KABS Stjernevang søger souschef

Bliv medlem af et spændende ledelsesteam

KABS Stjernevang søger en souschef.

Har du erfaring med, eller stor lyst til, at afprøve din interesse for ledelse? Kan du se dig selv som medspiller i forhold til at lede en behandlingsafdeling, og vil du bidrage til den fortsatte udvikling af ambulant rusmiddelbehandling?

Har du lyst til at arbejde tæt sammen med afdelingslederen og dine kollegaer for at sikre kvalitet, sammenhæng og udvikling i behandlingen, herunder blandt andet også at overholde afdelingens driftsmål?

Jobbet

Stjernevang er et ambulant behandlingstilbud til mennesker, der har et problematisk forbrug af cannabis, feststoffer og/eller alkohol parallelt med en psykiatrisk problematik. Afdelingen har aktuelt tilknyttet 240 brugere, hvor en del også er under 18 år.

Stjernevang tilbyder udredning og behandling, som både retter sig mod misbruget og den psykiatriske lidelse. Vi har til huse i attraktive lokaler tæt på Valby Station.

Vi har høje krav til kvaliteten af vores arbejde, og brænder for vores fagområde. Vi søger derfor en souschef, der i samarbejde med afdelingslederen og det tværprofessionelle team, kan sikre et fagligt højt niveau i behandlingen og som samtidig er aktiv medspiller i samarbejdet med vores forskellige samarbejdspartnere.

Souscheffunktionen indeholder desuden opgaver omkring administration og teamudvikling, hvor du blandt andet skal yde faglig sparring og coaching til teamet. Du vil også i perioder have borgerrettede behandlingsopgaver.

Arbejdet indbefatter også kvalitetssikring, herunder blandt andet udarbejdelse af procedurer og retningslinjer og at bidrage til udvikling af medarbejderne og behandlingstilbuddet. Du får et særligt ansvar som faglig leder af behandlingen i afdelingen og bliver desuden en del af den samlede ledergruppe i KABS, hvor der vil være forskellige udviklingsopgaver på tværs af organisationen der skal løftes.

Vi ønsker du har følgende kompetencer:

·         Relevant social- eller sundhedsfaglig bacheloruddannelse med joberfaring fra rusmiddelbehandling.

·         Erfaring med, eller en stærk interesse for, ledelse.

·         Erfaring med at arbejde med udsatte mennesker.

·         Erfaring med at arbejde med mennesker med psykiatriske problemstillinger.

·         Erfaring med implementering/kvalitetsudvikling og flair for IT.

·         Erfaring med og ønsker at arbejde tværfagligt og teambaseret.

·         Er en stærk skriftlig og mundtlig kommunikator.

·         Kan arbejde systematisk og selvstændigt samt kan arbejde ud fra vedtagne mål og værdier.

·         Har gode samarbejdsevner.

Det får du hos os:

·         En afdeling med stor erfaring med behandling af unge og voksne med dobbeltdiagnoseproblematikker.

·         Samarbejde og behandling der er organiseret i tværfaglige behandlingsteams og omfatter både individuelle og gruppebaserede tilbud.

·         En afdeling der tager afsæt i den enkelte borgers behov, og metodisk gør brug af kognitive værktøjer i kombination med MI og mindfulness.

·         Regelmæssig ekstern metode- og sagssupervision.

·         Gode muligheder for kurser og faglig opdatering.

·         En kollegagruppe der består af en afdelingsleder og 20 ansatte – pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, psykologer, speciallæger i psykiatri, psykoterapeuter, musikterapeut, social- og sundsassistenter og sekretær.

·         Et tæt tværfagligt samarbejde i et dynamisk team med specialiseret viden indenfor dobbeltdiagnoseområdet og med plads til dine ideer og initiativer.

·         En innovativ arbejdsplads, hvor der ikke er langt fra ide til handling.

·         Et godt arbejdsmiljø og kontinuerlig faglig udvikling, både i Stjernevang men også i organisationen KABS.

Stillingen er normeret til 37 timer ugl. Tiltrædelse 1.juli. 2022 eller efter aftale. Ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne i Ny Løn. Du bedes sende din ansøgning samt kopi af eksamens- og autorisationsbevis elektronisk.

Glostrup kommune, vil efter gældende regler anmode om straffe- og børneattest.

Ansøgningsfristen er 31-05-2022 kl. 12.00. Vi holder ansættelsessamtaler 20-06-2022. Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos afdelingsleder Heidi Gøtze på tlf. 45 11 75 25 eller mail heidi.gotze@glostrup.dk

Brug for hjælp? Kontakt os