Socialrådgiver søges til KABS KASA

Engageret og fagligt kompetent socialrådgiver søges til specialambulatorium for dobbeltdiagnosticerede

Vil du være med til at sikre høj kvalitet i misbrugsbehandlingen? KABS KASA søger en socialrådgiver i nyoprettet stilling pr. 1. februar 2019.

 

KABS KASA har siden 2004 tilbudt misbrugsbehandling til mennesker med dobbeltdiagnose. Målgruppen er kendetegnet ved et ofte kaotisk blandingsmisbrug af opioider, hash, centralstimulerende stoffer, alkohol samt en eller flere psykiatriske diagnoser som fx ADHD, psykoselidelser, angst og personlighedsforstyrrelser. KASA varetager både ordination af substitutionsbehandling samt støttemedicin.

 

KASA er normeret til ca. 30 borgere, som ofte har mangeartede og komplekse problemstillinger. Behandlingen er derfor organiseret i et tværprofessionelt behandlerteam bestående af psykolog, psykiater, sygeplejersker, socialrådgiver og pædagoger.

 

Sammen med det øvrige behandlerteam får du en betydelig rolle i forhold til afdelingens daglige drift, hvor du skal fungere som tovholder for en gruppe borgere. Herigennem skal du bl.a. medvirke til at udføre, dokumentere, koordinere og følge op på det enkelte behandlingsforløb, i samarbejde med borgeren behandlerteamet samt den kommunale myndighed. De behandlingsmæssige ydelser du skal varetage, er blandt andet motiverende og edukerende samtaler, ledsagelse samt hjemmebesøg og socialfaglige opgaver relateret til områder som bolig, økonomi og retsforhold. Du forventes derfor at have erfaring med skriftlig og mundtlig kommunikation til offentlige instanser.

 

Vi forventer at du er uddannet socialrådgiver med psykiatrisk erfaring, kendskab til misbrugsbehandling af marginaliserede borgere samt viden om den kommunale forvaltningsstruktur. Samtidig har du en effektiv og selvstændig tilgang til arbejdet samt arbejder systematisk i en ad hoc præget hverdag. Du ser muligheder og har flair for til tider utraditionelle løsninger. Da behandlingen varetages i et team, forventes du ligeledes at have erfaring med og lyst at arbejde teambaseret. Derudover vægtes skriftlige kundskaber højt, ligesom du er fortrolig med IT og dokumentation.

 

Vi kan tilbyde dig en spændende arbejdsplads med et højt fagligt niveau og et godt kollegialt arbejdsmiljø. Vi har regelmæssig ekstern supervision, arbejder kontinuerligt med teamudvikling og der er gode muligheder for kurser og faglig opdatering.

 

Vi har til huse i dejlige lokaler i ét plan med tilhørende lille have vis a vis Psykiatrisk Center Glostrup. Huset er overskueligt indrettet, hvor samlingspunktet er KASAs miljøterapeutiske café.

 

Arbejdstiden er på 37 timer ugentligt. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og reglerne i Ny Løn. Du bedes sende din ansøgning samt kopi af eksamens- og autorisationsbevis elektronisk via nedenstående knap. Ansøgningsfrist er 10-12-2018 kl. 12:00. Vi holder ansættelsessamtaler 13-12-2018.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos afdelingsleder Anne Lentz, tlf. 23 29 21 17

 

I Glostrup kommune er der en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes straffeattest og evt. børneattest.

 

Du kan søge stillingen på nedenstående link:

http://www.glostrup.dk/service/job?hr=show-job%2F36884%26locale%3Dda_DK

Brug for hjælp? Kontakt os