KABS: Misbrugsbehandlingen skal samles under en myndighed

Regeringen udgav lige inden nytår sit sundhedspolitiske udspil Sundhed, Hvor du er hvori placering og opgaveansvar for behandling af borgere med dobbeltdiagnoser atter er aktualiseret.

KABS har udarbejdet et fagligt notat som indspark til den videre diskussion frem mod regeringens Sundhedsreform. Notatet er baseret på vores erfaringer med integreret behandling af borgere med dobbeltdiagnoser og peger på at behandlingen af misbrugere skal samles under en myndighed. Notatet kommer også med en række anbefalinger til forudsætninger der skal være tilstede for at løfte behandlingen.

Vores håb er at vores erfaringer fra praksis vil komme med i de videre overvejelser der knytter an til organisering og behandling af borgere med misbrug og psykisk sygdom.

Du kan læse notatet her:

KABS notat