Kriminalforsorgen

Der er gode muligheder for at koordinere misbrugsbehandlingen før, under og efter afsoning.

Kommunerne og Kriminalforsorgen har et dedikeret ansvar omkring fx løsladelse og tilbagevenden til samfundslivet.

Omkring en tredjedel af de indsatte i den lukkede Kriminalforsorg har stofmisbrug, og ganske mange deltager i de behandlingsprogrammer, som gennem de sidste 10-15 år er etableret i Kriminalforsorgens eget regi. KABS VIDEN udfører således et tilbud om rådgivning og behandling af stofmisbrugere på Vridsløselille Statsfængsel.

Planlægning af afsoningen
Planlægning af misbrugsbehandlingen – både før og efter endt afsoning – er afgørende for at undgå behandlings-dropout. En dansk undersøgelse har fx påvist, at risikoen for pause-dødsfald er op til 40 gange forhøjet i de første 30 dage efter løsladelse. Netop derfor er det vigtigt, at der er en god kontakt mellem Kriminalforsorgen og kommunens misbrugscenter.

KABS har årelang erfaring i et godt samarbejde med socialrådgivere og sundhedspersonale i Kriminalforsorgen. Vi bekræfter gerne medicinstatus eller bidrager med relevante oplysninger, hvis I har indhentet samtykke. Vi har mulighed for at opretholde en fortsat kontakt til borgeren under varetægtsfængsling, og vi stiller selvsagt op med fortsat misbrugsbehandling fra første dag efter løsladelsen.

Kontakt os i god tid
Kontakt os – gerne nogle dage forinden, således at alle parter – ikke mindst den indsatte – er helt klar på, at der er et tilbud, som venter. Vi kommer også gerne (efter aftale med kommunen) på besøg i fængslet forud for en løsladelse. Det er især vigtigt, hvis den pågældende ikke tidligere har været i behandling hos os.

Temamøder for kriminalforsorgen og andre samarbejdspartnere
KABS afholder forår og efterår et temamøde for kommuner og samarbejdspartnere fra hospitaler, psykiatri og Kriminalforsorg. Der er tale om gå-hjem-møder med fagligt indhold. Næste tema-møde afholdes tirsdag den 17. november 2015 kl. 14:00-16:00.

Brug tilmeldingen til KABS´s nyhedsbrev nederst på siden. Så får du automatisk besked om program og sted for næste tema-møde.

KABS Årsrapport 2014

Årsrapporten gør status over aktuelle megatrends inden for dansk stofmisbrugsbehandling. En række kapitler beskriver udvalgte temaer fra behandlingen: Social behandling af opioidafhængige, præparater i substitutionsbehandlingen, psykiatrisk diagnostik og behandling, musik- og kunstterapi, Feedback Informed Treatment (FIT), anonym behandling, tidlig indsats omkring børn og familier, ekstern dag- og døgnbehandling samt e-treatment og misbrugs-apps. Årsrapporten afrundes med en oversigt over nøgletal og behandlingsstatistik.

Læs elektronisk version af Årsrapport 2014 her


Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn