Nyheder fra KABS


Global Drug Survey 2017 – Psykedelika

LSD, svampe og nye psykoaktive stoffer

Den globale tænketank Global Drug Survey indsamler hvert år erfaringer med rusmidler fra mere end 100.000 aktive brugere. Formålet med den årlige undersøgelse er, at stille skarpt på trends indenfor rusmidler og brugen heraf. Igennem formidling af brugerundersøgelsens resultater ønsker Global Drug Survey at forbedre dialog og viden om rusmidler og gøre stofbrug mere sikkert. Det sker gennem forskellige interaktive apps og guidelines, som findes på https://www.globaldrugsurvey.com/free-online-resources/

KABSViden blev i 2016 dansk partner i Global Drug Survey, hvilket konkret betød, at KABSViden distribuerede spørgeskemaundersøgelsen til aktive stofbrugere og indsamlede deres erfaringer. Resultaterne af GlobalDrugSurvey2017 (GDS2017) bliver løbende analyseret i en dansk kontekst i KABSViden af chefkonsulent og sociolog Rasmus Axelsson. De danske besvarelser sammenlignes med den globale undersøgelse og andre danske undersøgelser af rusmiddelbrug i Danmark. Næste undersøgelse GDS2018 igangsættes i november i år.

GDS2017 blev distribueret via de sociale medier til cirka 260.000 danskere med interesse i rusmidler. Mere end 35.000 danskere læste om undersøgelsen og 13.500 danskere delte deres erfaringer ved at besvare de mange spørgsmål. 37,7% af respondenterne var kvinder og 63,3% var mænd. Gennemsnitsalderen for de danske respondenter var 20,5 år og dermed den yngste population i GDS globalt set.

I GDS2017 blev der spurgt ind til brugen af psykedelika. Psykedelika har oplevet en renæssance i de seneste års undersøgelser fra GDS. Fraregnet de legale rusmidler som alkohol, tobak og energidrikke indtager flere psykedelika en plads blandt de 10 mest populære illegale rusmidler. LSD og Svampe er de mest populære psykedelika, men globalt set har de såkaldte LSD analoger vundet større indpas blandt undersøgelsens respondenter (7,4%), om end det ikke er så fremtrædende i DK (2,3%).

De danske respondenter prøvede LSD første gang, da de var 19 år gamle. Imidlertid skiller DK sig ud, når vi ser på andelen af respondenter (24,13%), der angav førstegangs brug inden de var fyldt 17 år. Kun USA og Canada har større andele af unge ’LSD-virgins’, medens andelene i Sverige og Norge ligger på hhv. 5,6% og 6%. Langt størstedelen prøvede LSD første gang i DK, ja faktisk i eget hjem sammen med nogle venner. En forsvindende lille gruppe 0,08% prøvede LSD første gang, som led i en terapeutisk session.

Selvom væksten af NPS (nye psykoaktive substanser) ser ud til at være stagneret i 2016, er der forsat god grund til at være forsigtig med at afprøve nye rusmidler. Global Drug Survey har derfor udarbejdet en stribe anbefalinger som kan gøre brugen af nye rusmidler mindre risikobetonet:

 • Vent mindst 90-120 minutter før du redoserer en rusmiddelsession
 • Giv effekten god tid og lad være med at eksperimentere første gang
 • Undgå at have taget anden medicin forud for din rusmiddelsession
 • Vær ikke alene
 • Planlæg sessionen inden tankerne stikker for meget af
 • Sørg for at andre ved hvad du har taget og at den person ikke selv er påvirket
 • Fortæl andre hvis du føler dig dårlig og har brug for hjælp
 • Gennemfør rusmiddelsessionen et velkendt sted hvor du er tryg
 • Første dosis skal maksimalt være det kvarte af den mindste dosis du forventer at tage
 • Undgå at tage andre rusmidler i rusmiddelsessionen
 • Vær indstillet på at mange nye rusmidler ikke er særlig gode/effektfulde endsige en nydelse

Læs hele analysen af psykedelika her: LSD, svampe og NPS


Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn