Kan angst føre til misbrug?

Billede af tre figurer omkring en kugle - symboliserer angst som kan medføre et misbrug, da ubehaget ved at være udenfor samt at blive kigget på og bedømt kan være ubehageligt

Angst kan påvirke mennesker i alle aldre, og fra alle samfundsgrupper.
Angst kan føre til misbrug, som en måde at dulme smerten og bekymringerne?

Angst er et udbredt fænomen

Angst er et udbredt fænomen, og heldigvis er det ikke længere så tabubelagt at tale om angst eller andre psykiske belastninger.

Der ses desværre en stigning i antallet af særligt unge med psykiske belastninger.

Det anslås, at der er op mod 15% af alle danske unge diagnosticeres med psykiatriske lidelser, og at 16% oplever mentale problemer eller psykisk sygdom inden de fylder 10 år. Kilde: Psykiatrifonden.

Angst er endeligt blevet et accepteret fænomen og beskrives i popkulturen

Flere kunstnere begynder i disse år at bryde tabuet omkring psyksike belastninger og sindslidelser.

Bla. har Tobias Rahim skrevet en sang til sin angst – “F” SOCIAL ANGST.

“Forbandede social angst – Prøver at gøre mig ensom – Spænder i min krop indtil alle er gået” synger den danske popstjerne bl.a. i sangen. Læs mere og hør den her hos Soundvenue.

Her også syv andre sange, der belyser angst og isolation op igennem årtierne.

Angst og dens virkninger

Angst er mere end bare bekymring. Det er en altopslugende følelse af frygt og ubehag, der kan manifestere sig på forskellige måder. Angst føre til lavt selvværd og social isolation. Mange, der lider af angst, søger måder at håndtere deres følelser på, og for nogle kan dette indebære at gribe til stoffer eller alkohol som midlertidig lettelse. Angst kan derigennem føre til misbrug af rusmidler.

Symptomer på angst

Har du, eller din pårørende nogle af nedenstående symptomer, kan det være relevant at blive udredt i forhold til angst – du kan tale med din egen læge – eller henvende dig hos KABS, hvis der også er et misbrug af rusmidler inde over..

 • Konstant bekymring: En vedvarende følelse af uro og bekymring over forskellige aspekter af livet.
 • Rastløshed: Svært ved at slappe af, følelse af uro eller konstant nervøsitet.
 • Fysisk spænding: Anspændte muskler, kramper og generel fysisk uro.
 • Svimmelhed og hjertebanken: Fysiske symptomer som svimmelhed, hurtig hjertebanken og sveden i forbindelse med angst.
 • Svært ved at trække vejret: Åndenød eller følelsen af, at det er svært at trække vejret, især i stressende situationer.
 • Søvnproblemer: Svært ved at falde i søvn eller blive i søvn på grund af bekymringer og angst.
 • Irritabilitet: Let at blive irritabel, især i situationer, der udløser angst.
 • Kognitiv påvirkning: Problemer med koncentration og beslutningstagning.
 • Maveproblemer: Mavepine, kvalme og fordøjelsesproblemer som følge af angst.
 • Social tilbagetrækning: Undgåelse af sociale situationer eller kontakt med andre på grund af angst.

Læs mere om angst og symptomer på psykiatrifondens hjemmeside

Angst og misbrug: En ond cirkel

Når voksne, børn og unge begynder at bruge stoffer som en måde at tackle deres angst på, kan det føre til en farlig cyklus. Angst kan føre til misbrug, da misbrug af rusmidler midlertidigt kan dulme følsomheden og opmærksomheden, og herigennem angstsymptomerne, men det skaber ofte større problemer i længden. Stoffer kan forværre angstsymptomer og føre til afhængighed, hvilket yderligere øger følelsen af magtesløshed og lavt selvværd. Ved angst og samtidig misbrug kan der være behov for at behandler begge udfordringer samtidigt i et dobbeltfokuseret behandlingstilbud.

Konsekvenser ved misbrug

Kan angst føre til misbrug? Hash, alkohol eller andre stoffer kan synes som en umiddelbar løsning, men har desværre konsekvenser ved fortsat brug.

 • Forværret angst: Misbrug kan forværre eksisterende angstsymptomer eller udløse angstproblemer hos nogle. Dette kan skyldes de psykoaktive komponenter i hash, der kan forårsage paranoia og forøgede bekymringer.
 • Abstinensangst: Når en person, der misbruger hash, alkohol eller andre stoffer, forsøger at stoppe eller skære ned på brugen, kan han eller hun opleve abstinenssymptomer, herunder øget angst og rastløshed.
 • Manglende mestring af stress: Nogle bruger hash, alkohol eller andre stoffer som en måde at håndtere stress og angst midlertidigt. Dette kan føre til, at de ikke lærer mere hensigtsmæssige måder at håndtere stress på, hvilket resulterer i en ond cirkel af afhængighed.
 • Selvforringelse: Misbrug kan føre til en negativ selvopfattelse, hvor man kan føle sig mindre værd.
 • Tab af mål og ambitioner: Misbrug kan føre til manglende fokus på personlige mål og ambitioner, hvilket igen kan nedsætte selvværdet.
  En måde at sige det på er, at det bekymrende ikke altid er dét der sker under et misbrug – men snarere det der IKKE sker.
 • Social isolation: Misbrug kan medføre social isolation, da brugeren kan foretrække at trække sig tilbage fra sociale aktiviteter og relationer, hvilket yderligere forværrer følelsen af lavt selvværd.

Behandling af angst og misbrug

Heldigvis er der hjælp til rådighed hvis du eller din pårørende lider af angst og et samtidigt stofmisbrug. Et vigtig første skridt er at søge professionel rådgivning og behandling. Terapeuter, læger og psykiatere kan arbejde sammen med brugeren for at udvikle en skræddersyet behandlingsplan, der inkluderer terapi og i nogle tilfælde medicin.

Ønsker du eller en du kender hjælp?

Hvis du eller en pårørende er påvirket af angst og misbrug, er det afgørende at søge behandling for at bryde den negative cirkel og genoprette kontrollen.

Hos KABS tilbyder vi individuelt tilpassede ambulante behandlingsforløb, der tager højde for dine behov og ønsker. Vi er her for at hjælpe, og du er velkommen til at kontakte os uforpligtende for yderligere information.
Hvis du eller nogen, du kender, kæmper med angst og misbrug, er der gratis, professionel hjælp at hente. Det første skridt er at erkende problemet og søge støtte fra fagfolk, der er uddannede til at håndtere afhængighed. Ring til os på 7174 9191hvis du vil vide mere.

Afhængighed er en kompleks tilstand, der påvirker både kroppen og sindet. At overvinde det kræver ofte en kombination af medicinsk behandling, terapi og støtte fra venner og familie. Der findes ingen universel løsning, da hver persons oplevelse af afhængighed er unik, men der er håb og hjælp til rådighed for dem, der søger det. Det er aldrig for sent at søge hjælp og begynde en vej mod bedring.

Se mere om vores behandling – vi er her for at støtte dig og hjælpe dig med at genvinde kontrollen over dit liv.

Vil du vide mere, eller høre hvordan du kan få hjælp og behandling?

RING OS OP