Abstinenser ved afvænning?

Hvad er abstinenser?

Abstinenser er de psykiske og fysiske symptomer, der kommer når man stopper med at drikke alkohol eller indtage andre rusmidler. Abstinenser starter når man ikke længere er påvirket af et rusmiddel, som kroppen har været påvirket af. Mange kender dette som tømmermænd, men abstinenser kan også være meget alvorlige. Kroppen kan ved længere tids indtag af et rusmiddel tilvænne sig den konstante påvirkning – og det tager derfor længere tid at nå en normal balance igen.

Mange kender begrebet at tage en “kold tyrker”. Det betegner den handling at ophøre med et rusmiddel uden at trappe ned – og den måde man så kan forvente at få det dårligt på.
Kold tyrker er en dårlig oversættelse af det engelse “cold turkey” – som i denne sammenhæng hentyder til “goosebumps” – dvs. “gåsehud” – som er et blandt flere symptom på enten at fryse, eller at have abstinenser – med influenza-lignende symptomer – herunder frysen og “gåsehud”
Det anbefales ikke at tage en “kold tyrker” – særligt hvis du drikker alkohol eller bruger opiater.

Abstinenser føles derfor forskellige, alt efter hvilken type rusmiddel der er tale om. Mange kender “tømmermænd” efter en festlig nat; men de der drikker alkohol dagligt i årevis, kan opleve langt værre og farligere abstinenser.

Er abstinenser farlige?

For nogle rusmidler – særligt sløvende rusmidler som alkohol og opiater, kan abstinenser være farlige, og du kan i værste tilfælde risikere at dø af kramper i forbindelse med disse abstinenser.
Andre rusmidler giver primært psykiske abstinenser – særligt de opkvikkende stoffer som kokain, amfetamin etc.
Får du, eller nogen du kender, abstinenser, skal du reagere hurtigt og søge hjælp.
Dette da du ikke altid selv kan afhjælpe abstinenserne – alt efter hvad de kommer af. Derfor er det også ofte afgørende, at din afrusning sker med medicinsk støtte, og at du får den rette behandling.

Kontakt os gerne og spørg, hvis du vil vide mere om abstinenser – generelt eller specielt for et enkelt rusmiddel.

Ring os op

Afrusning, afvænning, ædru, clean, sober, stoffri – ja kært barn har mange navne.

Afrusning – at blive ædru eller “ikke-påvirket” af et rusmiddel, er ofte det første skridt i en rusmiddelbehandling.
Det indebærer et stop eller en gradvis nedtrapning af forbruget af stoffer eller alkohol.
For nogle stoffer – primært opiater – er det muligt at få substitutionsbehandling med for eksempel Metadon  eller Buprenorphin .  Substitutionsmedicinen vil sikre at man kan trappe ned uden at få abstinenser, da medicinen erstatter rusmidlet, så man kan trappe langsomt og sikkert ud uden et fortsat misbrug.

Behandling – Skræddersyet til den enkelte

Afrusning anbefales aldrig at stå alene, og der er evidens for at god behandling ud over en eventuelt medicinsk hjælp også indeholder socialfaglig behandling. Det er derfor en god ide at høre et behandlingssted om mulighederne hvis du overvejer en forandring ved at indgå i behandling for en rusmiddelproblematik

Får man altid abstinenser?

Du behøver ikke at få abstinenser ved afvænning.
Det er muligt at trappe ned – og evt. helt ud af brugen af rusmidler, uden at få voldsomme abstinenser.
Hvis dit forbrug af fx. alkohol er meget stort, skal du forvente at du evt. skal afruses på et hospital, da risikoen for fx. kramper er stor. Har du haft kramper ved afrusning tidligere, er risikoen endnu højere næste gang. Det fænomen kaldes “kindling” eller på dansk måske “optænding” – hvor en reaktion øges hvis første den har været aktiveret.
Indlæggelse ved afrusning kan derfor være nødvendigt er, at det er muligt på sikker vis at give større doser medicin på et hospital, da der er opsyn døgnet rundt. Mængden af den medicin man giver kan være for høj til at det kan gives i et ambulant behandlingstilbud.
Dette er ikke en mulighed, hvis man afruser i ambulant behandling, hvor mange behandlingssteder typisk lukker kl. 16 om eftermiddagen.
Nogle gange varetager en hospitalsafdeling den første del af afrusningen, hvorefter det er muligt at trappe ned det sidste stykke i ambulant regi – uden det er nødvendigt at være indlagt.

Vil du høre om behandling uden abstinenser?

Ring til os – så kan vi vurdere om du kan behandles direkte, eller skal have yderligere hjælp inde videre behandling.

Ring os op

Hvis du enten ikke drikker voldsomt, eller har trappet ned til et mere rimeligt niveau, kan du formodentligt afruses ambulant i en af KABS´s afdelinger. Det er altid lægen på afdelingen der vurderer dette. Nogle gange kan det allerede vurderes, hvis du ringer til os på forhånd og hører hvad der kan lade sig gøre. Du skal under alle omstændigheder tale med en læge om det, som så vurderer hvad der er den bedste og sikreste behandling. Heltst uden abstinenser.

Bruger du andre rusmidler end alkohol – fx. metadon, heroin eller andre opiater, kan der gives forskellige typer medicin i stedet for rusmidlet, som substitution / erstatning, for at undgå abstinenser ved afrusning. Her er det i samarbejde med lægen muligt at trappe ned via ambulant rusmiddelbehandling. Dette, da substitutionsmedicinen ifht. opiater bl.a. virker i kroppen i længere tid, og man kan derfor mere sikkert trappe ned over en periode.

Hvordan foregår afvænning ellers?

Ud over afrusning og medicinsk behandling, kan og bør ambulant behandling indeholde en vifte af forskellige socialfaglige behandlingstilbud – herunder f.eks flere terapiformer og andre metoder, der kan tilpasses den enkeltes behov. Nogle af de mest almindelige terapiformer inkluderer kognitiv adfærdsterapi, motiverende samtaler og gruppebehandling. Terapeuterne arbejder sammen med klienten for at identificere de underliggende årsager til misbruget og udvikle strategier til at undgå tilbagefald.

Kan du eller din pårørende få hjælp?

KABS tilbyder ambulant behandling.
Vi har mange års erfaring med at hjælpe personer med afhængighed.

Du kan kontakte KABS for en uforpligtende samtale eller for at planlægge indskrivning.

KABS tilbyder ambulant behandling og lægelige behandling for abstinenser. Vi har mange års erfaring med at hjælpe personer med behov for hjælp til at undgå abstinenser ved ophør af misbruget. Vi kan skræddersy en behandlingsplan, der passer til dine individuelle behov. Behandlingen og medicinen er gratis, og du kan komme hurtigt i gang.

Vores erfarne behandlere vil arbejde sammen med dig for at hjælpe dig med at komme ud af dit misbrug og genoprette dit liv som du ønsker det.

Kontakt KABS i dag for at begynde din vej mod kontrol og frihed fra misbrug.

Vil du vide mere?

Ring os op