Kom med i udvalg om unge med psykisk sygdom og afhængighed

Er du mellem 15-30 år og har du en psykisk sygdom og har du nogle gange dulmet symptomerne med lidt for meget alkohol, hash og andre stoffer, så kom og del dine oplevelser i Region Hovedstadens nye opgaveudvalg. Er du familiemedlem til en ung med psykisk sygdom og afhængighed, vil vi også meget gerne høre fra dig

Vi ved, at det kan vende op og ned på virkeligheden for en hel familie, når et ungt menneske får en psykisk sygdom, og måske samtidig dulmer angst og uro med alkohol eller stoffer. Derfor får mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende nu mulighed for at give deres erfaringer videre til politikerne i Region Hovedstaden. Sammen skal vi se på, hvordan vi kan gøre hverdagen lettere.

Hvordan bliver vi bedre til at tage imod mennesker, der er forpinte af psykisk sygdom, og samtidig håndterer, at de drikker, tager hash eller andre stoffer? Kan vi lette overgangen mellem behandlingen på hospitalet og kommunens tilbud? Hvordan får vi involveret forældre eller venner i behandlingen på den gode måde? Der er mange ting at tale om og mange steder, hvor vi i Region Hovedstaden kan gøre det lidt lettere at være et ungt menneske med en psykisk sygdom. Det skal du hjælpe os med.

Interesseret i at deltage?

Interesserede kan læs mere og tilmelde sig på Region Hovedstadens hjemmeside

Du skal tilmelde dig senest søndag den 10. november 2019.

Hvem er du?

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du bor i en af disse kommuner omkring Psykiatrisk Center Glostrup og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup: Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj, København (Amager, Valby og Vesterbro) Tårnby og Vallensbæk. Vi søger dig, der:

  • Er mellem 15-30 år og har inden for den seneste tid eller tidligere haft kontakt med et psykiatrisk center på grund af psykisk sygdom og lidt for meget alkohol eller stoffer.
  • Er pårørende eller familiemedlem til en ung, der har eller tidligere har haft en psykisk sygdom og et problem med afhængighed af fx alkohol eller stoffer.

Hvor og hvornår?

Møderne holdes på Psykiatrisk Center i Glostrup, og første møde er den 4. december kl. 17-19 efterfulgt af spisning. Der vil være seks møder, og udvalget slutter inden sommerferien 2020.

Borgerne inddrages i politikudvikling

Opgaveudvalgene er en ny måde, hvor politikere og borgere sammen udvikler nye løsninger i sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden. Opgaveudvalget “Unge med psykisk sygdom og afhængighed” nedsættes fra november 2019, og formand er Jesper Clausson (S) og næstformand er Carsten Scheibye (V). Fra kommunerne deltager Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (A) og Beskæftigelses- og Integrations borgmester i Københavns Kommune, Cecilia Lonning-Skovgaard (V)

Inspirationen til opgaveudvalgene kommer fra kommunerne, hvor flere kommuner har arbejdet med at inddrage borgerne på nye måder i opgaveløsningen.   

“Ved at inddrage borgerne i det politiske arbejde håber vi at få et mere nuanceret billede af, hvor vi kan gøre det bedre i sundhedsvæsenet. En del mennesker med psykisk sygdom og brug af alkohol eller stoffer oplever desværre fortsat, at de behandlingstilbud, de møder, har svært ved at rumme begge problemstillinger, og at indsatsen ikke er koordineret,” siger Jesper Clausson (S).

Alkohol og stoffer – både et symptom og en årsag

Carsten Scheibye understreger, at udvalget ikke skelner mellem, om den unge med psykisk sygdom har dulmet sig med alkohol, hash eller andre stoffer:

”Udvalget ser brugen af alkohol og stoffer som både et symptom på den psykiske sygdom og på samme tid også en af årsagerne til, at den psykiske sygdom til at starte med kan udvikle sig. Fokus i arbejdet er, at vi kan skabe bedre sammenhæng i behandlingen af både den psykiske sygdom og den unges brug af alkohol eller stoffer.”

Region Hovedstaden nedsætter fire opgaveudvalg, og det er blevet besluttet, at de to første opgaveudvalg begynder arbejdet i efteråret 2019 og de to øvrige i efteråret 2020. Det enkelte opgaveudvalg afslutter sit arbejde efter et år og skal præsentere sine anbefalinger på et fællesmøde.

FAKTA – opgaveudvalg

Overordnede fokusområder for opgaveudvalgene:

  • Børn og unge som patienter
  • Mennesker med psykisk sygdom og misbrug
  • Gravide og fødende
  • Forebyggelse og sundhedsfremme

Hvert opgaveudvalg består af 15 medlemmer:

3 regionspolitikere (heraf 1 udvalgsformand og 1 -næstformand), 2 kommunalpolitikere, 10 borgere.

Kommissorium for opgaveudvalg for unge med psykisk sygdom og afhængighed

Yderligere info

  • Jesper Clausson (S) formand for Opgaveudvalget for unge med psykisk sygdom og afhængighed på tlf. 2728 3417
  • Carsten Scheibye (V) næstformand for Opgaveudvalget for unge med psykisk sygdom og afhængighed på tlf. 3018 1953