Ledende overlæge i KABS

Overlæge i psykiatri søges til KABS til dobbeltdiagnose behandling

Angsøgningsfrist:
15. november 2019

Misbrugscentret KABS søger en speciallæge i voksenpsykiatri til overlægestilling pr. 1. marts 2020 eller snarest derefter. KABS er en virksomhed under Glostrup kommune, der leverer lægelig og social behandling for stofmisbrug til andre kommuner i Region Hovedstaden.

Centret består af fem behandlingsenheder med ca. 120 ansatte, læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere, AC-ere samt sekretærer. Centret behandler årligt over 1.000 patienter, som har misbrug eller afhængighed af et eller flere rusmidler. Målgruppen har en høj forekomst af såvel somatisk som psykiatrisk komorbiditet.

Der tilbydes en delestilling mellem de 2 afdelinger som varetager dobbeltdiagnose behandling – Stjernevang og KASA.

Stjernevang, som er et ambulant tilbud til unge og yngre voksne, der misbruger alkohol, cannabis eller centralstimulantia parallelt med en psykiatrisk problematik. Afdelingen tilbyder ikke substitutionsbehandling. Afdelingen har aktuelt tilknyttet 160 patienter fordelt på stort set alle diagnoser herunder opmærksomhedsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser og debuterende skizofreni. Et mindre antal patienter er under 18 år og deres behandling varetages af speciallæge i børne- og ungepsykiatri. Stjernevang tilbyder en tværfaglig udredning og behandling i et team-organiseret behandlingsmiljø, der anvender metoder som bl.a. MI og ACT i regi af individuelle samtaler og gruppebaseret miljøterapi. Afdelingen tilbyder desuden social adfærdstræning, ADL, musikterapi, anger management og fysisk aktivitet

KASA – som er etableret i 2004 – er normeret til 30 ptt. med svære sindslidelser, primært skizofreni kombineret med misbrug af opioider og andre stoffer samt socialt kaos. Derudover tilbyder KASA alkoholbehandling til brugere med et problematisk forbrug. Tilbuddet omfatter tværfaglig udredning og behandling i et team-organiseret behandlingsmiljø. Der anvendes metoder som bl.a. MI og ACT i regi af individuelle samtaler og gruppebaseret miljøterapi. Tilbuddet omfatter desuden social færdighedstræning, ADL, anger management og fysisk aktivitet.

Blandt overlægens øvrige opgaver kan nævnes samarbejde med behandlingspsykiatrien, distriktspsykiatrien og praktiserende speciallæger; endvidere tilsyn og vurdering af patienter i KABS´s øvrige afdelinger. Endelig er der løbende opgaver med at undervise øvrigt personale i basal psykopatologi, behandlingsprincipper, farmakologi m.v.

Du er speciallæge i voksenpsykiatri med en solid viden om akutte og kroniske psykiatriske tilstande, et godt kendskab til psykofarmakologi samt klinisk erfaring i behandling af patienter med dobbeltdiagnose. Du har lyst til tværfagligt samarbejde og blik for de muligheder, der ligger i et smidigt sektorsamarbejde. Du har lyst til at arbejde fagligt funderet med stærkt fokus på kerneopgaven som psykiater.

Vi kan tilbyde dig en innovativ arbejdsplads, hvor der er plads til dine ideer og med stor indflydelse på udviklingen af tilbuddet og på din egen arbejdsdag og prioritering. Vi har moderne klinikfaciliteter med eget kontor, samtalerum, eget velfungerende elektroniske journalsystem, digital diktering og sekretærhjælp til bl.a. skrivning af diktater. Vi har et godt læringsmiljø med adgang til faglitteratur, tidsskrifter, eksterne kurser og konferencer i ind- og udland. Hvis du har lyst og ideer til forskning inden for addiktiv medicin, vil vi meget gerne støtte op med vejledning og rammer, der faciliterer dette.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt og stillingen besættes efter gældende overenskomst og reglerne i Ny Løn.

Ansøgningsfrist 15. november 2019 kl. 12.00 – søg via nedenstående ”knap – søg stillingen”.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 19.11.2019 om eftermiddagen.

Det er kommunens politik at indhente relevante straffeattester forud for ansættelse.

Du er velkommen til at få yderligere oplysninger om stillingen hos ledende overlæge Rita Godske på tlf. 30137822 eller sende mail til rita.godske@glostrup.dk

Brug for hjælp? Kontakt os