Børne- og ungdomspsykiater

Børne- og ungdomspsykiater med interesse for misbrugspsykiatri

Har du lyst til et anderledes og spændende job som konsulent for vores misbrugspsykiatriske børne- og ungeteam? Her kommer du til at arbejde med  integreret behandling af psykisk sygdom og misbrug. Stillingen omfatter 6-8 timer ugl., hvoraf administrative opgaver kan varetages som distancearbejde.

KABS Stjernevang har over 10 års erfaring med målgruppen, der p.t. omfatter omkring 60 unge mellem 15 og 25 år. De hyppigste diagnoser er (med aftagende hyppighed) opmærksomhedsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, angstlidelser; autismespektrum-forstyrrelser, affektive lidelser og (debuterende) skizofreni. Blandt rusmidlerne dominerer cannabis, centralstimulantia, designerdrugs og/eller alkohol.

Behandlingen er individuelt tilpasset og hviler på en tværfaglig udredning,

som inkluderer psykologisk testning med ASRS, BDI-II, MDI, BAI samt PSS.
Behandlingen er baseret på metoder som MI, ACT og DAT. Behandlerne arbejder teambaseret og består af sygeplejersker, socialrådgivere og pædagoger, hvoraf flere med terapeutisk uddannelse. Teamet kan herudover trække på psykiater, psykolog og musikterapeut.

Hyppige eksterne samarbejdspartnere er regionspsykiatrien (især OPUS og Sct. Hans, afd. M), de kommunale forvaltninger, jobcentre samt pårørende.
Vi tilbyder dig

·         En arbejdsplads med ekspertise i integreret misbrugspsykiatrisk behandling og et højt fagligt niveau

·         Vekslende opgaver med udredning, diagnostik og behandling af unge med dobbelt diagnose – herunder tilrettelæggelsen af medikamentel strategi

·         Forankring i afdelingens børne- og ungeteam,

·         En arbejdsplads i nye lokaler tæt ved P-hus og Valby Station.

·         Mulighed for supervision ved erfaren overlægekollega

·         Adgang til AV-lokale med set up til videokonferencer

·         Sekretærhjælp til skrivning af diktater

Sidst men ikke mindst bliver du en del af moderorganisationen KABS, som er en udviklingsorienteret og visionær organisation, der initierer projekter, konferencer og publikationer, drevet af lyst og fagligt engagement – ikke mindst på dobbelt diagnose-området.

Ring og få en snak om stillingen med ledende overlæge Thomas Fuglsang, tlf. 4031 4006, thomas.fuglsang@glostrup.dk eller afdelingsleder Heidi Gøtze, tlf. 2933 7020,  heidi.gotze@glostrup.dk

Ansættelse finder sted efter konkret aftale om timetal og honorar samt tidspunkt for tiltrædelse.

Vi afholder ansættelsessamtaler løbende i takt med indkomne ansøgninger.

KABS er en virksomhed under Glostrup kommune og består af fem ambulatorier i Storkøbenhavn. Centret har en samlet kapacitet på ca. 800 ambulante pladser, hvoraf ca. 200 er målrettet behandling af patienter med dobbelt diagnose. KABS tilbyder diagnostik og behandling af alle former for rusmiddelafhængighed, med hovedvægt på opioider, cannabis, centralstimulantia og alkohol. Den medicinske behandling suppleres af terapi med afsæt i den kognitive metode (KAT/ACT/MI) samt traumebehandling (PE).

Brug for hjælp? Kontakt os