Psykiater med interesse for misbrugspsykiatri

Attraktivt job til psykiater med interesse for misbrugspsykiatri

Har du lyst til et anderledes og spændende job som psykiater i et af vores ambulatorier i Storkøbenhavn? KABS har små 20 års erfaring med integreret behandling af dobbelt diagnose. Vi arbejder tværfagligt og har i forvejen en solid stab af erfarne læger, som varetager den misbrugsmedicinske og somatiske behandling. Der er mulighed for fleksible ansættelsesvilkår i én eller flere afdelinger, som timelønnet konsulent, eller fast ansættelse på overlægevilkår hel- eller deltid.

KABS´s fem ambulatorier ligger i en vifte fra Gentofte, Glostrup, Hvidovre til Valby med forskellige kombinationer af rusmidler og psykiske sygdomme. De hyppigste diagnoser er (med aftagende hyppighed) opmærksomheds- og personlighedsforstyrrelser, angstlidelser, autismespektrum-forstyrrelser, affektive lidelser og skizofreni. Blandt rusmidlerne dominerer cannabis, opioider, centralstimulantia, designerdrugs og alkohol.

Behandlingen er individuelt tilpasset og hviler på en tværfaglig udredning.

Det terapeutiske program er baseret på metoder som MI, ACT og DAT. Behandlerne arbejder teambaseret og består af sygeplejersker, socialrådgivere og pædagoger, hvoraf flere med terapeutisk uddannelse.

Teamet kan herudover trække på almenmediciner, psykiater og psykolog. Den psykologiske udredning kan fx omfatte testning med ASRS, BDI-II, MDI, BAI og PSS. Hyppige eksterne samarbejdspartnere er regionspsykiatrien (især OPUS og Sct. Hans, afd. M), praktiserende læger, de kommunale forvaltninger, jobcentre samt pårørende.

Vi tilbyder dig

·         Arbejde i en lille organisation med et godt lægeligt sammenhold, der vægter det sociale, og hvor der altid er en lægekollega at sparre med.

·         Rig mulighed for at arbejde tværfagligt og muligheder/tid til terapeutiske samtaler, hvis du ønsker dette.

·         Tid til længerevarende patientforløb, uden irrelevante administrative opgaver og bøvlede journalsystemer.

·         Et job uden vagter, fri alle weekends og helligdage – en forudsigelig arbejdsdag, en rimelig arbejdsbelastning, eget kontor samt adgang til AV-lokale med setup til videokonferencer, samt – sekretærhjælp til skrivning af diktater.

·         Mulighed for kurser og deltagelse i internationale konferencer på dobbeltdiagnose-området.

·         Hjælp og støtte, hvis du har et relevant forskningsprojekt i skuffen

·         Praktisk erfaring inden for et område, der har fået fornyet politisk opmærksomhed, og som psykiatrien aktuelt arbejder på at udvikle til et grenspeciale/fagområde.

Sidst – men ikke mindst – bliver du en del af misbrugscentret KABS, som er en udviklingsorienteret og visionær organisation, der initierer projekter, konferencer og publikationer, drevet af lyst og fagligt engagement – ikke mindst på dobbelt diagnose-området.

Ring og få en uforpligtende snak med ledende overlæge Thomas Fuglsang, tlf. 4031 4006, thomas.fuglsang@glostrup.dk

Ansættelse finder sted efter konkret aftale om vilkår og tidspunkt for tiltrædelse. Ansøgning sker elektronisk. (via-ansøg-knappen)

Vi afholder ansættelsessamtaler løbende i takt med indkomne ansøgninger.

————————————————————————————-

KABS er en virksomhed under Glostrup kommune og består af fem ambulatorier i Storkøbenhavn. Centret har en samlet kapacitet på ca. 800 ambulante pladser, hvoraf ca. 200 er målrettet behandling af patienter med dobbelt diagnose. KABS tilbyder diagnostik og behandling af alle former for rusmiddelafhængighed, med hovedvægt på opioider, cannabis, centralstimulantia og alkohol. Den medicinske behandling suppleres af terapi med afsæt i den kognitive metode (KAT/ACT/MI) samt traumebehandling (PE).

Brug for hjælp? Kontakt os