MDMA – Kærlighedens stof med en skyggeside:

Billede af fest-scene med musik og unge der danser. Illustrerer et tænkt miljø der kan tænkes at have brugere af MDMA blandt publikum.

MDMA, også kendt som Ecstasy, Emma eller Molly, har i årevis været populært i mange festmiljøer. Stoffet er elsket for sin evne til at udløse følelser af eufori, intimitet, kærlighed og empati. Mange har oplevet den magiske følelse af at svæve på en lyserød sky omgivet af venner, og mærke, hvordan MDMA / ecstasy giver dem en intens lykkerus. Brug af MDMA kan dog også være farligt og gøre dig afhængig.

MDMA påvirker både krop og sind, og virkningen indtræffer typisk omkring en halv time efter indtagelse, når stoffet er blevet optaget i tarmsystemet. Rusen varer normalt i 4-6 timer, men det variere fra person til person. Læs mere om MDMA her på Sundhedsstyrelsens portal “Alt om stoffer“.

Er ecstasy farligt?

Men er ecstasy og MDMA farligt? Svaret er JA, men er også mere komplekst, end man skulle tro. Nogle oplever ingen bivirkninger, mens andre oplever negative konsekvenser. Generelt er et vanemæssigt forbrug eller misbrug af MDMA farligt.
En af de mest alvorlige risici ved ecstasy er, at pillerne eller pulveret ofte indeholde andre stoffer, så det kan være svært at forudse virkningen fra gang til gang. Derfor er det afgørende at være opmærksom på, hvad du indtager og hvordan det påvirker dig, hvis du deltager i festligheder, hvor der bruges MDMA.

Langvarigt misbrug af MDMA / ecstasy kan føre til psykiske problemer. Det kan begynde med milde depressive symptomer, men i nogle tilfælde kan det udvikle sig til reel depression eller en decideret psykose. Selvom psykotiske reaktioner ikke er almindelige, er det en risiko, der ikke må overses.

Synsforstyrrelser er en anden bekymrende bivirkning af ecstasy. De kan føre til en forvrængede virkelighedsopfattelse, hvor du kan opleve dig forfulgt, eller ser ting der ikke reelt findes.
Andre symptomer inkluderer rastløshed, tænderskæren, kvalme og manglende appetit, og typisk udvides ens pupiller.

Når rusen har lagt sig, kan du komme til at føle dig udmattet og nedtrykt i de efterfølgende dage.
Det er i øvrigt ikke anbefalet at kombinere MDMA med alkohol, da de to stoffer virker forskelligt, og blandingen gør virkningen uforudsigelig.

Vil du vide mere, eller høre hvordan du kan få hjælp og behandling?

RING OS OP

Afholdenhed og risikoen for flashbacks selv når du er stoppet

Ecstasy er et afhængighedsskabende stof. Efter langvarig brug kan det kræve større doser for at opnå den samme virkning som før, og det øger risikoen for bivirkninger. Mere alarmerende er det, at ecstasy, ligesom LSD og svampe, kan udløse flashbacks, selv længe efter sidste brug.

Flashbacks indebærer, at en person som nu ikke tager stoffer, pludselig kan opleve en form for rus igen. Det kan være forbundet med hallucinationer, uro, angst eller vrede, selvom de ikke har indtaget noget. Dette kan være en skræmmende oplevelse, der kan forfølge folk længe efter de sidst har taget ecstasy. MDMA / ecstasybrug kan også resultere i depression, ligesom det påvirke hjernens evne til at huske og indlære. Dette kan have alvorlige konsekvenser for din hverdag og din mentale sundhed.

Bivirkninger og skjulte farer

De umiddelbare bivirkninger ved ecstasy kan minde om dem, der opleves med amfetamin og kokain. Dette inkluderer rastløshed, spændinger i kæben, svedige håndflader, øget puls og blodtryk samt nedsat appetit. Et af de farligste aspekter ved MDMA / ecstasy er dets evne til at forhindre kroppen i at regulere temperatur. Dette er især farligt, når det kombineres med dans og anden fysisk aktivitet, da kroppen kan blive overophedet: Du kan i yderste tilfælde få hypertermi, en tilstand med alvorlig overophedning, der i værste fald kan medføre dødsfald. Hjernen, hjertet, lungerne og leveren kan også blive påvirket alvorligt.

Mange har hørt, at man blot skal drikke meget vand, for at undgå overophedning. Paradoksalt nok kan for meget vand i kombination med MDMD / ecstasy også være farligt, da det kan medføre en skæv saltbalance, og resultere i væskeforgiftning.

Så – er MDMA farligt? – alt i alt kan det siges, at et forbrug af MDMA hurtigt kan gå hen og blive farligt.

Ønsker du eller en du kender hjælp?

Det er vigtigt at forstå, at MDMA / Ecstasy, selvom det kan give øjeblikkelig glæde, har en skræmmende bagside. Dets kortsigtede fordele kan let overskygges af de potentielt ødelæggende langsigtede konsekvenser. Hvis du eller en pårørende er fanget i et misbrug af MDMA eller ecstasy, er det afgørende at søge behandling for at bryde den negativ cirkel og genoprette kontrollen.

Hos KABS tilbyder vi individuelt tilpassede ambulante behandlingsforløb, der tager højde for dine behov og ønsker. Vi er her for at hjælpe, og du er velkommen til at kontakte os uforpligtende for yderligere information.
Hvis du eller nogen, du kender, kæmper med et MDMA- eller ecstasy-misbrug, er der gratis, professionel hjælp at hente. Det første skridt er at erkende problemet og søge støtte fra fagfolk, der er uddannede til at håndtere afhængighed. Ring til os på 7174 9191hvis du vil vide mere.

Afhængighed er en kompleks tilstand, der påvirker både kroppen og sindet. At overvinde det kræver ofte en kombination af medicinsk behandling, terapi og støtte fra venner og familie. Der findes ingen universel løsning, da hver persons oplevelse af afhængighed er unik, men der er håb og hjælp til rådighed for dem, der søger det. Det er aldrig for sent at søge hjælp og begynde en vej mod bedring.

Se mere om vores behandling – vi er her for at støtte dig og hjælpe dig med at genvinde kontrollen over dit liv.

Vil du vide mere?

RING OS OP

Mælkebøtte der bryder op igennem asfalt - symboliserer viljen til at bryde igennem noget hårdt eller svært - såsom en afhængighed af MDMA