Teaser – Meeting the Dragon

Nordisk konference om dobbeltdiagnose i København, 6. og 7. juni 2019

 

De sidste 10 år har der været nordiske konferencer om psykisk lidelse og rusproblemer i Norge, Sverige og Danmark. Det er med glæde, at de nordiske netværk for dobbeltdiagnose igen indbyder til konference i Danmark. Center for Rusmiddelf orskning , Aarhus Konferencen vil støtte mennesker med en dobbeltproblematik gennem deling af viden og ved at blive klogere på ligheder og forskelle mellem de nordiske lande.

Vi vil blandt andet stille skarpt på:

 • Hvilke udfordringer møder brugerne – og hvordan
  imødekommer vi dem?
 • Kan vi blive bedre til at sikre kvalitet – både på den
  korte og lange bane?
 • Hvordan står det til med recovery – kan vi løfte
  barren?
 • Hvordan styrker vi organisering af indsatser på
  tværs – uden af tabe brugeren af syne?
 • Hvilke virksomme behandlingsindsatser bruger vi –
  er der nogen, vi overser?
 • Gør vi nok overfor særligt udfordrede målgrupper – unge, ældre og flygtninge?

Konferencen henvender sig til forskere, praktikere, mennesker med dobbeltproblematikker, pårørende og relevante interesseorganisationer. Det samme gælder mulighed for oplæg i workshops.

VIGTIGE DATOER:

 • Tilmelding: 1. februar til 3. april 2019
 • Frist for indsendelse af abstrakt: 15. december 2018
 • Tilbagemelding på abstrakt: 15. februar 2019
 • Endeligt program: 15. marts 2019

 

PRAKTISK INFORMATION:

Sted: Aarhus Universitet, Campus Emdrup
i København (tidligere DPU), Tuborgvej 164,
2400 København NV

Pris: 1900 DKK

Mere information følger i løbet af efteråret: https://dobbeltdiagnose.net/

Facebook: https://www.facebook.com/groups/dobbeltdiagnose/