#Duerikkealene #Brydtabuet

Psykisk sygdom og misbrug behandles samlet i KABS

Siden 22. april har stadig flere danskere valgt, at fortælle om deres psykiske sygdom, misbrug og andre problemer på sociale medier under hashtaggene #brydtabuet og #duerikkealene. Selvom #brydtabuet ikke er nyt, har det i de seneste dage fået opmærksomhed igen. Opmærksomheden er vigtig, fordi psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer er tilstande som belaster dine muligheder. Typisk føler du at du står alene med problemerne SELVOM der faktisk er mange i samme situation og der også er hjælp at hente!

Siden etableringen af vores misbrugspsykiatriske behandlingsafdeling KASA i 2004 har KABS screenet for psykisk sygdom, når en person har henvendt sig med et problemvoldende brug af stoffer. Screeningerne peger på at der tit er sammenhæng mellem brugen af stoffer og psykisk sygdom. Derfor har KABS fokuseret på at forstærke kompetencerne indenfor psykiatri.

Idag har KABS to behandlingsafdelinger med integreret behandling af misbrug og psykisk sygdom. KABS KASA behandler svær psykisk sygdom og samtidigt brug af såvel heroin, hash og kokain. KABS Stjernevang behandler psykisk sygdom og et samtidigt brug af hash, GHB eller centralstimulerende stoffer som kokain, MDMA og amfetamin.

KABS’ øvrige afdelinger KABS Gentofte, KABS Hvidovre og KABS City har psykiatrisk tilsyn på fast basis, og kan derfor også varetage lettere psykiatrisk udredning, diagnostik og behandling.

Vi hjælper dig med psykisk sygdom og brug af stoffer

I KABS er du ikke alene med dine problemer. Det er ikke tabu at have psykiske problemer eller problemer med stoffer for den sags skyld. Faktisk er der i de fleste tilfælde gode forklaringer på problemet. Måske kan du genkende oplevelsen af at stofferne i en periode har haft en positiv virkning på de psykiske problemer, men at virkningen er aftaget eller at brugen af stoffer er kommet ud af kontrol? Måske føler du at problemerne er uoverskuelige, fordi du står mutters alene med det?

I KABS siger vi at ‘behandlingsmodellen’ er faldet fra hinanden! Derfor er det vigtigt at du får professionel hjælp.

Behandling er gratis og tilpasset dine behov

I Danmark tilbyder kommunerne gratis behandling til personer med et misbrug. Det står i Lov om Social Service §101 (social stofmisbrugsbehandling) og i Sundhedslovens §141 (Alkoholbehandling) og §142 (lægelig stofmisbrugsbehandling). Der står tilmed, at behandlingen skal igangsættes senest 14 dage efter, at du har henvendt dig til kommunen og at du har frit valg mellem behandlingssteder, der tilbyder den behandling du har fået bevilget af kommunen. I KABS har vi samarbejdsaftaler med en lang række kommuner som betyder, at du kan henvende dig direkte til KABS for at komme i behandling. Du kan altid ringe og få vejledning i hvad din kommune tilbyder og om KABS er det rigtige behandlingssted for dig.

Vores erfaring peger på, at behandlingen i videst mulige omfang skal tilpasses dine behov! Derfor skal du selv være med til at planlægge behandlingens mål og vurdere behandlingens effekt. Måske ved du hvad der skal til, men i takt med at behandlingen skrider frem kan du få øje på behov, som er nødvendige at få dækket før du kan komme videre. Målene handler derfor ikke kun om stoffer, men også om psykisk eller fysisk sygdom, socialt netværk, økonomi, familier, kærester, boligsituationen, arbejde og uddannelse.

Det er der ikke noget tabu over hos os, og derfor kan vi hjælpe dig.