DrugTalk #10 – Nikotin

En DrugTalk om de nye nikotinprodukter, deres udbredelse og skadesvirkninger

Drugtalk #10: Nikotin

Tid 

15. november 2023 kl. 13:00 – 16:00

Sted

Rigshospitalets auditotium 1, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø

Målgruppe

Udover KABS’ egne behandlere, er vores DrugTalk for samarbejdspartnere, behandlere og ledere fra offentlige og private behandlingstilbud på rusmiddelområdet, rusmiddelkonsulenter, forebyggelsesområdet, visitatorer, administratorer og politikere, samt andre med faglig interesse for området.

Arrangør

KABS VIDEN, kabsviden@glostrup.dk 

Tilmelding

Konferencen er gratis men kræver tilmelding – pladser gives efter først-til-mølle-princippet. Der er plads til 350 deltagere.

Tilmelding sker på https://kabs.nemtilmeld.dk/263/

Spørgsmål vedr. tilmelding mv. rettes til 4511 7500 eller kabsviden@glostrup.dk

Program

13:00: Velkomst v. Rasmus Axelsson, centerleder & Kathrine Bro Ludvigsen, specialkonsulent, KABS

13:02: Nikotin – en stigende afhængighed blandt unge v. Charlotta Pisinger, professor i tobaksforebyggelse, forskningsoverlæge, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Region H

Charlotta Pisinger gæstede KABS VIDENs Nationale Konference om Rusmidler 2023 i oktober. Nu får flere mulighed for at høre det tankevækkende oplæg om unges forbrug af nikotin, som er kraftigt stigende. Men det er ikke kun den klassiske cigaret, som de unge køber, men derimod snus, Puffbars og vapes tilsat blomster- og melonsmag. I dette oplæg fortæller Charlotta om nikotinprodukternes skadesvirkninger blandt de unge, om udbredelsen, farmakologien, abstinenser og hvilke behandlingsmuligheder, der skal til for at få de unge ud af afhængigheden.

13:45: Rygevaner og lungefunktion hos indlagte socialt udsatte patienter v. Ove Andersen, professor og forskningschef, Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital, Region H

I dette oplæg præsenterer Ove Andersen en ny undersøgelse, der bygger på de foreløbige resultater blandt 511 socialt udsatte patienter, som er blevet screenet for KOL af socialsygeplejersker på somatiske hospitaler i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midt. Undersøgelsen var designet som et pragmatisk multicenter studie, hvor socialsygeplejersker inkluderede og udførte lungefunktionsundersøgelse på de patienter i deres målgruppe, som kunne deltage til at få foretaget en lungefunktionsundersøgelse, samt besvare et spørgeskema. Studiets resultater viser, at socialt udsatte er i højrisiko for enten at have KOL eller at udvikle KOL. Undersøgelsen viser også, at patienterne gerne vil undersøges for lungesygdom og gerne vil henvises til udredning og behandling. Patienterne har endvidere et ønske om rygestop og henvisning til rygestop-tilbud. Undersøgelsen udfordrer de professionelles tilgang til og forståelse for socialt udsatte patienters rygevaner.

14:15: Kaffepause

14:45: En styrket tværgående forebyggelsesindsats v. Helle Stuart, leder af indsatsen Klar til livet – uden røg og rusmidler

Ti kommuner på Vestegnen og Sydamager samarbejder om en røg- og nikotinfri generation 2030. I dette oplæg fortæller Helle Stuart, hvordan de griber forebyggelsesarbejdet an i kommunerne, hvor de bl.a. arbejder med at kompetenceudvikle voksne omkring de unge, samt arbejder med at involvere forældre og styrke samarbejde med skoler og ungdomsuddannelser. Helle udfolder i oplægget tre vigtige pointer: For det første bruges de nye nikotinprodukter som rusmidler (og er ikke blot en dårlig vane). For det andet, at de unge ikke kan stå alene, men har brug for hjælp fra ansvarlige voksne, og for det tredje at vi alle må ind i kampen.

15:15: Derfor vaper din teenager v. Jakob Demant, sociolog, ph.d, lektor, Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Jakob Demant skrev i foråret kronikken: Derfor vaper din teenager. Og derfor er det et større problem end du tror i Berlingske Tidende. I kronikkens stramme format tæsker Jakob løs med sociologiske analyser, som peger på at Puffbars passer som hånd i handske med ungdomskulturen. I denne DrugTalk har vi bedt Jakob om at folde sine sociologiske analyser ud i relation til de tidlige fund fra hans igangværende Trygfonds-projekt om online Puffbar-handel. For det ser ud til, at Tobaksindustrien for længst har fået øjnene op ungdomskulturens mindset, som dernæst er samlet i deres nyeste produkt-serie. Og konklusionen er klar: Højere priser og begrænset tilgængelighed gør det ikke alene. Puffbars er allerede illegale og det er blandt andet derfor, at de er så cool – og ovenikøbet frister nogle unge til at blive illegale sælgere. 

15:45: Afrundning og kommende arrangementer v. Rasmus Axelsson, centerleder & Kathrine Bro Ludvigsen, specialkonsulent, KABS

Forbehold

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.