Læge søges til KABS Hvidovre

Et år eller to med vagtfri stilling?

 Du vil gerne være opdateret med den nyeste viden om rusmidler og behandling af misbrug. Vi tilbyder dig en stilling med en spændende blanding af klinik og undervisning, som du kan bruge i din videre karriere. Du har gennemført KBU, og har brug for et år eller to med faste arbejdstider og plads til familien.

Måske overvejer du på sigt at specialisere dig i almen medicin, psykiatri eller samfundsmedicin – specialer, hvor du vil have gavn af kompetencer i addiktiv medicin: Viden om stoffer og behandlingsmuligheder og håndtering af den omfattende somatiske og psykiatriske komorbiditet, som knytter sig til misbruget.

Din kommende arbejdsplads er KABS Hvidovre afdeling, som ligger et stenkast fra Hvidovre S-station. Her vil afdelingens overlæge hjælpe dig til at varetage opgaverne gennem et skræddersyet introduktionsforløb.

KABS Hvidovre afdeling er normeret til ca. 300 patienter, der modtager lægelig og social behandling af opioidafhængighed samt misbrug alkohol og andre rusmidler. Her vil du møde en hverdag, hvor dagen veksler mellem patientsamtaler, kliniske konferencer og administrative opgaver.

Vi er organiseret i tværfaglige teams, og dine kolleger består af læger, sygeplejersker, psykolog, psykiater, socialrådgivere og pædagoger. KABS Hvidovre rummer desuden et særligt tilbud med lægeordineret heroin.

KABS´s samlede lægegruppe tæller 10 kolleger, som mødes hver 14. dag. Her drøfter vi faglige problemstillinger og skiftes til at undervise hinanden. I det daglige har vi løbende kontakt med hinanden på tværs af afdelingerne, og i Hvidovre vil du have et tæt samarbejde med de tre øvrige læger i afdelingen – hvoraf den ene er klinisk overlæge. Vi har gode klinikfaciliteter med eget kontor, elektronisk journal og sekretærhjælp til skrivning af diktater. Vi har et godt læringsmiljø med adgang til faglitteratur, tidsskrifter, eksterne kurser og konferencer.

Du er læge med overstået KBU, men du er også velkommen til at søge, hvis du er speciallæge i almen medicin, psykiatri, samfundsmedicin eller andet relevant speciale. Stillingen er vagtfri, 37 timer ugl. Der er – afhængigt af dine præferencer – mulighed for ansættelse på deltid fx 30 timer ugentlig efter gældende overenskomst og reglerne i Ny Løn.

Tiltrædelse  1. december 2021  eller efter aftale.

Ansøgningsfristen er 24-10-2021. Ansættelsessamtaler finder sted 27-10-2021 om eftermiddagen. Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos klinisk overlæge Maria Rosenberg Madsen, mobil 4057 3237, e-mail maria.rosenberg.madsen@glostrup.dk eller fg. ledende overlæge Thomas Fuglsang, mobil 4031 4006, e-mail thomas.fuglsang@glostrup.dk.

Straffeattest indhentes efter gældende regler i Glostrup kommune.

 

————————————————————————————-

KABS er en virksomhed under Glostrup kommune og består af fem behandlingsafdelinger i Københavnsområdet. Centret har en samlet kapacitet på ca. 800 ambulante pladser, hvoraf ca. 200 er målrettet behandling af patienter med dobbelt diagnose. KABS tilbyder diagnostik og behandling af alle former for rusmiddelafhængighed, med hovedvægt på opioider, cannabis, centralstimulantia og alkohol. Den medicinske behandling suppleres af terapi med afsæt i den kognitive metode (KAT/ACT/MI) samt traumebehandling (PE).

Brug for hjælp? Kontakt os