Præsentationer

Her kan du finde præsentationer fra tidligere møder og konferencer

Drugtalk #4 Lim, lak og lattergas og godt med shots

Den 29. november 2017, Rigshospitalet

Misbrug af inhalanter og gasser

Peter Skanning, Speciallæge i Anæstesi & Intensiv Terapi, Region H.

KABS Misbrug af inhalanter og gasser. RH 29.11.2017

GBH og GBL

Danny Reving, Speciallæge i psykiatri, KABS Stjernevang

GHB & GBL

Akut alkoholforgiftning blandt unge under 18 år

Marianne Sjølin Frederiksen, Overlæge akutmodtagelsen for børn og unge Herlev og Gentofte hospital

Akut alkoholforgiftning_Drugtalk_29.11.2017

Polydruguse blandt unge i Danmark

Jeanette Østergaard, Forskningsleder og seniorforsker i VIVE

Unges polydrug use_final_Østergard_pdf

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Stofmisbrug 2017 – bottom up, brugerperspektivet

Den 14.-15. marts 2017, Munkebjerg Hotel

Plenumoplæg:

Mentalisering – nyt patentmiddel?

Michael Adam Guul, cand psych. & cand. med., Århus

Hent præsentation

Stofbrugere uden for behandling

Lars Fynbo, cand. scient.soc, Ph.d, Sociologisk institut, KU

Hent præsentation

Stofmisbrug i familien og senfølgerne for barnet

Frid A. Hansen, seniorrådgiver/psykologspecialist ved Borgestadklinikken, Skien, Norge

Hent præsentation

Misbrug af rusmidler blandt etniske minoriteter – flygtninge og asylanter

Liv Stubbe Østergaard, cand.scient.soc., Institut for folkesundhedsvidenskab, KU

Hent præsentation

Nervøs for at kritisere?

Rasmus Willig, lektor PhD, cand.scient.soc, RUC

Hent præsentation

Relation før metode

Sverker Belin, forfatter, psykoterapeut og specialist i klinisk psykologi, Sverige

Hent præsentation

Stoftest på køkkenbordet

Kim Gosmer, medicinalkemiker, projektleder for stoftestprojektet, Mændenes Hjem

Hent præsentation

Global Drug Survey – what’s next in drug use?

Larissa J. Maier, Dr.des. Schweiz

Hent præsentation

Peace with drugs?

Mads Fuglede, USA-kommentator, cand.mag. i historie & filosofi

Hent præsentation

Parallelsessioner

Clubdrugs og Chemsex

Danny Reving, overlæge, speciallæge i psykiatri, KABS Stjernevang

Hent præsentation

Inddragelse af familien i den voksnes rusmiddelbehandling

Frid A. Hansen, seniorrådgiver/psykologspecialist ved Borgestadklinikken, Norge

Hent præsentation

Rum til børn og unge fra familier med stofbrug

Tine Lydolph, projektleder og Marie Munch, familiekonsulent, Dit Rum

Hent præsentation

Monalisa Story

Panel: Jessica Nettebladt, Mia Heick, Kirsten Mundt

Velkommen MonaLisa 2017

Pressemateriale Monalisa Story

Kirsten Mundt

Fremskudt behandling af hepatitis C

Marianne Linnet, afdelingslæge, projektleder, Københavns Kommune

Hent præsentation

Pixi-viden for pårørende

Anja Engmann, Bag facaden og Marianne Thomas Schouw, Pårørendenetværket Antistigma

Hent præsentation

Håndtering af vrede i behandlingen

Ulla Damgaard Sørensen, psykolog, afdelingsleder i Dialog mod Vold, København

Hent præsentation

Kampen om stofferne

Rasmus Axelsson, chefkonsulent, KABS

Hent præsentation

Døgnbehandling og den røde tråd

Thomas Krøger, behandlingschef på Sct. Ols, Bornholm og Mette Havemann, teamleder i misbrugsafsnittet i  Aalborg Kommune.

Hent præsentation

Noget om kokain og andre centralstimulantia

Peter Skanning, overlæge, speciallæge i anæstesiologi.

Hent præsentation


Stofmisbrug 2016 – Behandling ved en skillevej

Den 08. og 09. marts 2016, Munkebjerg Hotel

Program:

Recovery for alle?

Liese Recke, cand.psych., højskolelektor, institutionschef, Oslo

Recovery for alle

Diagnosernes himmelflugt og designede orden

Anders Petersen, MA, PhD, Institut for sociologi og socialt arbejde, Ålborg Universitet

Hent præsentation

Menneskesynet i socialt arbejde under forandring

Marianne Skytte, ph.d., lektor, Institut for sociologi og socialt arbejde, Ålborg Universitet – København

Hent præsentation

Rus og vold

Per Isdal, psykolog og psykoterapeut, grundlægger af stiftelsen Alternativ til vold, Norge

Hent præsentation

 

Parallelsessioner I

1.   Cannabis og syntetisk hash

Peter Skanning, overlæge, speciallæge i anæstesi og intensiv terapi, Psykiatrisk Forskningsafsnit v/ Rigshospitalet

Hent præsentation
2.   Medfølelses-fokuseret terapi i ungebehandlingen

Leif Vind, cand.psyk. PhD, privat praksis

Hent præsentation
3.   Smittet av vold – hva gjør klientene med oss og hva gjør vi med det?

Per Isdal, psykolog og psykoterapeut, grundlægger af stiftelsen Alternativ til vold, Norge

Hent præsentation

4.      Sociale investeringer – værdi på den menneskelige og økonomiske bundlinje

Peter Holm, vicedirektør, Corporate Responsibility, Skandia

Hent præsentation

5.   På skolebænken med Helsingung

Flemming W. Licht, afd.leder ved Helsingør Rusmiddelcenter, Helsingung

Hent præsentation

6.   Kvalitet i det sociale arbejde

Morten Ejrnæs, mag.scient.soc, lektor, Institut for sociologi og socialt arbejde, Ålborg Universitet

Hent præsentation

7.   Hvor blev lige brugerperspektivet af?

Michael Jourdan, filosof og Karen Ervolder, afd.leder i KABS Gentofte og prismodtager ”Årets brugerven 2015”

Ingen præsentation

8.      Pårørende som tager skeen i egen hånd

Anja Engmann, projektleder og stifter af netværksgruppen ”Bag Facaden”, Martin B. Fritzen, ex-bruger, forfatter, stifter af en pårørendegruppe på FB

Hent præsentation

9.   Fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandlingen

Lisbeth Kimer, alkoholbehandler/familieterapeut og Ulla Hjermind, alkoholbehandler, Slagelse Misbrugscenter

Hent præsentation

 

Tvang eller tværfaglig støtte – vejen til barnet går gennem mor

Mia Heick, socialrådgiver/fagkonsulent, KABS Familievinklen

Hent præsentation
Rethinking Addiction

Johann Hari, British journalist

Ingen præsentation

Nye veje for behandling af afhængighed, depression og angst

David Erritzøe, læge, PhD, post doc ved Centre for Neuropsychopharmacology, Division of Brain Sciences, Imperial College London, England

Hent præsentation

De samfundsøkonomiske konsekvenser af heroinbehandlingen.

Lone Bilde, cand.merc.int., seniorprojektleder, KORA

Hent præsentation
Kan det overhovedet betale sig at forebygge?

Majbrit Berlau, formand Dansk Socialrådgiverforening

Hent præsentation

__________________________________________________________________________________________

 

Toksikologisk og psykiatrisk perspektiv på hash – temamøde for kommuner og samarbejdspartnere

18. november 2015, Rigshospitalet, auditorium 1

Program

Hash og syntetisk hash

ved overlæge Peter Skanning, Neuropsykiatrisk Laboratorium, Rigshospitalet

Se præsentation

Om hashpsykoser – og det der måske er værre

ved overlæge Danny Reving, KABS Stjernevang

Se præsentation

Download øvrigt materiale

Cannabis og sundhed, Vidensråd for forebyggelse, 2015

Narkotikasituationen i Danmark 2015, Sundhedsstyrelsen 2015

__________________________________________________________________________________________

Nye tilgange i behandlingen – temamøde for kommuner og samarbejdspartnere

12. maj 2015, Glostrup Hospital

Program

Terapeutisk approach til unge med dobbelt diagnose
Om behandling der inkluderer elementer fra ACT, motion og musikterapi.
Tværfaglig præsentation af cases ved psykiater John Schmidt m.fl. fra KABS Stjernevang
Se præsentation

Dobbelt diagnose tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri
Overblik over regionale tilbud, pakkeforløb, projekter m.v.
Ved Katrine Schepelern Johansen, leder af kompetencecenter for dobbeltdiagnose, Sct. Hans Hospital
Se præsentation

Behovet for psykosocial rehabilitering blandt opioidafhængige
Hvad er det for særlige problemer og behov, der springer frem hos mennesker med en lang og tung misbrugskarriere. Ved afd.leder Karen Ervolder og psykolog Johannes Knigge, KABS Gentofte afdeling
Se præsentation

Anonym behandling for stofmisbrug
Fra 1. juli skal kommunerne tilbyde anonym behandling. KABS City har udviklet et koncept, der respekterer anonymiteten og samtidig giver kommunerne tilbagemelding om udbyttet af behandlingen.
Ved afd.leder Camilla Enkelund, KABS City afdeling og adm.chef Christian Scharbau
Se præsentation

__________________________________________________________________________________________

STOFMISBRUG 2015 – afmagt og mestring

Den 17. og 18. marts 2015, Munkebjerg Hotel

Program:

 Stofscenen på Vesterbro

Forstander Ivan Christensen, Mændenes Hjem

– Hent præsentation

 

Forgiftningsdødsfald

Projektkoordinator, læge Christian Tjagvad, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo

– Hent præsentation

 

Når gode mennesker handler ondt

Psykolog Dorthe Birkmose

– Præsentation ikke tilgængelig, se i stedet www.dorthebirkmose.dk

 

Skadesreduktion – er det blevet stuerent ?

Mads Uffe Pedersen, Center for Rusmiddelforskning

– Hent præsentation

 

Parallelsessioner I

Hvordan kan vi udvikle vores terapeutiske færdigheder? Om metoden Feedback Informed Treatment (FIT)

Psykolog Susanne Bargmann

– Hent præsentation

 

Overblik over dobbeltdiagnosebehandling i psykiatrien i Danmark

Antropolog, PhD Katrine Schepelern Johansen,  leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose i Region Hovedstadens Psykiatri

– Hent præsentation

 

Voksne cannabisbrugeres oplevelse af behandlingsystemet

Cand.pæd.soc., PhD Mette Kronbæk, Professionshøjskolen Metropol

– Hent præsentation

 

Opiatafhængiges oplevelser af substitutionsbehandling

Psykolog, PhD Birgitte Thylstup, Center for Rusmiddelforskning

– Hent præsentation

 

Det Psykiatriske Gadeplansteam

Afdelingssygeplejerske Rikke Knudsen og Overlæge Sally Timm, Psykiatrisk Center Hvidovre

– Hent præsentation

 

Overblik over dobbeltdiagnosebehandling i psykiatrien i Danmark

Antropolog, PhD Katrine Schepelern Johansen, leder af Kompetencecenter
for Dobbeltdiagnose i Region Hovedstadens Psykiatri

– Hent præsentation

 

Bag murene – muligheder og faldgruber for stofbrugere, der afsoner i de danske fængsler

Chefkonsulent Niels Løppenthin, Direktoratet for Kriminalforsorgen

– Hent præsentation

 

APPs og internetbaserede programmer i stofmisbrugsbehandlingen herhjemme og i udlandet

Chefkonsulent Rasmus Axelsson, KABS

– Hent præsentation

 

Exit for ASI ?

Projektdirektør, cand.phil, PhD Anette Søgaard Nielsen, enheden for klinisk alhoholforskning, Syddansk Universitet.

– Hent præsentation

 

Ulighed i sundhed – en gordisk knude?

Vicedirektør, dr. med. Knut Borch-Johnsen, Holbæk Sygehus

– Hent præsentation

 

Sådan har tilbuddene oplevet inspektion i 2014

Ved repræsentant for KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning)

Læs KORA-rapporten her

 

Socialtilsynets aktiviteter på stofmisbrugsområdet

Tilsynschef Ulla B. Andersen, Socialtilsyn Midt

– Hent præsentation

 

Mens vi venter – Peter Eges bud på nationale retningslinjer for misbrugsbehandlingen

Fhv. socialoverlæge Peter Ege

– Hent præsentation

 

Hvor farlige er de nye psykoaktive stoffer?

Overlæge, PhD Knut Erik Hovda, Universitetssygehuset i Oslo

– Hent præsentation

 

 

 

TEMAMØDE – Internetbaseret behandling af stofmisbrug og lettere psykiske lidelser

25. november 2014, auditorium A, Glostrup Hospital

Program:

Udviklingen på stofmisbrugsområdet

Hvad betyder de mange statslige initiativer, hvad sker der med de psykisk syge stofmisbrugere og hvordan vil misbrugsbehandlingen udvikle sig i de kommende år. Centerchef, overlæge Thomas Fuglsang, KABS

– Hent præsentation

 

Tidlig opsporing og behandling af stofmisbrug via APPs og internet-baserede programmer

Specialkonsulent, Rasmus Axelsson, KABS

– Hent præsentation

 

Om internetbaseret selvhjælpsterapi

Forskningspsykolog, PhD Morten Fenger, Psykoterapeutisk Center Stolpegård fortæller bl.a. om det engelske program Fearfighter

– Hent præsentation

 

Perspektiv på gamification – om spil, psykologi og hvad vi kan lære af spil

Psykolog Johan Eklund, Checkpoint Therapy & Consulting

– Præsentation er ikke tilgængelig

 

 

SEMINAR for læger i alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen 2014

12.-13. november 2014, Kollekolle, Værløse

Program:

Ulighed i sundhed

Vicedirektør Knut Borch-Johnsen, Holbæk Sygehus

– Hent præsentation

 

Skadesreduktion i behandlingsmæssig og narkotikapolitisk sammenhæng

Professor Mads Uffe Pedersen, Center for Rusmiddelforskning

– Hent præsentation

 

Den skadesreducerende indsats på Mændenes Hjem i København

Forstander Ivan Christensen

– Hent præsentation

 

Lille doktor hvad nu? Interaktiv workshop om skadesreduktion set fra lægens bord

Tilrettelæggelse kommunikationschef Flemming Platz, Kbh. kommune, overlæge Lene Caspersen og overlæge Thomas Fuglsang

– Hent præsentation

 

E-programmer til psykiatrisk behandling

Forskningspsykolog Morten Fenger, Psykiatrisk Hospital Stolpegård, Region H

– Hent præsentation

 

E-programmer til misbrugsbehandling

Chefkonsulent Rasmus Axelsson, KABS

– Hent præsentation

 

Spil som incitament i e-behandling

Psykolog Johan Eklund, Checkpoint Therapy & Consulting

– Præsentation ikke tilgængelig

 

Tyren Dan og Kollekolles betydning for den røde malkerace

Forfatter Gurli Thuneby, Værløseegnens Historiske Forening

– Hent præsentation

 

Narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011

Ph.D studerende Christian Tjagvad, SERAF

– Hent præsentation

 

Behandling af dobbeltdiagnose i Region H. Den organisatoriske struktur, pakkeforløb, koordinerede indsatsplaner m.v.  –  status pr. november 2014                      

Klinikchef Anne Thalsgård, Afdeling M, Region Hovedstadens Psykiatri

– Hent præsentation

 

Stoffer, medicin og kørekort                                                                                                                                                                                                                                                                                

Afdelingslæge Cecilie Bryld, Embedslægeinstitutionen Øst

– Hent præsentation

 

Alkoholic hepatitis og the effect of alcohol on other types of hepatitis

Helmut Seitz, Hon. Professor für Innere Medizin, Gastroenterologie und Alkoholforschung, Universität Heidelberg Ärztl. Direktor Krankenhau

– Hent præsentation

 

 

STOFMISBRUG 2014 – Styr på misbrugsbehandlingen?

Den 25. og 26. marts 2014, Munkebjerg Hotel

Program:

Implementering af effektiv stofmisbrugsbehandling

Professor Mads Uffe Pedersen, Center for Rusmiddelforskning

– Hent præsentation

 

A Quiet Revolution, Drug Discriminalisation Policies in Prac­tice Across the Globe – tegn på et paradigmeskifte

Niamh Eastwood, administrerende direktør for Release, the UK’s centre of expertise on drugs and the law.

– Hent præsentation

 

Global Drug Survey – en verdensomspændende brugerun­dersøgelse om stofbrug

Lektor og Ph.d. Jakob Demant, Center for Rusmiddelforskning

– Præsentation ikke tilgængelig

 

Nr. 1   Psykiatrisk Center Glostrups tværsektorielle projekt for personer med ikke-psykotiske sindslidelser og misbrug,

Overlæge Armando Baez, psykolog Mette Madsen og le­dende socialrådgiver Lars Ahlstrand

– Præsentation ikke tilgængelig

 

Nr. 2  “headspace” – vi er én indgang til hjælp,

Centerchef Ditte Brøgger Løjborg og vicedirektør Hallur Gilstón Thorsteinsson

– Hent præsentation

 

Nr. 3  Stofmisbrugsbehandling til unge: Fra overskrift til hverdagspraksis

Ditte Andersen, cand.scient.soc og phd.d.stud Center for Rusmiddelforskning

– Hent præsentation

 

Nr. 4  Hvad klager borgerne over – og får de medhold?

Johann Busse, borgerrådgiver i Københavns Kommune

– Hent præsentation

 

Nr. 5  Fysioterapi som terapeutisk redskab til borgere med svære misbrugsproblematikker og dobbeltdiagnoser,

Fysioterapeut Bent Fuglsbjerg

– Hent præsentation

 

Nr. 6  Udgående behandling til unge,

Susan Havmand Stender, socialrådgiver og misbrugsbehandler

– Præsentation ikke tilgængelig

 

Nr. 7 Åben dialog – en netværksbaseret tilgang til sårbare mennesker

Finn Blickfeldt Juliussen, Socialstyrelsen

– Hent præsentation

 

Nr. 8  Nye stoffer og stoffernes udvikling

Overlæge Knut Erik Hovda, Oslo Universitets Hospital

– Hent præsentation

 

Socialtilsyn

Ulla B. Andersen, tilsynschef fra Socialtilsyn Midt

– Hent præsentation

 

Centrale initativer

Henriette Zeeberg, kontorchef, Socialstyrelsen

– Hent præsentation

 

Legalisering af cannabis – behandlingserfaringer fra Holland

Senior Health Education Officer Roel Kerssemarkers  

– Hent præsentation (Engelsk)

– Hent præsentation (Dansk)

 

Brugerens stemme – hvordan brugerperspektiver kan bidrage til kvaltetssikring af behandlingen

Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS Viden

– Hent præsentation

 

 

STOFMISBRUG 2020 – Status og fremtid for behandlingen

Den 19. og  20. marts 2013, Munkebjerg Hotel

Program:

Status og udfordringer for den sociale misbrugsbehandling

Mads Uffe Pedersen, Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

– Hent præsentation

 

Somatiske udfordringer hos de ældre stofbrugere

Henrik Thiesen

– Hent præsentation

 

Modulorganiseret dagbehandling

afd.leder Ditte Brøgger Løjborg, Motivationshuset

– Hent præsentation

 

Kvalitet i den markedsgjorte misbrugsbehandling

Sygeplejerske Astrid Bay

– Hent præsentation

 

E-therapy -internetbaseret behandling af angst og depression

Psykolog Johan Eklund

– Hent præsentation

 

Misbrugsbehandling i eget hjem

Peter Røndsholdt Byrgesen, Causa Socialis

– Hent præsentation

 

Journalsystemer og statslige registre

Specialkonsulent Rasmus Axelsson

– Hent præsentation

 

Shared care mellem psykiatri og kommunale misbrugscentre, aktuelle projekter fra Region Hovedstadens psykiatri

Konst. Klinikchef Mette Brandt- Christensen

– Hent præsentation

 

Sans og samling – revitalisering af kreative aktiviteter som led i inklusion

Antropolog og projektleder Sille-Børsting Andersen

– Hent præsentation

 

Om regeringens 10-punktsplan for stofmisbrugsområdet og konsekvenserne af tilsynsreformen

Janne Schacke, Socialstyrelsen

– Hent præsentation

 

Den lægelige misbrugsbehandling i kommunerne

Ulrik Becker Statens Institut for Folkesundhed

– Hent præsentation

 

Fremtidens Danmark

Anne Skare Nielsen

– Hent præsentation

 

Future drugs and the drug scene

Dr Paul I Dargan, Consultant Physician and Clinical Toxicologist Clinical Director, Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust London

– Hent præsentation

 

Hvad er det socialpolitiske perspektiv for stofmisbrugerne

Robert Olsen, Kofoeds Skole

– Hent præsentation

 

 

STOFMISBRUG 2012 – Bedre behandling for færre penge?

Den 20. og  21. marts 2012, Munkebjerg Hotel

 Program:

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs?

Professor Kurt Klaudi Klausen, Syddansk Universitet

– Hent præsentation

Hvordan står det til med solidaritet og retfærdighed i socialsektoren?

– Hent præsentation (Del 1)

– Hent præsentation (Del 2)

 

Dobbeltdiagnoser – hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter?

John Schmidt, psykiater

– Hent præsentation

 

Unge stofbrugere med personlighedsforstyrrelse, psykose eller ADHD

KABS Stjernevang, dagambulant tilbud til unge med dobbeltdiagnose

– Hent præsentation

 

Gravide stofbrugere – hvad er alternativet til tvangsbehandling?

Mia Heick, KABS FamilieVinklen

– Hent præsentation (Del 1)

– Hent præsentation (Del 2)

Reklame – Helt Anonym

– Se video

 

Radiospot

 

Narkotikasituationen i Danmark og EU – nøgletal fra DK og EMCDDA

– Hent præsentation

 

Jura for misbrugsbehandlere

Advokatfuldmægtig Peter Sindal Lundsberg, Nordic Law Group

– Hent præsentation

 

Brugerorganisering, brugeraktiviteter og brugernetværk

Frederiksberg Kommune Rådgivningscenter (FKRC)

– Hent præsentation

 

E-treatment, telemedicin og trådløs behandling

Centerchef Thomas Fuglsang

– Hent præsentation

 

Når det er tilladt at være påvirket

Katrine Schepelern Johansen, Post.doc, Institut for Antropologi Københavns Universitet

– Hent præsentation

 

Evaluering og kvalitetssikring i en tid der efterlyser afbureaukratisering

Professor Hanne Kathrine Krogstrup  Det Samfundsvidenskabelige Fakultet  Aalborg Universitet

– Hent præsentation

 

 

Hvor er dansk misbrugsbehandling på vej hen?

22. og 23. marts 2011, Munkebjerg Hotel

 

 Program:

Nye metoder i misbrugsbehandling

Anette Søgaard Nielsen,  Seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed

– Hent præsentation

 

Historien om dansk misbrugsbehandling

Peter Ege

– Hent præsentation

 

Nyt fra forskningen

Mads Uffe Pedersen, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet

– Hent præsentation

 

Hvorfra stammer behandlernes viden?

– Hent præsentation

 

Coaching i behandlingen

Centerleder Tor Harstrup

– Hent præsentation (Del 1)

– Hent præsentation (Del 2)

 

 

Skema-terapi i behandlingen af misbrug

Psykiater Susanne Vind

– Hent præsentation (Del 1)

– Hent præsentation (Del 2)

– Hent præsentation (Del 3)

– Hent præsentation (Del 4)

 

Brugernes oplevelse af heroinbehandling

Katrine Schepelern Johansen, Antropolog, ph.d. , Institut for Antropologi, KU

– Hent præsentation

 

Psykiatriske problemer i behandlingen

John Schmidt, specialæge i psykiatri, KABS

– Hent præsentation

 

Socialsygepleje på somatisk og psykiatrisk afdeling – det gode patientforløb

– Hent præsentation

 

Kønsmainstreaming – udfordringer og muligheder på social- og sundhedsområdet – KABS VIDEN & KVINFO

16 november 2011, Professionshøjskolen Metropol

Program:

Kønsmainstreaming – Introduktionsoplæg

Jakob Jensen Afdelingschef Ligestillingsafdelingen Klima-og Energiministeriet

– Hent præsentation

 

Kønsforskelle i sygdom og sundhed

Birgit Petersson

– Hent præsentation

 

Tankevækkende pause-powerpoints

– Hent præsentation

 

Køn og stofmisbrug i Danmark

Mads Uffe Pedersen, Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet

– Hent præsentation

 

Mod mere ligestilling i behandlingssystemet og i det sociale arbejde i Sverige

Ingrid Schmidt och Karin Flyckt

– Hent præsentation

Uddybende materiale fra Socialstyrelsen Sverige:

– Hent materiale (Del 1)

– Hent materiale (Del 2)

– Hent materiale (Del 3)

 

Hvordan kan praktikere på social- og sundhedsområdet klædes på til arbejdet med køn

Arne Kristiansen Socialhögskolan, Lunds Universitet

– Hent præsentation

 

Køn og behandling

Leili Laanemets & Arne Kristiansen

– Hent præsentation

 

Kønsmainstreaming i et videre perspektiv

Karen Sjørup

– Hent præsentation

 


Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn