Verdensmålene og udsatteområdet

I år stiller KABS Viden skarpt på FNs 17 Verdensmål med konferencens afsluttende oplæg af formand for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen.

Af: Louise Skotte Møller

“Alle 17 mål er i virkeligheden relevante for udsatteområdet ud fra det perspektiv, at udsatte borgere jo også er hele mennesker, og alle de forhold, der vedrører almindelige mennesker, jo også vedrører udsatte borgere,” slår Jann Sjursen først på plads.

Når det er sagt, så er de top fire vigtigste mål for udsatteområdet i hans vurdering: Mål 1 Afskaf Fattigdom, mål 3 Sundhed og Trivsel, mål 8 Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst og mål 10 Mindre Ulighed.

“Særligt i mål 3 gemmer der sig en række delmål, der vedrører behandlingsindsatsen på alkohol- og stofområdet, og det at sikre lige adgang til sundhedsydelser og kvaliteten heraf. På samme måde er mål 8 også særligt vedkommende for udsatte borgere i beskæftigelsesregi i forhold til at skabe anstændige jobs,” siger Jann Sjursen.

 

Vigtige for Danmark

Men hvordan står det så til med disse mål i en dansk kontekst?

“Overordnet står Danmark jo godt i forhold til verdensmålene og har for andet år i træk fået en andenplads i forhold til opfyldelsen af dem,” forklarer Jann Sjursen. “Men på alle de fire nævnte mål er der behov for en styrket indsats i forhold til udsatteproblemstillinger.”

For så vidt angår fattigdom og uligheden går det den forkerte vej i Danmark. Det samme gælder i forhold til sundhed, hvor udsatte borgere i snit dør 19 år før den gennemsnitlige dansker. Men også i forhold til hvilken hjælp, man kan få som udsat, er der plads til forbedringer, mener Jan Sjursen:

“På alkohol- og stofområdet skriger behovet for behandlingsindsatser – ligesom der også er manglende datagrundlag til at vurdere det på. Og dertil er der flere problemstillinger i forhold til psykiatriområdet.”

 

En politisk løftestang

En ting er, hvad FN sigter mod af flotte mål og delmål. Men hvordan skal enkelte behandlere integrere verdensmålene i det daglige arbejde?

“På den ene side kan man henvise til, hvordan ens arbejde relaterer sig til verdensmålene og deres delmål. Men samtidig er det også vigtigt at få italesat betydningen af målene, og hvordan de enkelte indsatser udgør brikker, der skal danne det store billede og vision for, hvor både Danmark og hele verden skal bevæge sig hen,” siger Jann Sjursen.

Han ser de 17 mål som en politisk løftestang, som kan bruges til at fastholde myndigheder på deres forpligtelser, såvel som at sætte udsatte på dagsordenen i Danmark:

“Både i forhold til at holde regeringen, folketing, regioner og kommuner fast på, at de her mål også er relevante i en dansk kontekst, samt at det altså ikke bare er ‘piece of cake’ for Danmark at nå i mål.”

 

I 2020 holder KABS Viden konference i verdensmålenes tegn.