Stjernevang søger psykolog

KABS Stjernevang - et specialiseret misbrugspsykiatrisk tilbud - søger psykolog

Vi genopslår stillingen for at udvide ansøgerfeltet

Vi er en afdeling med højt fagligt niveau i attraktive lokaler centralt i Valby. Vi leverer individuelt tilrettelagt integreret behandling i tværfaglige teams og afdelingen er populær hos vores målgruppe.

Metodemæssigt anvendes 3. bølge KAT, i form af DAT og ACT og i primærbehandlergruppen tillige MI.

Vi tilbyder dig:

•    Fast ekstern supervision, aktuelt i tre supervisionsfora, dels DAT supervision, teamsupervision, samt monofaglig supervision med den øvrige psykologgruppe i KABS
•    Mulighed for supervision ved erfaren psykologkollega i afdelingen
•    Deltagelse i faggruppemøder med pt. 6 fagfæller
•    Tæt samarbejde med erfarne behandlerteams, herunder god adgang til speciallæger i psykiatri
•    Mulighed for DAT uddannelse og anden kursusdeltagelse
•    Mulighed for at opnå nye kompetencer indenfor integrativ psykoterapi
•    Mulighed for at bidrage til metodeudvikling
•    Høj grad af indflydelse på at styre din kalender

Dine arbejdsopgaver er blandt andet:

•    Udredningssamtaler og konceptualisering med selekterede ny-indskrevne borgere
•    Psykologfagligt bidrag til behandlingsplanlægningen på tværfaglige behandlingskonferencer
•    Kortere og længerevarende psykoterapeutiske forløb, individuelt og evt. i gruppe
•    Faglig sparring
•    Afhængig af dine kompetencer: DAT forløb; integreret traumebehandling; psykologfaglig testning
•    Metodeudvikling og undervisningsopgaver i afdelingen, samt evt. eksternt

Vi forventer at du:

•    Formår at indgå engageret i et tæt tværfagligt samarbejde
•    Er robust og validerende i mødet med borgeren
•    Formår at arbejde selvstændigt med komplekse behandlingsforløb
•    Er autoriseret som psykolog, gerne med specialistgodkendelse
•    Gerne har uddannelse indenfor KAT, 3. bølge
•    Arbejder struktureret og dokumentationsmæssigt effektivt
•    Gerne med erfaring fra psykiatrien
•    Har gode formidlingsevner i skrift såvel som tale og et godt overblik

Uddybende om KABS Stjernevang

Stjernevang er en specialiseret ambulant afdeling i KABS, som er et af landets største misbrugscentre. Afdelingen varetager udredning og integreret behandling af misbrugspsykiatriske problemstillinger.

I afdelingen behandles såvel stof-, medicin- og alkoholproblematikker, undtagen opioidmisbrug.
Målgruppen omfatter alle psykiske problematikker og diagnosegrupper, hvorfor der primært anvendes transdiagnostiske metoder. Flertallet af de indskrevne har ADHD og/eller personlighedsforstyrrelse.

Behandlingstilbuddet er tilrettelagt, så det er borgerens personlige værdier og motivation for forandring der definerer behandlingsplanlægningen. Dette styrker borgerens progression i behandlingen og skaber gode resultater.

Metodisk anvendes overvejende 3. bølge KAT, i form af ACT og DAT, samt i behandlergruppen desuden MI. PE er aktuelt under implementering i afdelingen, men kompetencer indenfor andre traumebehandlingstilgange er også velkomne.

Behandlingen er faseopdelt i indskrivning, udredning og behandling, samt evt. tilsyn eller efterbehandling. Borgeren der indskrives, får tildelt en primær misbrugsbehandler, der som case manager er gennemgående i behandling og i forhold til samarbejdspartnere. Den øvrige behandling koordineres på den tværfaglige behandlingskonference.

Behandlergruppen er organiseret i tre tværfaglige teams. Personalegruppen består af en afdelingsleder, souschef, behandlingskoordinator, socialrådgivere, 2 psykologer (inklusive den der ansættes), musikterapeut, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, afdelingslæge og tre psykiatriske speciallægekonsulenter, foruden en sekretær.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er fast og med tiltrædelse d. 1.juni 2023, eller snarest derefter. Arbejdstiden er på 37 timer ugentligt. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og reglerne i Ny Løn.

Ansøgning skal sendes/uploades via link på denne side.

Ansøgningsfrist: 10/4-2023. Vi holder ansættelsessamtaler onsdag den 19/4-2023.

Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger om stillingen hos afdelingsleder Heidi Gøtze på telefon 45 11 75 25. Mail: Heidi.Gotze@glostrup.dk

Brug for hjælp? Kontakt os