Psykiater/overlæge søges til KABS

KABS søger en speciallæge i voksenpsykiatri til ny stilling pr 1.2.2019

Psykiater/overlæge søges til KABS

Misbrugscentret KABS søger en speciallæge i voksenpsykiatri til overlægestilling pr. 1. februar 2019 eller snarest derefter. KABS er en virksomhed under Glostrup kommune, der leverer lægelig og social behandling for stofmisbrug til andre kommuner i Region Hovedstaden.

Centret består af fem behandlingsenheder med ca. 120 ansatte, læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere, AC-ere samt sekretærer. Centret behandler årligt over 1.000 patienter, som har misbrug eller afhængighed af et eller flere rusmidler. Målgruppen har en høj forekomst af såvel somatisk som psykiatrisk komorbiditet.

Den psykiatriske overlæge får ansvaret for, sammen med afdelingens anden overlæge i psykiatri, at tilrettelægge den psykiatriske og psykofarmakologiske del af behandlingen på Stjernevang, som er et ambulant tilbud til unge og yngre voksne, der misbruger cannabis eller centralstimulantia parallelt med en psykiatrisk problematik. Afdelingen tilbyder ikke substitutionsbehandling. Afdelingen har aktuelt tilknyttet 210 patienter fordelt på stort set alle diagnoser herunder opmærksomhedsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser og debuterende skizofreni. Et mindre antal patienter er under 18 år og deres behandling varetages af speciallæge i børne- og ungepsykiatri.

Stjernevang tilbyder en tværfaglig udredning og behandling i et team-organiseret behandlingsmiljø, der anvender metoder som bl.a. MI og ACT i regi af individuelle samtaler og gruppebaseret miljøterapi. Afdelingen tilbyder endvidere social adfærdstræning, ADL, musikterapi, anger management og fysisk aktivitet.

Blandt overlægens øvrige opgaver kan nævnes samarbejde med behandlingspsykiatrien, distriktspsykiatrien og praktiserende speciallæger; endvidere tilsyn og vurdering af patienter i KABS´s ambulante cannabis-tilbud, City afdeling samt i begrænset omfang KABS´s to opioid-ambulatorier, og det misbrugspsykiatriske dagtilbud, KASA, som betjenes af anden speciallæge i psykiatri. Endelig er der løbende opgaver med at undervise øvrigt personale i basal psykopatologi, behandlingsprincipper, farmakologi m.v.

Du er speciallæge i voksenpsykiatri med en solid viden om akutte og kroniske psykiatriske tilstande, et godt kendskab til psykofarmakologi samt klinisk erfaring i behandling af patienter med dobbeltdiagnose. Du har lyst til tværfagligt samarbejde og blik for de muligheder, der ligger i et smidigt sektorsamarbejde. Du har lyst til at arbejde fagligt funderet med stærkt fokus på kerneopgaven som psykiater.

Vi kan tilbyde dig en innovativ arbejdsplads, hvor der er plads til dine ideer og med stor indflydelse på udviklingen af tilbuddet og på din egen arbejdsdag og prioritering. Vi har moderne klinikfaciliteter med eget kontor, samtalerum, eget velfungerende elektroniske journalsystem, digital diktering og sekretærhjælp til bl.a. skrivning af diktater. Vi har et godt læringsmiljø med adgang til faglitteratur, tidsskrifter, eksterne kurser og konferencer i ind- og udland. Hvis du har lyst og ideer til forskning inden for addiktiv medicin, vil vi meget gerne støtte op med vejledning og rammer, der faciliterer dette.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt og stillingen besættes efter gældende overenskomst og reglerne i Ny Løn.

Ansøgningsfrist 17. december 2018 kl. 12.00 – SØG STILLINGEN HER

Du er velkommen til at få yderligere oplysninger om stillingen hos ledende overlæge Danny Reving på tlf. 4035 5728 eller sende mail til danny.reving@glostrup.dk

Læs mere om KABS på www.kabs.dk

Brug for hjælp? Kontakt os