Årsmagasin 2018 er udkommet

KABS har hermed fornøjelsen af at præsentere Årsmagasin 2018. Et gratis magasin skrevet af forskellige praktikere og forskere i misbrugsfeltet.

I år har Årsmagasinet fire overordnede tematikker: Ét om rusmidler, der omfatter stofbrug i forskellige subkulturer, samt nye trends indenfor feltet. Et andet tema omhandler det at arbejde målrettet med kreativitet i behandlingsarbejdet og hvad det kan betyde for behandlingseffekten. Et vigtigt tredje tema ser på den stigende gruppe af ældre plejekrævende mennesker i rusmiddelbehandlingen: Hvilke behov har de og hvad skal vi være opmærksomme på i tilrettelæggelsen af fremtidige behandlingstilbud? Sidst men ikke mindst indeholder magasinet et tema om dobbeltdiagnoser, der igen er aktualiseret med regeringens sundhedspolitiske udspil og varslede sundhedsreform. Magasinet afsluttes med blandede bolsjer, nemlig to interessante kapitler om henholdsvis unges reaktioner på myndighedernes forebyggende forbudspolitik og et kapitel, der omhandler Patientsikkerhedsstyrelsens risikobaserede tilsyn med den sundhedsfaglige misbrugsbehandling.

Årsmagasinet kan hentes gratis på viden.kabs.dk

Derudover vil det trykte eksemplar blive uddelt på kommende gratis Drug Talk #6 om afhængighedsskabende lægemidler d. 21. november 2018 på Rigshospitalet. Se link i vores kalender.