Fentanyl: Fra Smertelindring til Afhængighed

Billede af medicin på hylder - formodentligt et apotek. Illustrerer at fentanyl kommer som et lægemiddel, men også har et alvorligt misbrugs- og afhængighedspotentiale. Misbrug af fentanyl er farligt.

Hvordan opstår et fentanylmisbrug? Ligesom med andre former for misbrug, er der mange forskellige faktorer, der kan føre til udviklingen af et misbrug af fentanyl – og senere afhængighed.

Fentanyl er meget afhængighedsskabende, og et misbrug kan have voldsomme konsekvenser, hvilket fx. kan ses i TV2´s reportage fra USA.

Hvordan opstår et fentanylmisbrug?

Eksempler på årsager inkluderer smertebehandling, psykiske belastninger og stressreaktioner, samt andet eksisterende stofmisbrug – eget eller i familien eller i ens omgangskreds. Disse of flere andre faktorer kan være med til at kickstarte et fentanyl-misbrug.
Grunde til at ende i et misbrug af fentanyl kan typisk inddeles i tre kategorier:

  • Arvelige forhold: Nogle individer kan have en genetisk prædisposition for at udvikle afhængighed af smertestillende eller rus-fremkaldende stoffer såsom fentanyl.
  • Sociale forhold: Stofmisbrug i nærmiljøet eller i sociale cirkler kan spille en afgørende rolle i udviklingen af et rusmiddelbrug- herunder fentanylmisbrug.
  • Individuelle forhold: Psykiske faktorer, som depression eller angst, kan bidrage til brugen af fentanyl som en måde at håndtere ubehag, smerte eller stress på.

Det er vigtigt at forstå, at det er svært at forudsige, hvem der udvikler et fentanylmisbrug. Manges afhængighed begynder med brug af lovlig receptpligtig medicin, som måske periodisk bruges i højere doser end anbefalet. Jo oftere en opioid som fentanyl indtages, desto mindre opleves effekten, hvilket kan føre til et oplevet behov for højere doser for at opnå ønsket effekt.

Den lovlige brug

Fentanyl er et potent smertestillende middel, der kan indtages på forskellige måder. Den mest udbredte metode når medicinen er lægeordineret er ved brug af fentanyl-plastre, også kendt som fentanyl patches. Disse plastre påføres normalt på en flad del af overarmen eller overkroppen. Doseringen afhænger af smertens art og sværhedsgrad og er individuel for hver patient.

På hospitaler anvendes flydende fentanyl også, især på operationsstuer og intensivafdelinger.
Flydende fentanyl er uhyre farligt at bruge selv, da dosis er meget lille, og skal være uhyre præcis.
For voksne begynder den typiske dosis med et fentanylplaster på 12 mikrogram/time eller 25 mikrogram/time, som udskiftes hvert tredje døgn. Ældre og børn får normalt en lavere dosis.

Et misbrug af fentanyl kan skabe en livsfarlig afhængighed

Misbrug af receptpligtig medicin er udbredt, men det kan føre til afhængighed og være svært at komme ud af uden hjælp. Nogle personer bliver enten psykisk eller fysisk afhængige, før de selv opdager det. Ofte ses en bevægelse fra et forbrug af Fentanyl som smertelindring til afhængighed. Fentanyls potentiale for afhængighed og overdoser gør det afgørende at identificere og håndtere et muligt misbrug af fentanyl så tidligt som muligt.

En almindelig misforståelse er, at receptpligtige smertestillende midler som fentanyl er mindre farlige eller vanedannende end ulovlige stoffer som heroin og kokain, da det jo ordineres af læger. Faktisk kan fentanyl og andre former for receptpligtig smertestillende medicin være lige så vanedannende og dødbringende som illegale stoffer. Særligt fentanyl kan være vanskeligt at dosere, hvis det købes illegalt i flydende form. Her kan selv en mikroskopisk overdosering være dødelig. Overdosering kan være blot en lille dråbe for meget – da koncentrationen er høj. Fentanyl er f. eks. 50 gange kraftigere end heroin, og hele 100 gange så stærkt som morfin. Fentanyl er langt stærkere end heroin og morfin på grund af klare forskelle i den kemiske struktur. Også derfor er fentanyl så farligt, og flere går fra at bruge det som smertelindring til en afhængighed.

Hvordan kan du få hjælp?

KABS tilbyder ambulant behandling for Fentanylmisbrug. Vi har mange års erfaring med at hjælpe personer med opioidafhængighed. Du kan kontakte KABS for en uforpligtende samtale eller for at planlægge indskrivning.

Afhængighed af fentanyl er en alvorlig udfordring, der kræver professionel støtte og behandling. Det er vigtigt at forstå, at det er muligt at komme ud af et fentanylmisbrug, men det kræver tid, engagement og den rette hjælp.

KABS tilbyder ambulant behandling af fentanylmisbrug. Vi har mange års erfaring med at hjælpe personer med opioidafhængighed og kan skræddersy en behandlingsplan, der passer til dine individuelle behov. Det første skridt mod bedring er at kontakte os for en uforpligtende samtale eller at blive indskrevet i behandling. Behandlingen er gratis, og du kan typisk komme til stort set med det samme.

Vores erfarne behandlere vil arbejde sammen med dig for at hjælpe dig med at komme ud af din afhængighed af fentanyl og genoprette dit liv som du ønsker det. Du skal vide at du ikke behøver stå alene i denne kamp, og at der er hjælp til rådighed. At søge hjælp er det første og vigtigste skridt mod at opnå en sundere tilværelse.

Kontakt KABS i dag for at begynde din vej mod kontrol og frihed fra misbrug.

Vil du vide mere, eller høre hvordan du kan få hjælp og behandling?

RING OS OP