Stofmisbrug 2018 Blog


Misbrugsområdet styres af følelser frem for fakta

”Der er for lidt faktuel viden og for mange følelser i det her felt.”

 

Journalist, dokumentarist og forfatter Ulrik Holmstrup er klar i mælet, når snakken falder på, hvad der er i vejen med den måde, vi som samfund forholder ud til udsatteområdet på:

 

”Mange af de tiltag, der eksempelvis sker på både børne- og narkotikaområdet, er ikke forskningsbaserede. Der har ikke været tradition for at undersøge, hvad der egentlig virker. Meget forskning er problembeskrivende, og det er der ikke brug for så meget mere af.”

 

Ifølge Ulrik Holmstrup er også medierne en afgørende årsag til problemet.

 

”Når medierne beskriver virkeligheden med de overdrivelser og den sensationstilgang, der er fremherskende, får vi skabt et billede, som politikerne forholder sig til og lovgiver på baggrund af. Det skaber en moralsk panik, som ikke er et specielt godt udgangspunkt for lovgivningen. På narkotikaområdet kan man se, hvordan udviklingen i vid udstrækning har været skabt af moralske panikker,” forklarer han.

 

Dæmoniseringens konsekvenser

MDMA-debatten, der for nylig blussede op i medierne, er et godt eksempel den moralske panik, der kan opstå, når følelser frem for fakta får lov at sætte dagsordenen, mener Ulrik Holmstrup:

 

”Henrik Rindom var ude og sige, at MDMA ikke er problematisk i sig selv, men kun hvis man doserer forkert. Men den snak når vi aldrig til med de unge; i stedet for at forklare, at ’hvis I tager det, skal I ikke tage mere end sådan og sådan’, så dæmoniserer vi stoffet.”

 

Ifølge Ulrik Holmstrup har dæmoniseringen af stoffer alvorlige konsekvenser for de mennesker, det i sidste ende handler om – stofbrugerne. Han nævner som eksempel – med henvisning til tal fra overlæge Peter W. Jepsen – at holdningen om, at stoffer for alt i verden skal elimineres, kan have en utilsigtet effekt:

 

”I pressen, hos politikerne og blandt behandlerne er det fremherskende dogme, at der skal stræbes efter at gøre stofbrugerne clean. Men hvorfor egentlig? Hver gang man gør 16 narkomaner clean, får 12 af dem tilbagefald, og af dem dør de ni. Det er livsfarligt at have stoffrihed som det ypperste mål, men myterne om stoffrihed stortrives.”

 

Oplysning og aftabuisering er nødvendigt

Rasmus ”Rekyl” Jørgensen, der under kunstnernavnet Rumzar laver audio/visuelle drømmerejser inspireret af psykedeliske stoffer, er enig med Ulrik Holmstrup i, at der mangler fakta i narkotikadebatten. Til trods for, at megen udenlandsk forskning peger på, at psykedelisk terapi kan helbrede traumer og behandle stofafhængighed, mangler der en åben debat om det, mener han.

 

”Vi er så berøringsangste i Danmark. Det er de færreste, der tør snakke om, hvorvidt LSD, ayahuasca, MDMA eller andre bevidsthedsudvidende stoffer kan bruges til at behandle heroin- eller coke-afhængighed. Det er til trods for, at mange studier på globalt plan påviser, at det kan det. En af dem, der tør, er den danske hjerneforsker David Erritzøe (som har påvist, at psilocybin – det aktive stof i svampen spids nøgenhat – har en positiv effekt på depressionsramte patienter, red.).”

 

Rasmus lægger ikke skjul på, at han selv har positive erfaringer med psykedelika, og ifølge ham er vejen frem en større åbenhed omkring emnet.

 

”At tage bevidsthedsudvidende stoffer har været det sundeste, bedste og mest fornuftige, jeg nogensinde har gjort i mit liv. Og der er brug for, at folk står frem med deres gode oplevelser,” siger han og fortsætter:

 

”Vi er simpelthen nødt til at informere unge mennesker ordentligt om stoffer uden at tale ned til dem. De unge mennesker tager stoffer, uanset om vi vil det eller ej – stofferne flyder over det hele i byen.”

 

En psykedelisk fremtid?

Det er dog ikke kun ungdommen, der har brug for mere viden om de stoffer, de kan risikere at støde på i nattelivet. Også i misbrugsbehandlingsverdenen er der brug for større indsigt på området – mange velmenende professionelle ved simpelthen ikke nok om de psykedeliske stoffer, mener Rasmus Jørgensen:

 

”Mange professionelle inden for misbrugsområdet aner ikke, hvad ayahuasca er, og hvordan LSD fungerer. Det er jo stoffer, tænker de, og stoffer er det, de arbejder med, at mennesker ikke skal være afhængige af. Vi skal have nedbrudt den stigmatiserede idé om, at alt, hvad staten kalder stoffer, er noget dårligt. Nogle stoffer er afhængighedsskabende fysiologisk, og så er der nogle, der rent faktisk har potentiale til at hjælpe folk, hvis de bruges professionelt.”

 

Det kan virke som om, at fremtiden for de bevidsthedsudvidende stoffer i behandlingsverdenen ser lidt sort ud, men Rasmus er faktisk optimistisk – det kræver bare, at vi som samfund tør tage en fordomsfri dialog, pointerer han.

 

”Bare inden for de sidste fem år er der sket et paradigmeskift i måden, vi opfatter cannabis på. Forestil dig, hvad der kan ske, hvis vi tager dialogen om psykedelika på en konstruktiv måde. Jeg tror, at vi i Norden har et potentiale til at revolutionere det her område, vi er der bare ikke endnu,” afslutter han.


Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn