Barselsvikariat til KASA

KABS KASA søger en socialfaglig kollega til barselsvikariat 01.04.24 – 31.01.25

Brænder du for at gøre en forskel for socialt udsatte mennesker?  

KABS KASA søger en socialfaglig kollega til barselsvikariat 01.04.24 – 31.01.25

Overvejer du at skifte arbejde, og synes du det kunne være spændende at:

• Arbejde i et nytænkende behandlingstilbud, hvor din faglighed dagligt bliver bragt i spil?

• Være en del af vores velfungerende tværfaglige behandlerteam?

• Have en hverdag, hvor arbejdsdagene sjældent er ens?

• Udvikle stærke kompetencer indenfor behandling af mennesker med dobbeltdiagnose?

Så findes arbejdspladsen hos os i KABS KASA

Om KASA

Vi er et tværfagligt behandlerteam bestående af 14 ansatte, herunder; pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, psykolog, speciallæge i psykiatri samt social- og sundhedsassistent, en souschef og en afdelingsleder. Vi brænder alle for vores fantastiske borgergruppe, som består af mennesker med psykiske udfordringer og et samtidigt aktivt misbrug af stof og alkohol. I KASA kommer vi hele vejen rundt om borgens tilværelse. Borgergruppen er udfordret af komplekse problemstillinger og kaotisk livsførelse. Behandlingen rettes derfor mod de barrierer, som står i vejen for, at borgeren opnår sine mål. Vi er et metodestærkt behandlingstilbud, hvor behandlingen tager afsæt i metoder som MI, kognitiv- og dialektisk adfærdsterapi, ligesom vi er optaget af tilgange og tanker bag mentaliseringsbegrebet. Derfor vil det være en fordel, hvis du har kendskab til én eller flere af disse metoder.

Om hverdagen i KASA

I KASA arbejder du recovery orienteret, hvilket betyder at behandlingen altid tilrettelægges i samarbejde med borgeren. I behandlingen varetager du blandt andet individuelle samtaleforløb, psykoedukation, ledsageopgaver samt hjemmebehandling. Samtidig har du en stor kontaktflade til eksterne aktører, herunder blandt andet kommunale sagsbehandlere, støttekontaktpersoner, psykiatrien, kriminalforsorgen og egen læge. Desuden er du en del af KASAs miljøterapeutisk café. I cafeen serveres der mad, og det er her hvor relationer opstår, sociale kompetencer trænes og der er tid og hjerterum.

Om dig

Du er en fagligt velfunderet kollega, gerne med psykiatrisk og/eller misbrugsfaglig erfaring. Du er en empatisk og engageret person, som brænder for at gøre en forskel for udsatte mennesker. Samtidig er du initiativrig og kan arbejde selvstændigt, såvel som være en aktiv del af behandlerteamet. Du motiveres af metodisk arbejde, men kan samtidig varetage mere praktiske opgaver i huset, såvel som i vores hyggelige have. Du er velformuleret mundtligt, såvel som skriftligt, da dokumentation er en del af det daglige arbejde. Endvidere besidder du overblik og har en struktureret tilgang til behandlerarbejdet. Samtidig forventes du at bidrage aktivt til det gode arbejdsmiljø, som vi værner om i KASA.

Vi tilbyder

Et job i en dynamisk og værdibaseret virksomhed, hvor du har indflydelse på tilrettelæggelsen af dit arbejde. En grundig oplæring og mulighed for at udvikle stærke kompetencer indenfor dobbeltdiagnosebehandling. Samtidig bliver du en vigtig del af et velfungerende behandlerteam og en aktiv medspiller i forhold til det gode arbejdsmiljø.

Vil du høre mere om stillingen, om vores borgergruppe eller hvordan vi organiserer behandlingsarbejdet, så er du velkommen til at kontakte Anne, afdelingsleder 23292117  

Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst og reglerne i Ny Løn. Ansøgning mrk. “Stilling XX” sendes pr. mail til kabs@glostrup.dk. Ansøgningsfrist 23.02.24.

Vi afholder ansættelsessamtaler 26.02.2024