5 gode tips til sagsbehandlere

Få systematisk og helhedsorienteret stofmisbrugsbehandling med VUM

Når man som sagsbehandler møder en borger med stofmisbrug, kan det være svært at danne sig et klart overblik over behovene for hjælp efter socialloven.

KABS har i snart 20 år arbejdet med systematisk og helhedsorienteret stofmisbrugsbehandling. Siden 2011 har KABS bistået kommunerne med systematisk og helhedsorienteret sagsbehandling af stofmisbrugere.

Her er vores fem råd til, hvordan du laver god sagsbehandling for borgere med komplekse stofmisbrugsproblemer.

  1. Lyt til borgeren og få skabt så tryg en samtale som muligt for borgeren! Indledningsvis er det nok at få afdækket hvad henvendelsen drejer sig om og om der er behov for at åbne en sag. Borgerens skal orienteres om sine rettigheder.
  2. Vær nysgerrig på hvad det er borgeren vil og giv borgeren mulighed for at deltage! Udredningen skal sikre at sagen er tilstrækkelig oplyst til at kommunen kan træffe afgørelse. Det kræver at du har borgeren med hele vejen.
  3. Hjælp borgeren med at se mulighederne! Når du kender borgerens behov kan du sammen med borgere pege på hvilke muligheder der for hjælp i lovgivningen.
  4. Engager dig i borgerens behandling! Behandling af stofmisbrugere kræver ofte tværfaglige indsatser og megen koordination mellem flere professionelle aktører. Derfor er kommunikation vigtigt for både professionelle og borgeren. Det kræver at man er forberedt og at man følger op.
  5. Følg op på om behandlingen opfylder borgerens forventninger? Det vigtigste du kan gøre når stofmisbrugsbehandlingen pågår, er, at inddrage borgerens forventninger undervejs. Virker behandlingen? Har borgeren andre forventninger? Er borgeren forsat motiveret til at skabe en forandring? Er der kommet nye behov så behandlingen skal justeres?

 

VUM modellens tematikker, Voksenudredning, Metodehåndbogen 3. udgave 2013

vum-modellens-tematikker

Sådan foregår systematisk og helhedsorienteret stofmisbrugsbehandling i KABS

KABS arbejder ud fra principperne i VUM. Derfor kan kommunerne også lade KABS varetage kontakten til en borger med stofmisbrug. KABS modtager i gennemsnit 3 henvendelser om dagen fra borgere, der ønsker stofmisbrugsbehandling. Henvendelserne kommer fra hele landet. Sidste år udredte vi 357 personer for kommunerne. Vi havde alt i alt 1.076 personer i behandling.

Hvis kommunen ønsker det, foretager KABS en udredning af borgerens behandlingsbehov og peger på borgerens behandlingsmuligheder. Kommunen modtager et behandlingsoplæg og kan derefter træffe en afgørelse om borgerens behandlingsindsats. Kommunen kan i den sammenhæng pege på et hvilket som helst behandlingstilbud, ligesom borgeren med afgørelsen i hånden kan vælge frit mellem behandlingstilbud af tilsvarende karakter.

behandlingsforløb-i-kabs

Der er ikke ventetid i KABS

Hvis kommunen træffer afgørelse om at KABS skal udføre behandlingen,  igangsættes behandlingen med det samme og kommunen betaler månedsvis bagudrettet.

KABS’ behandling planlægges typisk for op til 6 måneder. En måned inden et behandlingsforløb udløber har KABS udarbejdet en status og eventuelt et nyt behandlingsoplæg til forsat behandling.

Behandlingsvarigheden afhænger selvfølgelig af kompleksiteten, men var 393 dage for hash og stimulansafhængige og 1.194 dage for opioidafhængige borgere som afsluttede behandlingen i 2016.

Behandlingen er sammensat af mange forskellige ydelser som er beskrevet i KABS’ takstkatalog.

Effektiv og billig stofmisbrugsbehandling

KABS ambition er at tilbyde den bedste og mest effektive stofmisbrugsbehandling så billigt som muligt. KABS takster beregnes hvert år efter princippet om omkostningsægthed og godkendes af både Socialtilsynet og Glostrups kommunalbestyrelse.

KABS behandler årligt borgere fra ca. 50 kommuner. Kommunerne kan bevilge behandling af en enkelt borger eller indgå en samarbejdsaftale med KABS om en større gruppe af borgere.

Behandlingens intensitet og pris aftales sammen med borgeren og kommunen. Ambulant basisbehandling koster fra 100,- kr. om dagen, mens intensiv dagbehandling koster op til 592,- kr. om dagen.


Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn