Bedre hjælp til unge med dobbeltdiagnose

Hvordan kan vi styrke indsatsen til unge under 25 år, der både har en psykisk lidelse og et problematisk brug af rusmidler?

Det har unge, forældre, fagpersoner og forskere siden foråret 2018 arbejdet med at formulere et bud på i netværket Alliancen – unge med dobbeltdiagnose.

 Du kan hente bogen gratis her

Bedre hjælp til unge med dobbeltdiagnose
Unge falder ofte mellem flere stole og tabes på gulvet, hvis de rammes af både psykiske vanskeligheder og et problematisk brug af rusmidler. Dét har alvorlige og langtrækkende konsekvenser for de unge, deres familier og for samfundet.
Derfor har unge, forældre, fagpersoner og forskere i Alliancen – Unge med dobbeltdiagnose undersøgt, hvordan hjælpen til de unge kan kvalificeres.

Du kan læse et par artikler skrevet ud fra Alliancen – Unge med dobbeltdiagnose her: