Uopfordrede ansøgninger til KABS

KABS har løbende ledige stillinger. Hvis du gerne vil være en del af KABS men ikke kan søge ledige stillinger, så kan du sende en uopfordret ansøgning. Vi læser dem løbende og ser på mulighederne.

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og vægter rummelighed i vores daglige arbejde. Vi gennemfører sundheds- og socialfaglig misbugsbehandling i tæt samarbejde med alle borgere. I KABS får du mulighed for at følge opgaverne til dørs, og tilbyde borgeren den behandling de har behov for.

Vi ansætter medarbejdere med kompetencer der kan bidrage til den tværfaglige behandling – fx socialrådgivere, socialpædagoger, psykologer, sygeplejersker, sosu’er, læger, HK’ere, DJØF’ere, magistre og mange andre fagligheder – alle medarbejdere, der vil indgå i samarbejde med os og vores brugere.

Du skal arbejde med udgangspunkt i dine egen sagsstamme, hvor du sammen med behandlingsteamet tilbyder rusmiddelbehandling samt yderligere socialfaglige og sundhedsfaglige indsatser som et led i behandlingen. Opgaverne er bl.a. indskrivning, udredning af behandlingsbehov, behandlingssamtaler, medicinudlevering, sundhedsydelser (fx sårpleje) samt etablering af behandlingsplan i samarbejde med borgeren.

For stillinger gælder det, at du bidrager til brugerens samlede behandling i tæt samarbejde med dit tværfaglige team, afdelingen og den kommunale myndighed. Vi forventer høj faglighed i planlægning og udførelse af opgaver. Vi har også en forventning til selvstændigt arbejde både i afdeling og evt. i brugernes hjem, og for den udekørende stilling også udenfor hjemmet efter aftale.

Organisatorisk kompetence og fleksibilitet er en nødvendighed for at den daglige drift lever op til vores ambitioner om at være Danmarks bedst rusmiddelbehandling. Vi forventer, at du kan arbejde med en udfordrende målgruppe, at du har en metodisk eller praktisk erfaring indenfor misbrugsbehandling; herunder gerne erfaring med individuel social- eller sundhedsfaglig og misbrugsrettet behandling. Koordinering og kvalitetssikring er en daglig del af dit arbejde.

Du skal kunne kommunikere klart i såvel skrift som tale, herunder være fortrolig med IT, da arbejdet indebærer en del skriftlig dokumentation, udformning af indstillinger og kommunikation med kommunale myndigheder etc. Vi vægter et positivt menneskesyn med blik for ressourcer og forandring, samt evne til skabe struktur og planlægning af egne opgaver. Fantasi og nytænkning, rummelighed og tilgængelighed samt troværdighed er i øvrigt KABS´ værdigrundlag – og noget vi værdsætter i praksis. Dertil forventes robusthed og modenhed i arbejdet med målgruppen.

Hvis du vil i kontakt med KABS skal du ringe til KABS Ledelse og administration på 4511 7500.

 

ANSØG UOPFORDRET HER.