For professionelle

KABS er en leverandørvirksomhed, som udfører stofmisbrugsbehandling for kommunerne i Storkøbenhavn.

Behandlingen er takst-finansieret, og den enkelte kommune betaler for behandlingen af sine egne borgere. Behandling i KABS sker på baggrund af en myndighedsafgørelse og en tidsbegrænset bevilling, som har baggrund i Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142.

Denne sammenhæng er ikke altid kendt i sundhedsvæsenet. Der har man til gengæld ofte brug for at kunne henvise en patient til udredning og behandling for stofmisbrug.

 

Vi rådgiver fagpersoner

KABS rådgiver gerne fagpersoner i såvel kommuner som regioner om mulighederne for misbrugsbehandling:

  • Hvor ligger den pågældende kommunes misbrugscenter?
  • Har KABS eventuelt en forhåndsaftale med kommunen om at påbegynde udredning og behandling for stofmisbrug?

Det kan være, at der er brug for faglig sparring i kommunens børne/familie-afsnit, eller at en praktiserende læge er i tvivl om principperne for akut abstinensbehandling. Eller en skadestue-psykiater, som gerne vil vide noget om mulighederne for behandling af dobbelt diagnose i misbrugscentret. Eller en kommune, som gerne vil vende overvejelserne om døgnbehandling.

Uanset hvad – ring til os på tlf. 45 11 75 00, så vil vi rådgive efter bedste evne.


Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn