KABS VIDENs Årsmagasin 2022

Langt om længe er det endelig lykkedes os at udgive KABS VIDENs Årsmagasin 2022.

Igen har vi samlet 17 stærke artikler om aktuelle emner i Årsmagasinet. Oprindeligt havde vi planlagt udgivelsen i slipstrømmen på KABS VIDENs Nationale Konference om Rusmidler 2020, men vi måtte pause produktionsplanen for at samle alle ressourcer om håndteringen af COVID-19. Det har på sin vis gjort Årsmagasinet stærkere, da vi i artiklerne trækker på udviklingen over en længere periode fra 2019-2022. Årsmagasin 2022 starter derfor hvor KABS VIDENs Nationale Konference om Rusmidler 2020 sluttede med verdensmålene i et misbrugsperspektiv.

Herefter følger en række artikler om aktuelle emner som vi også har behandlet på KABS VIDENs Nationale Konference om Rusmidler 2022: Behovet for Heroinklinikker, Fuldskab og fortrydelse, Mikrodosering af psykedelika, Behovet for et gradueret behandlingssystem for dobbeltdiagnoser og meget andet.

Årsmagasinet byder også på en række metodeorienterede artikler om Motiverende samtale, Dilemmaorienterede tilgange i tværgående samarbejde, Compassion-fokuseret terapi samt pårørendearbejde.

Årsmagasinet præsenterer endvidere en række artikler om de fortsatte udfordringer borgere med et problematisk brug af rusmidler står overfor: Gældsættelse i forbindelse med afsoning, Brugen af velfærdsydelser, Præstationsfremmende rusmidler og cannabiskulturens normalisering, neutralisering og glorificering.

I årsmagsinets næstsidste kapitel har vi skrevet et mindeord om forhenværende formand for Brugerforeningen Jørgen Kjær sammen med gode folk, der har kendt Jørgen gennem hele hans virke for Brugerforeningen. Også for KABS har BrugerForeningens arbejde for stofbrugeres rettigheder, værdighed og ligeværd haft stor indflydelse. Og i flere omgange er det da også lykkedes medarbejdere i KABS at opnå æren af at blive kåret som årets brugerven.

Som rosinen i pølseenden gør KABS Funktionsleder Asbj’ørn Denkel status for KABS økonomi og organisation i 2021.

Du kan hente Årsmagasinet som PDF her.

God læselyst.