COPE uddannelsen

10. august 2021

Er du psykolog eller læge og ønsker du at være med på det allernyeste indenfor PTSD/traumeterapi og misbrugsbehandling? Så har vi enkelte eksterne pladser på vores kommende COPE-uddannelse.

Uddannelsen er en unik mulighed for at gå i dybden med PTSD behandling og samtidig have fokus på et evt. misbrug.

COPE er en 5 dages uddannelse, der integrerer kognitiv teori og evidensbaseret PTSD behandling. COPE-uddannelsen består af 10 timer kognitiv grundlagsteori og 20 timers Prolonged Exposure (PE) med et integreret behandlingsfokus på misbrugsproblematikker.

Uddannelsen giver en unik mulighed for at lære, hvordan man behandler kompleks PTSD hos ofre for vold, voldtægt, seksuelle overgreb i barndommen, trafikulykker og krigstraumer med et samtidig behandlingsfokus på håndtering af et evt. misbrugstilbagefald.

Målgruppe Vi har enkelte eksterne uddannelsespladser til læger og psykologer. Uddannelsen er godkendt til specialistuddannelserne (se herunder).

Udbytte

PE er udviklet af Professor Edna Foa, University of Pennsylvania, USA. Metoden har høj evidens bag sig og succesraten er ligeledes høj, selv for uerfarne psykologer. PE har flest randomiserede forskningsforsøg bag sig – også sammenlignet med EMDR, kognitiv traumebehandling og SIT. Den har gode resultater med klienter med PTSD og comorbid alkohol/stofafhængighed, borderline eller andre psykiatriske lidelser.

På uddannelsen lærer deltagerne alle COPE behandlingskomponenterne: Psykoedukation om almindelige reaktioner på PTDS, invivo eksponering til lavrisiko situationer og eksponering for traumatiske erindringer. Deltagerne lærer, hvordan man hjælper klienter til emotionelt at konfrontere de traumatiske erindringer for at reducere traumerelaterede symptomer og vanskeligheder.

På kurset gennemgås alle trin i behandlingen med oplæg, øvelser og danske videodemonstrationer. Deltagerne får præsenteret forskningen og teorien bagved PE og hvordan man håndtere det emotionelle stress, klienterne kan opleve under behandlingen – herunder tilbagefaldsforebyggelse. Deltagerne lærer at opstille et invivo eksponeringshierarki og gennemføre imaginær eksponering og hot spots.

Der vil være øvelser og træning undervejs. Man vil se videopræsentationer af ægte klientforløb.
Alle behandlingsdele gennemgås og trænes, så deltagerne efter kurset kan gennemføre PE/COPE.

Underviser

Casper Aaen er psykolog og specialist i voksenpsykoterapi. Casper har gennemført flere workshop i PE med Edna Foa og er certificeret supervisor i PE. Han superviserer ATT i Vejle og Odense og PTSD Pakken i psykiatrien i København. Han har mange års kliniske erfaringer med PTSD behandling. Casper er desuden forfatter til bøgerne Lev med dine følelser (Psykiatrifonden, 2011) og Kom over dit livs traume (Psykiatrifonden, 2014). Samt medforfatter i flere antologier fx Grundbog i Kognitive metoder (Oestrich (red.) Dansk Psykologisk Forlag, 2019) og Psykoterapeutiske tilgange til PTSD (Buhmann m fl. (red), Hans Reitzels Forlag, 2018).

Praktisk

Uddannelsen består af:

Intro (teori):                                 1. september

COPE modul 1:                            30. september – 1. oktober

COPE modul 2:                            25. – 26. november

Tid:                                                  Alle dage kl. 08.30 – 16.00

Uddannelsen foregår i indre Kbh / Glostrup – adresse og materiale sendes efter betalt tilmelding.

Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykolog Forening som:

Psykoterapi med voksne 12.4.4.2.3. Anden teoretisk referenceramme 30 timer
Psykopatologi 13.4.4.2.3. Behandling 18 timer
Psykotraumatologi 14.4.4.2.2.2. Intervention på individuelt plan i relation til længerevarende og kroniske traumer
14.4.4.2.4. Valgfri del
12 timer 18 timer

Pris: 8.000,-

Tilmeldingen er bindende og dækker undervisning, fuld forplejning og kursusmaterialer (herunder bogen Concurrent Theatment of PTSD and Substance Use Disorders Using Prolonged Exposure (COPE) – Therapist Guide, samt hand-outs på dansk til klienterne).

Tilmeldingsfrist senest d. 25. august 2021

Interesserede bedes kontakte:

Specialkonsulent Kathrine Bro Ludvigsen, kompetenceudvikling, KABS

T: 2928 8617 / 4511 7500 @ kathrine.ludvigsen@glostrup.dk