Behandlingskoordinator og socialrådgiver søges

Behandlingskoordinator og socialrådgiver til misbrugspsykiatrisk behandlingstilbud KABS KASA

Vil du være med til at sikre høj kvalitet og sammenhæng i misbrugsbehandlingen? KASA søger en kombineret behandlingskoordinator/socialrådgiver fra den 01.10.19 eller snarest derefter.

KASA er et misbrugspsykiatrisk ambulant behandlingstilbud, under Glostrup kommunes misbrugsbehandlingscenter KABS. Afdelingen har over 14 års erfaring i behandling af mennesker med sindslidelse og misbrug. Den dobbeltsporede behandling har hjemmel i hhv. Servicelovens § 101 samt Sundhedslovens §§ 141 og 142, og har til formål at understøtte og skabe forudsætninger for, at den enkelte bruger kan mestre eget liv.

KASA er normeret til ca. 30 brugere, som ofte har mangeartede og komplekse problemstillinger. Behandlingen er derfor organiseret i et tværprofessionelt team bestående af psykolog, psykiater, sygeplejersker, socialrådgiver og pædagoger.

Vi har høje krav til kvaliteten af vores arbejde, og søger derfor en behandlingskoordinator, der i samarbejde med det tværprofessionelle team, kan sikre et fagligt højt niveau i behandlingen. Som behandlingskoordinator er det derfor din kerneopgave at kvalitetssikre behandlingen, så den stemmer overens med de nationale retningslinjer for området og de samarbejdsaftaler, vi har med kommunerne.  Behandlingskoordinatorfunktionen indeholder desuden opgaver omkring administration og teamudvikling, hvor du blandt andet skal yde faglig sparring og coaching til teamet.

Funktionen som socialrådgiver forudsætter, at du er velbevandret i den sociale lovgivning, herunder det specialiserede voksenområde, og har erfaring med tilgrænsende områder som eksempelvis beskæftigelse og kriminalforsorg. Det vil det være en fordel, at du har erfaring med koordinerende sagsbehandling og mødeledelse.  Desuden forventer vi, at du har gode samarbejdsevner, og formår at arbejde tæt sammen med både brugerne og eksterne samarbejdspartnere. 

Vi forventer at du er uddannet socialrådgiver eventuelt med en relevant videregående uddannelse på kandidatniveau. Du har en effektiv tilgang til arbejdet, arbejder systematisk og selvstændigt samt kan arbejde ud fra vedtagne mål og værdier.

Vi kan tilbyde dig en innovativ arbejdsplads, som har fantasi og nytænkning på listen over de grundlæggende værdier. Vi glæder os til at byde velkommen til dig og dine ideer. Vi har til huse i dejlige lokaler i ét plan med tilhørende lille have vis a vis Psykiatrisk Center Glostrup. Personalet modtager regelmæssig sagssupervision.

Er stillingen noget for dig, så send en elektronisk ansøgningen via ”søg stillingen” inden 21.08.19 kl. 12:00. Vi holder ansættelsessamtaler 26.08.19 i tidsrummet 09.00 – 14.00

Arbejdstiden er på 37 timer ugentligt. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og reglerne i Ny Løn.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos afdelingsleder Anne Lentz, tlf. 45 11 75 55, mobil: 23 29 21 17 Læs mere om KASA her.

Brug for hjælp? Kontakt os