Bryd tabuet i familier med misbrug – hold fokus på børnene

Børns trivsel skal tales i fokus

Børn – også de helt små – har brug for en nænsom forklaring, når der er et problematisk forbrug af alkohol og rusmidler i familien. Ellers kan det føre til alvorlig mistrivsel og på sigt risikoen for at udvikle eget forbrug/misbrug.

Der findes et mørketal af børn, der aldrig får hjælp eller som først får hjælp, når problemerne har vokset sig store. En af grundene til dette er, at det stadig er så tabubelagt at snakke om misbrug – både internt i familien og i det nærmeste netværk.

Hvis vi skal hjælpe flere børn, kræver det, at vi får øje på børnene og tør italesætte overforbruget for forældrene – med fokus på børnenes trivsel.

Men hvordan gør man så lige det?

Se to film med talks om problemerne

De 2 film med talks handler om et tabuiseret område: Problematisk forbrug af alkohol og rusmidler i børnefamilier. Problemet er ofte familiens store hemmelighed.

Hør hvordan vi bliver bedre til at hjælpe børnene – og resten af familien. filmene giver inspiration og konkrete råd til at tale med forældre og børn om det, der foregår – og hvilke konsekvenser, som et stort forbrug har for børnene og for familiens sammenhængskraft.

Nænsom åbenhed !


Nænsom åbenhed er kodeordet. Filmene berører temaer som skyld og skam, hemmeligheder, børnenes oplevelser og de reaktioner, man som fagperson kan møde – hos sig selv og andre.

Hvorfor er temaet vigtigt?

Et mørketal af børn vokser op i familier med problematisk forbrug af alkohol og rusmidler.

Studier sandsynliggør, at der i snit sidder tre ramte børn i hver skoleklasse. Ofte får disse børn først hjælp som unge, når de for alvor mistrives og har problemer med selvværdet, psyken, relationerne, uddannelse, mv.

Derfor er der brug for en tidlig indsats, hvor overforbruget bliver italesat, også mens børnene er små. For børn trives bedre med at få luft for fornemmelser og tanker end med at skulle navigere i hemmeligheder.

Det er svært at nå ind til børnefamilierne, fordi de ofte er ramt af skyld og skam, og er bange for konsekvenserne af åbenhed. Familierne har brug for en hjælpende hånd, dette kan være fra fagpersoner omkring dem.

Fagpersoner, som tør række ud og åbne for en nænsom dialog med fokus på børnenes trivsel, så det bliver muligt at tale om det i familien. Og fagpersoner, som har en forståelse for, at forbruget af rusmidler er der af en grund og ofte bliver brugt til at dulme svære tanker eller oplevelser.

Se de følgende film og bliv klædt på til at tage snakken med familierne:

Mange forældre forsøger at skjule misbrug for deres børn.
Det har store konsekvenser for børnene når de vokser op med at navigere i hemmeligheder.

Karna:

I denne talk fokuserer Karna på den betydning det får for relationerne i familien, når vi snakker med forældrene om at få hemmelighederne belyst.

Karna: https://www.youtube.com/watch?v=pcWe3vGilbM

Mikkel:

Mikkel tager i sin talk fat i familiens store hemmelighed. Hvordan er det vi som fagprofessionelle taler med både børn og forældre om et problematisk forbrug af alkohol og rusmidler?

Mikkel: https://www.youtube.com/watch?v=JL_mck3F_0I

Er du nysgerrig?

Vil du vide mere?

Ring os op