

 • Fysisk uro
 • Åndedrætsbesvær
 • Hjertebanken
 • Træthed
 • Koncentrationsbesvær
 • Humørsvingninger
 • Aggressivitet
 • Selvmordstanker

Råd til unge

Hvis du er ung og bruger Xanax, er det vigtigt at være opmærksom på de risici, der er forbundet med misbrug. Her er nogle råd til at hjælpe dig med at bruge Xanax sikkert:

 • Brug Xanax kun som foreskrevet af din læge.
 • Overskrid aldrig den anbefalede dosis.
 • Tag ikke Xanax sammen med andre rusmidler eller alkohol.
 • Tal med din læge, hvis du har problemer med at stoppe med at bruge Xanax.

Hvis du er bekymret for en ung, der bruger Xanax, kan du gøre følgende:

 • Tal med den unge om dine bekymringer.
 • Tilbyd din støtte.
 • Hjælp den unge med at finde professionel hjælp – tag fx. fat i KABS, som har mange års erfaring med at hjælpe mennesker med en rusmiddelproblematik.

Vil du vide mere, eller høre hvordan du kan få hjælp og behandling?

RING OS OP