5 tips: Tal med din patient om rusmidler

Lægens svære samtale om rusmidler

13.500 danskere med et aktivt brug af rusmidler angav i Global Drug Survey 2017, hvilken hjælp de måtte ønske sig for at reducere brugen af et givent rusmiddel i de næste 12 måneder.

Svarene indikerede, at respondenterne i høj grad ønsker en personlig kontakt til professionelle fra misbrugscentre, praktiserende læger og alternative terapeuter fremfor mobile Apps (undtaget brugere af alkohol), videokonference og email/chat konsultation.

Derfor synes KABS, det er vigtigt, at patienter får større mulighed for at snakke om et brug af rusmidler hos egen læge eller på det lokale misbrugscenter.

 

Har du mistanke eller viden om, at en patient tager rusmidler?

Så er her fem gode råd til, hvordan du får spurgt ind til det og vurderet patientens risikoadfærd:

  1. Har du en mistanke, så start med at spørge ind til brugen af de legale rusmidler (alkohol, tobak, energidrik, medicin på recept), dernæst illegale rusmidler (cannabis, stimulantia, inhalanter, psykedelika og opioider). Undersøg for hvert rusmiddel om brugen heraf er: aldrig, en eller to gange, månedligt, på ugebasis, dagligt eller næsten dagligt!
  2. Vær opmærksom på patientens komplians under samtalen. Føler patienten ubehag, vrede, bryder sammen eller forsøger at undgå emnet, bør du give patienten mere ’plads’ i samtalen. Lad patienten tale, vær nysgerrig på patienten, giv patienten tid. Understreg tavshedspligt og evt. fortrolighed i form af, at du selv følger op på problemet (andre medarbejdere i klinikken inddrages ikke). Drop evt. emnet, men udtryk din bekymring idet brugen af rusmidler kan medføre alvorlige helbredsmæssige og sociale problemer.
  3. Du behøver ikke at kunne forklare rusmidlets farmakologi i detaljer. Fælles for dem er, at de påvirker hjernes normale funktioner og måden hjernen responderer på i forhold til selvkontrol, bedømmelse, følelser, humør, motivation, hukommelse og læring, når de bruges til andre formål end indikationen. Det er derfor patienter reagerer forskelligt under indflydelse af rusmidler.
  4. Forsøg at afdække evt. afhængighed og risikoadfærd indenfor de seneste tre måneder. Spørg om patienten har oplevet stærk lyst til et rusmiddel, er løbet ind i helbredsmæssige, sociale, kriminelle eller økonomiske problemer pga af brug af rusmidler, hvorvidt brugen af rusmidler har ført til at patienten ikke kunne udføre opgaver der blev forventet af patienten samt om familie eller venner har udtrykt bekymring om brugen af rusmidler (aldrig, en eller to gange, månedligt, på ugebasis, dagligt eller næsten dagligt).
  5. Vurder om der er behov for henvisning til specialiseret udredning og diagnostik hos lægen i det kommunale misbrugscenter. Alle borgere har en 14-dages garanti for en udredende samtale ved de kommunale misbrugslæger jf. Sundhedslovens §142, stk 2.

Såfremt ovenstående spørgsmål har ledt til afdækningen af et aktivt brug af rusmidler, og/eller til problemer som følge af brugen af rusmidler, kan det være relevant at henvise borgeren til specialiseret udredning og diagnostik jf pkt 5.

KABS har i mere end 17 år modtaget henvendelser fra stofbrugere, pårørende og professionelle og givet råd og vejledning i konkrete sager. Mere end 4.395 patienter har modtaget behandling for deres stofbrug i KABS. Vi har færdigbehandlet næsten 2.000 af dem!

 

Kontakt KABS´s læge for et godt råd

Det kan være, at du er kørt fast i en patient, som har et åbenlyst overforbrug af vanedannende lægemidler, eller har et spørgsmål om misbrugsrelaterede sygdomme, eller at du har brug for et råd om abstinensbehandling. Du kan ringe til os og bede om at tale med KABS´s læge på  tlf. 45 11 75 00 – vi ringer også gerne retur.

KABS har 5 speciallæger i almen medicin, 3 speciallæger i voksenpsykiatri samt en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.

Henvisning modtages, men ring først

Vi udreder alle former for misbrug og afhængighed af rusmidler. Udredningen sker i et tværfagligt miljø, hvor socialrådgivere, psykolog, læge og psykiater bidrager til diagnostik og plan for behandlingen. Vi modtager gerne henvisninger fra almen praksis eller kolleger på hospitaler og psykiatriske centre. Man bedes dog være opmærksom på, at KABS er en leverandørvirksomhed, der kun kan udføre behandling, hvis der foreligger en kommunal beslutning herom. Kontakt os derfor – først som sidst – for at få klarlagt mulighederne, det kan være at vi allerede har en aftale med patientens bopælskommune. Hvis ikke ved vi helt sikkert hvem vi skal henvise dig til.

Samarbejdet mellem KABS og almen praksis

Vi lægger vægt på et godt samarbejde med almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen. Vi har en fælles interesse i at øge kompliance hos både patient og sundhedssystem. Ring til os, hvis der er noget vi skal tage hånd om eller vide. Vi sikrer os altid et samtykke fra patienterne, så vi kan udveksle informationer med andre sundhedspersoner.

 

Hvordan er det lige med rusmidlerne

Der findes et hav af steder, hvor rusmidler er beskrevet i talrige perspektiver. Desværre er det meget få steder, hvor dem, som skriver om stofferne, har gjort sig umage med at definere, hvem man skriver til. På KABS’ hjemmeside er fakta om rusmidler skrevet til borgere og patienter. Derfor kan praktiserende læger med fordel henvise til vores sider om stoffakta.


Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn