Trend: Flere bilister sigtes for kørsel under påvirkning af stoffer end alkohol

Det er farligt at køre bil når man har drukket alkohol

Sidste år sigtede politiet 9.097 bilister for at køre bil under påvirkning af stoffer. Til sammenligning blev 6.057 bilister sigtet for spirituskørsel. Det skriver Jyllands-Posten den 30. september 2020. Mens antallet af sigtelser for ‘narkokørsel’ i de sidste 6 år er fordoblet, er der forsat færre sigtelser for ’spirituskørsel’.

KABS erfaring er ikke at det er mere acceptabelt at køre bil under påvirkning af stoffer end af alkohol. Det er snarere et udtryk for manglende viden om netop sammenhængen mellem kørsel og brugen af stoffer, alkohol og medicin. I alle tre tilfælde er der nemlig særlige forhold, man skal være opmærksom på.

Trafikfarlig medicin

I dag behandles en række sygdomme og lidelser med medicin, der kan påvirke evnen til at reagere normalt i trafikken. Disse præparater kaldes trafikfarlige lægemidler og betegner medicin som selv ved lave doser nedsætter din reaktionsevne og dømmekraft. Det kan være stærk smertestillende medicin, sovepiller og beroligende piller mod angst og uro. De fleste trafikfarlige lægemidler er mærket med en rød advarselstrekant, men ikke alle. Derfor kan det være en god ide at slå medicinen op på www.min.medicin.dk, hvis man er i tvivl.

Man skal kun anvende trafikfarlig medicin efter ordination fra en læge. Man skal kun køre bil hvis man trods medicinen er i stand til at styre bilen på en fuldt betryggende måde. Hvis man kører bil efter at have taget trafikfarlig medicin, som ikke er ordineret af en læge, gælder politiets regler for narkokørsel.

På Rådet for sikker trafik kan du læse mere om forholdsreglerne ved trafikfarlig medicin og medicin, som kan påvirke dine egenskaber til at køre bil. Læs mere her.

Alkohol og kørsel

Alkohol er et legalt rusmiddel i Danmark og der er derfor sat nogle tolerancegrænser for hvor meget alkohol der må være i kroppen når man kører bil. Grænsen for hvornår man overtræder grænsen for at køre bil er 0,5 promille. En grov tommelfingerregel er at man kan drikke en genstand og stadig holde sig under 0,5 promille. En genstand svarer til 4 cl spiritus, 1 almindelig øl (33 cl) eller et glas rødvin (12 cl), men det afhænger naturligvis af styrken af den alkohol der drikkes.

Alkohol forbrændes stort set lineært hos både mænd og kvinder med ca. 0,12 promille i timen. Motion, brusebad, frisk luft. powernap eller kaffe påvirker ikke forbrændingen. Derfor kan et stort alkoholindtag fører til flere timers forbrænding, hvilket igen har betydning for hvornår man kan køre bil.

Alkoholens direkte påvirkning af kroppen kan opleves forskellig fra person til person. Det er der mange grunde til. Fx viser forskning at der er en kønsforskel på alkoholpåvirkning, at vægt har en betydning og endelig også om en person har udviklet en tolerance for alkohol. Ikke desto mindre virker alkoholen også selvom det ikke opleves sådan. Den typiske virkning af alkohol karakteriseres som:

Forstærket sindsstemning, reduceret koncentrationsevne, påvirket balanceevne, sløvet kritisk sans, hæmmet korttidshukommelse, træthed og sløvhed. Virkningerne er forskellige alt efter mængden af alkohol der indtages.

Derfor er det vigtig, at man ikke drikker meget alkohol, hvis man senere og måske dagen efter skal køre bil!

Hvis en kvinde på 65 kg drikker 9 genstande til en fest over 8 timer, vil hendes promille først være på 0 næsten 8 timer senere.

Hvis en mand på 80 kg drikker 14 genstande over 8 timer, vil hans promille først være 0 næsten 13 timer senere (Kilde: Rådet for sikker trafik).

Straffen for at køre med mere en 0,5 promille alkohol i blodet varierer alt efter den målte promille, hvorvidt der er tale om et 1. gangs tilfælde eller om man er involveret i en ulykke i påvirket tilstand. Strafferammen går fra bøder som afmåles efter lønindkomst, frakendelse af kørekort, fængselsstraf og ved gentagne overtrædelser konfiskation af køretøjet som dermed overgår til statens ejendom. Sidst men ikke mindst skal man generhverve sit kørekort og gennemfører et såkaldt ANT-kursus (om Alkohol, Narko og Trafik).

Har du kørt bil, mens du var fuld er der måske et problem?

Generelt er det klart at anbefale ikke at drikke alkohol, hvis du på et senere tidspunkt skal køre bil. Hvis du er begyndt at tage flere chancer med at køre bil under påvirkning af alkohol, kan det være tegn på at du har udviklet et problematisk forhold til brugen af alkohol.

Du kan i den forbindelse undersøge det ved at tage vores alkoholtest AUDIT her. AUDIT er et internationalt screeningsværktøj til at afdække et problematisk alkoholbrug. Testen er udviklet af WHO og benyttes i hele verden. Når du har besvaret en række spørgsmål, omregnes dine svar til point og resultatet placeres på en skala for alkoholbrugets problemomfang. Du kan printe testen ud efterfølgende og søge råd og vejledning hos os eller egen læge, hvis resultatet giver anledning til bekymring. Husk at testen er standardiseret for hele verden og derfor kan give et resultat du ikke kan genkende i dit tilfælde. Hvis du ikke oplever at brugen af alkohol giver problemer, er der sikkert ikke grund til bekymring, men du skal være opmærksom på dit forbrug, hvis du scorer højt i testen.