Puffbars, Energidrik og Snus / Daus etc.

Nye rusmidler, nye farer?

I de seneste år har vi set en stigning i brugen af nye nydelses- og rusmidler. Det kan bl.a. være Puffbars, Energidrik og Snus / Daus etc. Disse markedsføres overfor unge som både “harmløse” og “naturlige”. De nye nydelsesmidler kan virke fristende for unge. Specielt de der ønsker at opleve en positiv psykisk forandring eller forbedre deres sociale liv. Der er dog en bagside ved de nye nydelses- og rusmidler.

Nogle af de mest populære nye rusmidler blandt unge inkluderer:

 • Energidrikke: Højt indhold af koffein og sukker, kan give oplevelsen af et energiboost og forbedret koncentrationen. Stort indtag kan føre til angst, søvnløshed og hjerteproblemer. Hvis du i løbet af en aften drikker – 5 – 10 energidrikke – så oplever du formodentligt en ændret psykisk tilstand – ofte med oplevelsen af mere energi – men sikkert også øget risikovillighed. Kombinerer du med alkohol, kan rusen forstærkes, ligesom din handlekraft og risikovillighed. Det kan ende med at blive en voldsom cocktail.
 • Snus / Daus / Skiver, træstammer, snulle etc. etc.:  Nikotinholdige poser, der placeres under overlæben. De giver et hurtigt nikotin-indtag, men er vanedannende og kan på sigt føre til kræft i mundhulen. Indtaget af nikotin via poser i munden medfører samme risikofaktorer som ved rygning af cigaretter og puffbars / e-cigaretter – dog uden de mest skadelige ting ved cigaretrygning.

Den moderne måde at ryge på

 • Puffbars og e-cigaretter: Der er mange navne for disse produkter, samt måder at indtage dampene på. Det er ikke lovligt at sælge e-cigaretter med nikotin. E-cigaretter må ikke sælges med anden smag end tobak og menthol. E-cigaretter må ikke sælges til børn og unge under 18 år.
 • Puffbars og e-cigaretter med nikotin: Mange nyder e-cigaretter med diverse mere elle rmindre fantasifulde smagsstoffer, og mange kan også skaffe og ryger dem med nikotinholdige dampe. Fælles er at de kan give en følelse af afslapning og velvære, men kan også være vanedannende og skadelige for lungerne. Nikotin er en stor del af det vanedannende stoffer i cigaretter, så selv om det indtages “uden ægte røg” – kan man godt blive afhængig.
 • Puffbars med tilsatte stoffer: Der er på det seneste fremkommet viden om at der også sælges puff-bars med hårdere rusmidler / stoffer / narkotika iblandet. Det kan være særdeles alvorligt – ja måske endog livstruende.
  Det kan også give oplevelsen af at ændre sindstilstand ved indtag af “noget” – og derved evt. åbne op for en yderligere nysgerrighed og risikovillighed særligt hos de unge.
 • Det er formodentligt mindre skadeligt at ryge e-cigaretter og puffbars end cigaretter. Det er dog ikke uden risiko. Man kan måske sige, at det modsvarer forskellen på at trække vejret igennem udstødningen fra en bus og en scooter. Det er lidt bedre, men stadigt slet ikke sundt.

Er de nye nydelses- og rusmidler sikre?

Det er vigtigt at huske, at alle rusmidler kan have både virkninger og bivirkninger, både positive og negative. De nye rusmidler, som vi tillader os at kalde disse nye måder at opleve en psykisk forskel, er ingen undtagelse.
Selvom de ofte markedsføres som værende harmløse, er der stadig begrænset forskning i deres langsigtede effekter. Der er dog ingen tvivl om at en del får mod på at opleve større og mere vidtgående psykiske “forskelle” ved indtag af de nye rusmidler – og derved kan der være tale om en ny generation af hvad man i “gamle dage” kaldte for “gateway drugs”.

Gateway drugs?

Gateway drugs kalder man typisk nydelsesmidler og milde rusmidler som er let tilgængelige, og som ofte ligger lige på grænsen af det lovlige.

Får år tilbage talte man ofte om at alkohol og cigaretter var den “blide start” for mange unge, hvoraf en del eskalerede deres indtag til også at inkludere hash.

Man talte så om, at de der både røg og drak, ofte var mere tilbøjelige til at ville prøve / udsætte sig for endnu mere voldsomme oplevelser – for at finde en større nydelse.
Her talte man om, at de der har prøvet lidt -ofte vil prøve mere. Så her åbner de lovlige eller nær-lovlige nydelses- og rusmidler døren for at afprøve vildere eller hårdere rusmidler.

Nu starter mange børn og unge med at opleve en “forskel” psykisk ved indtag af energidrikke, som er blevet så “voldsomme” at man ved et stort indtag kommer op på en betragtelig effekt. (de indeholder det maksimalt lovlige af fx. koffein pr. “dåse” – og nogle dåser er fx på ½ liter.) .

Hvis man til en festlig stund drikker fx. 5-6 store energidrikke, og ryger puffbars med nikotin, så er man godt i gang med at skabe sig en psykisk oplevelse af en “forandring” – initialt ofte positiv.

Hvad skal man overveje?

Husk: Der er mange måder at forbedre din mentale sundhed og velvære på, som ikke involverer brug af disse nye rusmidler og nydelsesmidler. Motion, mindfulness, meditation og socialt samvær er blot nogle få eksempler.

Før du overvejer at bruge et rusmiddel, er det vigtigt at:

 • Undersøge om det r lovligt

 • Undersøg hvad du kan forvente – læs om effekter, bivirkninger og potentiale for afhængighed.
 • Tal med KABS eller en anden fagperson: Få professionel rådgivning om, hvad forskellige nydelses- eller rusmiddel gør og hvordan de virker. Spørg, så du ikke er i tvivl.
 • Afdæk flertalsmisforståelser og løgnehistorier. Der går mange fortællinger om diverse rusmidler, som forherliger deres effekt, og undgår at tale ind i bivirkninger og farer. Ligeledes er der mange, som decideret giver gratis prøver og forkerte oplysninger. Dette for at få flere brugere af rusmidlet – og muligvis for at kunne sælge det efterfølgende.

Pas på dig selv og dine venner.

Husk: Selvom de nye nydelses/rusmidler kan virke fristende, er det vigtigt at være forsigtig og ansvarlig. Der er ingen garanti for, at de vil give dig en positiv psykisk forandring, og de kan ofte have negative bivirkninger. Nogle gange kan det løbe løbsk, og der kan være brug for hjælp. Tøv ikke med at tilkalde hjælp, hvis du oplever noget ude af kontrol.

Nysgerrig, eller brug for hjælp?

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at der er hjælp at få, hvis du har et problem med rusmidler. KABS tilbyder støtte, rådgivning og behandling til både børn og unge, der har et forbrug eller misbrug af nydelsesmidler og rusmidler – eller et decideret stofmisbrug.

Hvad tilbyder KABS?

KABS tilbyder en bred vifte af behandlingsmuligheder for unge med et forbrug eller misbrug af nydelses- og rusmidler.

Kabs tilbyder misbrugsbehandling – også til helt unge der har et misbrug af rusmidler, hvor vi tilbyder integreret socialfaglig og sundhedsfaglig behandling.

Er du under eller over 18 år gør ikke en forskel – du har ret til hjælp hvis du ønsker det.

Vores ungebehandling tilbyder bl.a.:

 • Støtte og rådgivning: Vi tilbyder støtte og rådgivning til både dig og dine pårørende hvis du eller de frygter der er tale om et misbrug. Ønsker du behandling, kan du starte med en rådgivende samtale, hvor du kan høre nærmere om vores tilbud.
 • Individuel ungebehandling: Vi tilbyder individuel behandling og samtaler, hvor du kan tale med en behandler eller terapeut om dine tanker, følelser og adfærd.
 • Medicinsk behandling: Vi tilbyder medicinsk behandling, der kan hjælpe dig med at håndtere abstinenser og cravings.
 • Gruppebehandling: Vi tilbyder gruppebehandling som en del af din samlede behandling, hvor du kan møde andre unge, der har lignende oplevelser som dig.
 • Familiebehandling: Vi tilbyder at inddrage din familie, hvor du og din familie kan få hjælp til at håndtere dit misbrug. Er du over 18 år, inddrages kun andre – også familie – hvis du giver samtykke til dette.
 • Pårørendesamtaler: Dine pårørende kan også få samtaler, da det kan være svært at være vidne til en ung med et misbrug, samt støtte op omkring behandlingen på en god måde.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hvis du er interesseret i at få hjælp eller høre mere, kan du kontakte KABS.
Vi tilbyder en gratis og uforpligtende samtale, hvor du kan fortælle os om din situation.
Vi vil derefter hjælpe dig med at finde den rette behandlingsmulighed for dig.

Vi er her for at hjælpe dig!

KABS er en kommunalt funderet organisation, der tilbyder gratis og professionel hjælp til unge med misbrugsproblemer. Vi har mere end 30 års erfaring med at hjælpe unge med at komme ud af deres misbrug og få et meningsfuldt liv.

Du er ikke alene!

Der er mange unge, der har et opioidmisbrug. Men der er også mange, der har fået hjælp og er kommet ud af deres misbrug.

Ring til KABS i dag og få den hjælp, du eller måske en ven har brug for!

Kontakt KABS i dag og få den hjælp, du har brug for!

Ring os op