Kommunen

Kommunale samarbejdsaftaler

KABS har siden 2007 behandlet borgere fra mere end 5o danske kommuner. Behandlingen er takst-finansieret og mange kommuner har indgået en samarbejdsaftale med KABS, der giver nem adgang til udredning og efterfølgende et oplæg til myndighedsafgørelse i kommunen. Bevilling til behandling sker normalt for 6 mdr. ad gangen. Sædvanligvis sker der en tæt koordination mellem KABS´s behandlingsplan og kommunens sociale indsatser i øvrigt.

Se eksempel på samarbejdsaftale

Som led i samarbejdsaftalen forpligter KABS sig til at løfte forsyningssikkerheden, således at den enkelte kommune overholder behandlingsgarantien på 14 dage. Fra 1. januar 2015 omfatter behandlingsgarantien udover social behandling nu også lægelig behandling efter sundhedslovens § 142 (substitutionsbehandling for opioidafhængighed).

Læs mere om det nye regelsæt vedr. lægelig behandling for stofmisbrug her

Endelig betyder samarbejdsaftalen, at KABS varetager den lovpligtige indberetning af data til forskellige nationale registre.

Takster og ydelser

KABS udgiver hvert år et takstkatalog, som beskriver priserne for og intensiteten af de forskellige ydelser.

Se takstkatalog for 2017 her

Socialtilsyn

Socialtilsyn Hovedstaden har i december 2015 godkendt KABS. Læs tilsynsrapporten her.

Socialtilsyn Hovedstaden har i december 2014 foretaget uanmeldt tilsyn i KABS´s fem behandlingsafdelinger. Tilsynsrapporten konkluderer, at ”KABS er et fagligt kvalificeret tilbud, hvor medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat, således at borgerne tilbydes en relevant helhedsindsats. KABS arbejder målrettet på at skabe en ensartet tilgang og indsats gennem teammøder, fælles kurser, temadage og uddannelse af medarbejderne, hvilket betyder, at borgerne mødes med en faglig kvalitet uanset, hvilken medarbejder de henvender sig til.”

Læs tilsynsrapporten her

Temamøder for kommunerne

KABS afholder forår og efterår et temamøde for kommuner og samarbejdspartnere fra hospitaler, psykiatrien og Kriminalforsorgen. Der er tale om gå-hjem-møder med fagligt indhold.

Brug tilmeldingen til KABS´ nyhedsbrev nederst på siden. Så får du automatisk besked om program og sted for næste tema-møde.

KABS Årsmagasin

KABS udgiver hvert år et årsmagasin, som gør status over aktuelle megatrends inden for dansk stofmisbrugsbehandling. En række kapitler fokuserer på stoffer, behandlingsteknologi, forskning og politik. Årsmagasin 2017 afrundes med en oversigt over nøgletal og behandlingsstatistik.

Læs KABS Årsmagasin 2017 her


Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn