Ledende overlæge i KABS

Rusmiddelcentret KABS søger en ledende overlæge pr. 1. november 2019 eller snarest derefter.

Angsøgningsfrist:
25. september 2019

Vi søger et fagligt fyrtårn, der gennem sin viden og personlige gennemslagskraft kan fastholde og udbygge centrets sundhedsfaglige profil, som bl.a. kommer til udtryk ved et særskilt fokus på somatisk og psykiatrisk komorbiditet.

KABS er en virksomhed under Glostrup kommune, der yder takstfinansieret alkohol- og stofmisbrugsbehandling til andre kommuner i Region Hovedstaden. Centret består af seks ambulatorier med omkring 120 ansatte, henholdsvis læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere, AC-ere samt sekretærer. Centret behandler årligt over 1.000 patienter, som har misbrug eller afhængighed af et eller flere rusmidler.

Den tidsmæssige vægtning af de administrative og kliniske arbejdsopgaver i stillingen forestiller vi os vægter henholdsvis tre dage og to dage om ugen. Der er således god mulighed for at balancere patientrettet kontakt, afhængigt af dine interesser og speciale og organisationens ledelsesmæssige behov.

Den ledende overlæge refererer til centerlederen og indgår i såvel KABS centerledelse og ledergruppe. Med stillingen følger det overordnede faglige ansvar for centrets medicinske behandling af misbrug og misbrugsrelaterede sygdomme og psykiatrisk behandling, herunder funktionen som behandlingsansvarlig overlæge for centrets heroinklinik.

Den ledende overlæge har personaleansvar for 10 medarbejdere (overlæger og afdelingslæger og speciallæger i psykiatri samt en udviklingssygeplejerske). De ledelsesmæssige opgaver omfatter bl.a. medarbejderudviklingssamtaler, arbejdstilrettelæggelse, vagtplaner samt planlægning af kurser og faglig opdatering.

Blandt overlægens øvrige opgaver indgår desuden

  • møder med kommuner og andre samarbejdspartnere i samarbejde med centerledelsen
  • tværsektoriel koordination med det regionale sundhedsvæsen, Kriminalforsorgen og apotekervæsenet
  • kontakt til Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed
  • undervisning af øvrigt personale omkring rusmidler, behandlingsprincipper, farmakologi m.v.

Du er speciallæge i almen medicin, psykiatri, samfundsmedicin eller andet relevant speciale. Du har en solid viden om forebyggelse og behandling af rusmiddelafhængighed samt misbrugsrelaterede sygdomme, herunder specielt psykiatriske og infektionsmedicinske tilstande. Du har lyst til tværfagligt samarbejde og har blik for de muligheder, der ligger i et smidigt sektorsamarbejde. Du udtrykker dig klart og kan lide at formidle din viden til andre. Desuden forventer vi at du bidrager til KABS’ lederudvikling og strategiske ledelse. Du må derfor meget gerne have ledelseserfaring og/eller lederuddannelse med organisatorisk/strategisk perspektiv.

Vi kan tilbyde dig en innovativ arbejdsplads, hvor der er højt til loftet og plads til dine ideer og indflydelse på udviklingen. Vi har moderne klinikfaciliteter med eget kontor, undersøgelses/samtalerum, elektronisk journal og sekretærhjælp til skrivning af diktater.

Vi har et godt læringsmiljø med adgang til faglitteratur, tidsskrifter, eksterne kurser og konferencer. Hvis du har lyst og ideer til forskning inden for addiktiv medicin, vil vi meget gerne støtte op med rammer, der faciliterer dette.

I Glostrup kommune er der en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes straffeattest og evt. børneattest.

Stillingen er fuldtids og indplaceres efter overenskomst mellem FAS og Danske Regioner samt reglerne i Ny Løn. Du søger stillingen via nedenstående link. Her kan du uploade ansøgning og CV samt kopi af autorisationsbevis og evt. referencer.

Ansættelsesstedet er KABS ledelse og administration, Bakken 3, 2600 Glostrup.

Ansættelsessamtaler finder sted den 27. september fra kl. 12:00. Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos centerleder Rasmus Axelsson, tlf. 45 11 75 04, mobil 31 21 03 08.

 

Ansøgningsfrist:
25. september 2019
Brug for hjælp? Kontakt os