International mindedag for stofbrugere

Lørdag den 21. juli var det international mindedag for stofbrugere. Traditionen tro og for 16. gang inviterede Brugerforeningen til en times mindehøjtidelighed på Halmtorvet ud for Eskildsgade.

Programmet for mindehøjtideligheden bød på en række talere som alle kom med væsentlige pointer i relation til mindedagen.

Formand for brugerforeningen Jørgen Kjær gjorde opmærksom på at de seneste overdosisdødsfald er fra 2016 hvor ca 275 stofbrugere mistede livet, mens mere end 20.000 stofbrugere på Fillipinerne har mistet livet i præsident Dutertes narkokrig. Samtidig ser meget ud til at Cambodia og andre asiatiske lande vil følge efter Duterte og dermed opruste krigen mod narko. Senere fortalte Jørgen Kjær også om tilblivelsen af mindestenen som primært er til for at stofbrugere har et fælles sted at mindes venner og bekendte som er gået bort uden at det er muligt at finde ud af hvor de er blevet begravet eller hvad der er sket.

Krigen mod narko blev ligeledes taget op af mindehøjtidelighedens hovedtaler Stephen Malloy fra Glasgow – European Network of People who Use Drugs (euroNPUD) – som beskrev krigen mod narko som ideologisk og imod al sund fornuft. “Krigen mod narko rammer de fattige, marginaliserede og syge mennesker i vores samfund”sagde Stephen Malloy og forsatte “krigen og forbudspolitikken skaber ulighed i sundhed, skaber overdosisdødsfald fordi vi isoleres i samfundet”. “Vi bliver skubbet og trukket i retning af ydmygelse og retsforfølgelse blot fordi vi udtrykker vores behov og ønsker”.

Preben Brandt, tidligere medlem af Rådet for socialt udsatte, var også blandt talerne og slog et slag for vigtigheden af at bekæmpe social ulighed – en passion der altid har drevet ham fremad. “Mindedagen er vigtig for at vi kan huske og mindes om at nogle mennesker går igennem frygtelige lidelser fordi de har et misbrug” sagde han. Preben Brandt bemærkede også at der er kommet mange gode tiltag (substitutionsbehandling, skadesreduktion, fixerum) til at hjælpe stofbrugere i al den tid han har været aktiv på udsatteområdet, men at det forsat ikke er lykkedes at bekæmpe uligheden i hvem der ender i et misbrug. Det er forsat borgere med svigt og sociale problemer i opvæksten der udgør den største andel af udsatte i DK.

Stofbrugernes skytengel Nanna Gotfredsen, Gadejuristen, gav også dagen nogle ord med på vejen og kom samtidig med et forsat brændende ønske om at få nedbragt overdosisdødsfald i Danmark gennem en helhjerte reformation af narkopolitkken i Danmark. Blandt andet fremhævede hun et politisk behov for at forstå stofbrug også handler om nydelse og at stofbrug kan handle om selvmedicinering i forsøget på at opnå et bedre funktionsniveau.

Sidst men ikke mindst sluttede Anja Plesner Bloch – Brugernes Akademi – af med at understrege at udsatte begrebet risikerer at blive udvandet i den politiske debat. Stofbrugere er langt den mest udsatte befolkningsgruppe af alle og det må ikke glemmes, sagde hun. Anja opfordrede også til en bedre forståelse af stofbrug. “Det handler ikke om at tage stoffer for at dø, det handler om at tage stoffer for at holde livet ud”.

Talerne blev ledsaget af både digtoplæsning og musik.