Lattergas i Danmark

Lattergas som rusmiddel er ikke et nyt fænomen i Danmark. Det har været brugt i mange år blandt unge. Tilbage i 2015 vakte lattergas som rusmiddel opmærksomhed fordi det blev solgt helt åbenlyst fra hjemmesiden lolgas.dk.

Lattergas populært som rusmiddel jf Global Drug Survey

Lattergas har været fulgt af den forskningsbaserede tænketank Global Drug Survey (GDS) i mange år. I 2015 var lattergas den næstmest populære rusmiddel i Storbrittanien ifølge Global Drug Survey.

KABS Viden har i de seneste år været dansk partner i Global Drug Survey og heri distribueret såvel den årlige survey om rusmidler som udvalgte resultater fra de årlige undersøgelser. I GDS 2019 angav 15,4% af de 7.700 danske respondenter at have brugt lattergas inden for de seneste 12 måneder.

Undersøgelsen er baseret på en anonym brugerundersøgelse om anvendte rusmidler i verden og er derfor ikke repræsentativ. Undersøgelsen kan imidlertid sige noget om hvilke rusmidler der er tilgængelige/anvendt blandt danskere og hvordan fra år til år. I de forrige år var andelen af de danske respondenter som havde anvendt lattergas hhv 9,6% (GDS2018, n=15.000) og 10,4% GDS2017, n=13.000).

Selvom om lattergas dermed kan betragtes som et ganske udbredt rusmiddel er det meget sjældent at personer søger misbrugsbehandling herfor. Dette skyldes at brugen har en begrænset akut skadeseffekt og generelt er accepteret blandt unge.

Mange inhalanter er lovlige, men farlige at indtage som rusmiddel!

KABS VIDEN bad i 2017 overlæge og speciallæge i anæstesi og intensiv tearpi Peter Skanning om at redegøre for brugen af inhalanter og konsekvenserne ved et misbrug.

Med Sundhedsstyrelsens aktuelle advarsel om overdreven brug af lattergas gengives Peter Skannings artikel som resume og hele artiklen kan læses her.

Den lattergas unge anvender er udviklet som drivgas til køkkenapparater som fx Flødeskumssprays og kaldes for kvælstofforilte. Hvor lattergas som medicinsk gas er blandet op med ilt er Kvælstofforilte patronerne renere og af højere kvalitet OG uden tilskud af ilt.

Lattergas indtages for at opnå en rus eller et grine-flip meget hurtigt. Effekten er kortvarig og varer typisk ganske få minutter. Rusen kan endvidere medføre hallucinationer og samlet set en behagelig oplevelse.

Lattergassen overføres i en pose eller ballon, hvorved der iblandes ilt og gassen inhaleres gentagne gange hvorved rusen opnås.

Hvornår bliver det farligt?

Ofte er rusen fra lattergas god men kortvarig og dermed opstår fristelsen til at gentage rusen hurtigt herefter. Misbrug af lattergas medfører mange daglige redoseringer hurtigt efter hinanden og netop det øger risiokoen for både akutte og langvarige skader.

De akutte skader handler om at ilten fortrænges fra lungerne og forhindrer iltoptagelse. Når redosering sker hurtigt efter hinanden er der risiko for at give såvel neurologiske forstyrrelser (snurren i fingre), hurtig hjertefrekvens og kvælning.

Ved længerevarende brug påvirkes B12 vitamin omsætningen og det kan give kroniske nerveskader, kronisk hovedpine og rytmeforstyrrelser i hjertet.

Da gassen er meget flygtig forlader den hurtigt kroppen og kan dermed ikke spores. Derved er der også stor usikkerhed om omfanget af forgiftninger. Det hænger samtidig sammen med at lattergassen bruges parallelt med indtag af alkohol. Dermed risikerer forgiftninger med lattergas at blive sløret ved akut brug for lægehjælp.

Øvrige kilder:

Sundhedsstyrelsen: https://altomstoffer.dk/leksikon/lattergas

Sundhedsstyrelsen: Notat vedrørende misbrug af lattergas fra gaspatroner.https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/narkotika/viden/~/media/BF1B06494C1648B99C4DB00098CA2F55.ashx