GDS2018: “Kokain leveres hurtigere end pizza”

GDS2018 resultaterne er klar

Trods Rigspolitiets store beslaglæggelser af Cannabis, MDMA og Kokain er det langt fra sikkert, at effekten slår igennem hos slutbrugerne. Det mener Global Drug Survey (GDS) på baggrund af de nyeste svar fra mere end 15.000 danskere, som har delt deres erfaringer om rusmidler i undersøgelsen.

1.700 danske respondenter deltog i GDS2018’s sektion om Kokain og her oplyste knap 40% af sidste års brugere af kokain, at de kunne få leveret stoffet hurtigere end de kunne få leveret en pizza (under 30 minutter)! Sammenlignet med resten af verdens respondenter (15.000) forsynes de danske respondenter hurtigere med kokain, her er det nemlig kun 30% der kan få leveret stoffet på under 30 minutter.

Beslaglæggelser kan få indflydelse på prisen, såfremt udbuddet af kokain falder som følge heraf. Ser man derfor på respondenternes svar om kokainprisen i hhv 2017 og 2018, ser det ud til at prisen er faldet ifølge GDS. Prisen på kokainen ligger jævnfør respondenterne på 668 kr. for et gram i GDS2018 mod 713 kr. for et gram i GDS2017.

Respondenterne angav i GDS2018 at de brugte kokain 18 dage det seneste år og at den sædvanlige dagsdosis ligger omkring 0,5 gram. Mellem 2-3% af respondenterne som brugte kokain sidste år angav at bruge over 1 gram i dagsdosis.

Beslaglæggelserne af MDMA piller ser imidlertid ud til at have hævet prisen for MDMA. I GDS2017 var prisen for en MDMA pille 66 kr. mod 82 kr i GDS2018. Det samme gælder for MDMA pulver hvor respondenterne i GDS2017 gav 327 kr. for et gram. Respondenterne i GDS2018 angav at prisen nu er 344 kr. for et gram.

Hvis man antager at Politiets beslaglæggelser er effektive, kunne dette også påvirke adfærden hos brugerne. Derfor har GDS2018 spurgt respondenterne om hvorvidt de køber ind til et personligt lager af fx MDMA.

Det er imidlertid langt de færreste af de danske MDMA respondenter der køber ind til lager og knap 70% svare således Aldrig! Kun ca. 15% af respondenterne angiver at have MDMA på lager i mere end 50% af de tilfælde, hvor de har lyst til at tage det.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at se flere resultater fra GDS2018 så publicerer vi løbende resulaterne på KABS.dk. Du er også velkommen til at kontakte KABS VIDEN ved Partner i Global Drug Survey Rasmus Axelsson på kabs@glostrup.dk