Psykomotorisk terapi

Mød Lærke

Lærke er 35 år og er er snart færdiguddannet Psykomotorisk terapeut. Som er en 3,5-årig professions bachelor på lige fod med fysioterapeut og sygeplejerske som står på det fundament at vi ser mennesket som værende lige dele krop og psyke og at kroppen og psyken er ligeværdige og gensidigt påvirkelige dele af det hele menneske.  

Fra marts til maj dvs. 10 uger har Lærke været praktik hos KABS City og Stjernevang, inden hun skal skrive sin bachelor. Her har hun haft 15 klienter, som har gået til psykomotorisk terapi, 1 gang om ugen.

Den terapeutiske tilgang

Lærkes valg af uddannelse som Psykomotorisk terapeut afspejler hendes interesse for at forstå kroppens signaler og regulere nervesystemet på en holistisk måde. Hun arbejder målrettet på at forstå og behandle klienters behov og symptomer på en individuel og personlig måde, og hendes evne til at møde klienter der, hvor de er, er en væsentlig faktor i hendes terapeutiske tilgang.

Nervesystemet og den holistiske tankegang

Lærke har en dyb forståelse for de forskellige dele af nervesystemet, herunder både den sympatiske og parasympatiske del af hjernen, det limbiske system og HPA-aksen. Hendes evne til at kombinere sin viden om nervesystemet og den holistiske tankegang gør hende i stand til at forstå og behandle klienters behov og symptomer på en effektiv og personlig måde.
Læs med i nedenstående hvor Lærke vil uddybe hendes arbejde og tilgang til hendes fag.

Hvad er Psykomotorisk terapi?

Skrevet af Lærke Kristensen – april 2023

Psykomotorik er en trebenet størrelse som består af en samtale del, en øvelses del og en behandlingsdel, som enten kan være manuel af- eller opspændende behandling, alt afhængigt af hvad for et menneske og nervesystem der træder ind af døren. Herudover er der lektier i form af hjemmeøvelser fra gang til gang. 

Samtale delen trækker på den kognitive terapi og jeg arbejder altid ressource orienteret i min praksis. Jeg arbejder desuden med psykoedukation omkring nervesystemet, hvor jeg linker oplevelsen som den enkelte typisk har ved introøvelsen i begyndelsen af sessionen, til nervesystemet. Det er vigtigt for mit virke, men også for den enkeltes spirende kropsbevidsthed og bevidsthed om egen situation, at man ved hvad der sker og kender til de tegn der viser sig ved høj og lav arousal tilstande i kroppen. Når vi lærer at lytte til kroppens signaler kan vi bedre agere hensigtsmæssigt på dem. 

I min praksis oplever jeg stor efterspørgsel på selvreguleringsøvelser. Dvs. kropsøvelser som den enkelte kan bruge til selv at regulerer sit nervesystemet/arousal niveau og som skaber gode betingelser for balance, restitution og ressourcemobilisering i kroppen.   
Når man har det skidt psykisk, sætter det sig i kroppen og vice vera. Man kan fx have en kropsholdning der bærer præg af beskyttelse af kropskærnen, mindre aktiv memik, opspændt eller meget afspændt muskulatur. Det samme gør sig gældende hvis man oplever smerter, kropslig uro etc.  Det påvirker psyken. 

Et stresset nervesystem vil typisk vise sig ved oplevelsen af, at have mange tanker, kropslig uro eller manglende evne til at mærke egne behov. Egenomsorg og stillingtagen til hvad man kan lide og ikke lide/have mere eller mindre af, er derfor et gennemgående tema i min praksis. 

Mange med et overaktivt nervesystem kan opleve udfordringer med de sociale og selvopretholdende dele af livet, fordi hele den del af den menneskelige eksistens lukker ned når der er stress/kamp/flugt tilstande i kroppen. 

Hjernen er en gammel skabning, i en moderne verden og den skelner ikke imellem sabeltigeren og en tilværelse præget af ude og indefra kommende stress. Ved overaktive tilstande i nervesystemet er den stress, der evolutionært set har været en fantastisk god egenskab og faktor i artens overlevelse, blevet en hæmsko for livet, som det leves bedst for den enkelte. 

Typisk opleves det ved hurtig og højcostal vejrtrækning, tendens til øget svedproduktion, mange og ofte negative tanker samt en følelse af overvældelse og kropslig uro.   

Det gode er at man kan opøve kropslige redskaber til at regulere nervesystemet, så den del af nervesystemet der står for ro/hvile/ social interaktion og oplevet velbehag aktiveres og den del der sætter gang i stress tilstande hæmmes.

Jeg tilbyder et personligt rum, hvor det at gå fysisk til værks nogle gange åbner for psykologisk materiale eller giver nye måder at anskue sit liv og udfordringer på. Det kan være en meget stærk oplevelse at få lov at opleve sin krop og det at være i en reguleret version af kroppen, når man sjældent er der i vågen tilstand.  Det kan åbne muligheden for at være nysgerrig og undersøgende på sig selv/sin situation samtidigt med at det giver noget ageren tilbage. Redskaber til at håndtere fx kropslig uro, kan samtidigt styrke oplevelsen af troen på sig selv og magtesløshed/overvældelse kan opleves mere håndterbart/mindre skræmmende. 

Fysiologisk skaber behandlingen gunstige forhold for, at de hormoner der øger balancen i kroppen kan få mere plads. Fx oxytocin som vasker kortisol væk og åbner op for hippocampus aktivitet – glæde, kontrol, social læring etc.  Det kan mærkes med det samme og opleves typisk af den enkelte som velbehag og veltilpashed. Det skaber samtidigt mulighed for at mærke kropslige behov og viser sig i spontane stæk af kroppen, et stort gab, smil og dyb vejrtrækning.